Bài 3: Một thứ AB cao 1cm để trước một thấu kính hội tụ, ta thu được một ảnh cao 4cm như hình vẽ. Biết khoảng cách từ thứ đến ảnh bằng 20cm.

Bạn đang xem: S

*

a, xác định tính chất của ảnh.

b, Tính khoảng cách từ vật với từ ảnh đến thấu kính.

Bài 4: Cho thấu kính bao gồm tiêu cự đôi mươi cm, đồ gia dụng AB đặt bí quyết thấu kính 60 centimet và có chiều cao h = 2 cm.

a, Vẽ ảnh của thiết bị qua thấu kính.

b) Vận dụng kiến thức hình học tập hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

Bài 5: Một vật sáng AB dạng đoạn thẳng được để ở một vị trí trước một thấu kính hội tụ, làm sao cho AB vuông góc cùng với trục bao gồm của thấu kính và A nằm trên trục chính. Qua thấu kính ta chiếm được một hình ảnh thật lớn gấp gấp đôi vật. Sau đó, không thay đổi vị trí đồ AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa trang bị một đoạn 10cm, thì thấy hình ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một quãng 10cm đối với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính.


Bài Làm:


Bài 3: 

a, Ta có sơ đồ tạo thành ảnh: 

*

AB là đồ dùng thật, ảnh A"B" ngược chiều AB => A"B" là ảnh thật

b, Ta có:

Khoảng giải pháp vật đến hình ảnh bằng: 

BB" = BO + B"O = trăng tròn cm(1)

Mặt khác: 

$fracOBOB"=fracABA"B"=frac14$

=> B"O = 4BO (2)

Từ (1) với (2) => BO = 4cm

Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính bằng:

B"O = 16cm

Bài 4:

a, Vẽ ảnh:

 

*

b, hotline Oa = d; OA" = d"; OF = OF" = f

Ta gồm $Delta AOBsim Delta A"OB"$ nên:

$fracA"B"AB=fracOA"OA$ (1)

Ta tất cả $Delta IOF"sim Delta B"A"F"$ nên:

$fracA"B"OI=fracA"B"AB=fracF"A"F"O$ (2)

Từ (1) cùng (2) => $fracOA"OA=fracF"A"F"O$ xuất xắc $fracd"d=fracd"-ff$

=> f.d" = d.d" - f.d

Chia cả nhị vế mang lại d.d".f => $frac1f=frac1d+frac1d"$

=> d" = $fracd.fd-f$

Với f = 20cm; d = 60cm => d" = 30cm

Bài 5: Gọi ảnh của AB qua thấu kính lúc thuở đầu là A’B’. Ảnh của AB qua thấu kính thời gian sau là A’’B’’.

- Gọi khoảng cách từ vật cho thấu kính ban đầu và thời gian sau là d cùng d1, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính lúc đầu và dịp sau là d’ và d’1.

Ban đầu vật cho ảnh thật phải d > f. Mà lại d1 = d + 10 suy ra d1 > f. Hay ảnh A’’B’’ cũng là ảnh thật.

Xem thêm: Hình Lập Phương Là Gì ? Công Thức Thể Tích, Diện Tích Chuẩn 100%

*

Áp dụng cách làm thấu kính hội tụ với ảnh thật ta có: 

$frac1f=frac1d+frac1d"$ (*)

Ban đầu ảnh cao gấp 2 lần vật => $fracA"B"AB=fracd"d$ = 2

=> d" = 2d

Ta có: $frac1f=frac1d+frac12d=frac32d$ (1)

- sau khoản thời gian dịch thấu kính 10cm thì: d1 = d + 10.

Giả sử hình ảnh A""B"" dịch chuyển ra xa thấu kính 10cm => d’1 = d’

Thay vào (*) => $frac1f=frac1d_1+frac1d"_1=frac1d+10+frac1d"$ (**)

(*) cùng (**) mâu thuẫn nhau

Vậy ảnh A’’B’’ dịch rời lại ngay sát thấu kính hơn

*

O’A” = OA’ - 10 - 10 = OA’ - đôi mươi hay d1" = d" - đôi mươi = 2d -20

Ta bao gồm phương trình: $frac1f=frac1d_1+frac1d"_1=frac1d+10+frac12d-20$ (2)