Trường thích hợp 1: Hai mặt đường tròn $left( O;R ight)$ cùng $left( O";r ight)$ với $left( R > r ight)$ giảm nhau

*

Khi đó $left( O ight)$ với $left( O" ight)$ bao gồm hai điểm thông thường và mặt đường nối chổ chính giữa là con đường trung trực của đoạn $AB$.

Bạn đang xem: 2 đường tròn tiếp xúc ngoài

Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong trên $A$.

*

Khi đó $A$ nằm trên phố nối trọng tâm và $OO" = R - r$.

+) hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$ cùng $left( O";r ight)$ với $left( R > r ight)$ tiếp xúc xung quanh tại $A$.

*

Khi kia $A$ nằm trê tuyến phố nối trung khu và $OO" = R + r$.

Xem thêm: Top 4 Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Hai Cây Phong Của Ai, Tóm Tắt Bài Hai Cây Phong Ngắn Nhất

Trường phù hợp 3: hai đường tròn ko giao nhau

+) hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$ và $left( O";r ight)$$left( R > r ight)$ ở bên cạnh nhau.

*

Ta gồm $OO" > R + r$

+) hai tuyến đường tròn đựng nhau

*

Ta gồm $OO"

Vị trí kha khá của hai đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ với $R > r$

Số

điểm chung

Hệ thức thân $d$ với $R,r$

Hai đường tròn giảm nhau

$2$

$R-r

$d = R--r$

Hai con đường tròn ko giao nhau

$0$

-Ở không tính nhau

$d > R + r$

- $left( O ight)$ đựng (left( O" ight))

$d

b. đặc điểm đường nối tâm


*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.