Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán 11

*

*

(-1le sinx;cosxle1Rightarrowleft{eginmatrix0le1+sinxle2\1le2+cosxle3endmatrix ight.)

(Rightarrow0le yle2)

Th1: (y=0Rightarrow sinx=-1Rightarrow x=-fracpi2+k2pi)

Th2: (y=1Rightarrow1+sinx=2+cosx)

(Rightarrow sinx-cosx=1Rightarrowsqrt2sinleft(x-fracpi4 ight)=1)

(Rightarrow sinleft(x-fracpi4 ight)=fracsqrt22Rightarrowleft<eginmatrixx-fracpi4=fracpi4+k2pi\x-fracpi4=frac3pi4+k2piendmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+k2pi\x=pi+k2piendmatrix ight.)

TH3: (y=2Rightarrow1+sinx=4+2cosx)

(Leftrightarrow sinx=3+2cosx)

Dấu "=" xảy ra khi còn chỉ khi: (left{eginmatrixsinx=1\cosx=-1endmatrix ight.) (vô nghiệm)


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Tìm GTLN cùng GTNN của hàm số : 1. Y = sinx + 2cosx +1 / 2sinx + cosx + 3

2.y= 2sin^2sinx - 3 sinx cosx + cos^2 x

Giải phương trình : 1. 2sin^2 * 2x + sin7x -1 = sinx

2.cos 4x + 12 sin^2 x -1 = 0


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
1
*

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

1,(y=sindfrac3x+22x-1)

2,(y=tanleft(3x+dfrac2pi5 ight))

3,(y=cotleft(2x-dfrac13 ight))

4,(y=dfracsinx+cosxsinx-cosx)

5,(y=dfrac1sinx+dfrac1cosx)

6,(y=dfracsqrt1-sinxcosx)

7,(y=dfrac3sin^2x-cos^2x)

8,(y=dfrac1+tanx1+sinx)

9,(y=sqrtdfrac1+sinx1-cosx)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

tìm GTLN,GTNN của hàm số sau:

a, (y=frac1sinx+frac1cosx,xinleft(0,fracpi2 ight))

b, (y=frac11-cosx+frac11+cosx,xinleft(0,fracpi2 ight))

c, (y=2+tan^2x+cot^2x+frac1sin^4x+cos^4x,xinleft(0,fracpi2 ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

1) y = (fraccosx+1cosx)2) y = (frac4-cosxsqrt1-sinx)3) y = 3 - |(sinx)|-Mọi fan giúp bản thân với ạ.


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
2
0

tìm giá bán trị lớn số 1 và giá chỉ trị bé dại nhất của hàm số

(y=dfracsinx+3cosx+1sinx-cosx+2)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0

sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ k.π

cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2+kπ cùng với k nguyên

sinx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/2+k2π cùng sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ -π/2+k2π

cosx ≠ 1 ⇔ x ≠ k2π với cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π+k2π

em vướng mắc là vì sao lại những phương pháp này vậy ạ,:((((((


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

Chứng minh các hàm số sau tuần hoàn, tìm chu kì T:

(a,y=left|sinx ight|)

(b,y=cosx+sinx)

(c,sin3x)

(d,y=left|cosx ight|)

 


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

cho x((fracpi2);π):sinx=(frac13). Quý giá của biểu thức phường là: sinx + cosx + 1 là


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Tìm toàn bộ các cực hiếm của tham số m nhằm pt gồm nghiệm :

a. Sinx - cosx = m

b. Sinx - (2m-1)cosx = m+2


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Bài Hát Jack - Những Bài Hát Hay Nhất Của Jack

Khoá học trên OLM (olm.vn)