Nội dung bài bác học sẽ giúp đỡ các em cố gắng được khái niệm, cách xác định góc thân hai phương diện phẳng, mối contact của diện tích nhiều giác với hình chiếu của nó, các điều khiếu nại để hai mặt phẳng vuông góc nhau. Ngoài ra là những ví dụ minh họa để giúp đỡ các em ra đời các tài năng giải bài tập liên quan đến xác định góc thân hai khía cạnh phẳng, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc,...

Bạn đang xem: 2 mặt phẳng vuông góc


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Góc thân hai phương diện phẳng

1.2. Nhị mặt phẳng vuông góc

1.3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

1.4. Hình chóp số đông và hình chóp cụt đều

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài xích 4 chương 3 hình học 11

3.1 Trắc nghiệm vềHai mặt phẳng vuông góc

3.2 bài tập SGK và nâng cấp vềHai mặt phẳng vuông góc

4.Hỏi đáp vềbài 4 chương 3 hình học tập 11


a) Định nghĩa

Góc thân hai phương diện phẳng là góc giữa hai tuyến phố thẳng theo lần lượt vuông góc với nhì mặt phẳng đó.

Nhận xét:Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhauthì ta bảo rằng góc giữa hai phương diện phẳng đó bằng 0o.

b) Cách xác định góc giữa hai khía cạnh phẳng cắt nhau:

Cho nhị mặt phẳng (P) cùng (Q): ((P) cap left( Q ight) = c)

Lấy I bất kì thuộc c.

Trong (P) qua I kẻ (a ot c).

Trong (Q) qua I kẻ (b ot c).

Khi kia góc giữa hai phương diện phẳng (P), (Q) là góc giữa hai tuyến đường thẳng a và b.

*

c) diện tích s hình chiếu của một đa giác

Với S là diện tích đa giác phía trong (P), S’ là diện tích s hình chiếu vuông góc của đa giác kia trên (Q),(varphi)là góc giữa (P) với (Q) ta có:(S"=S.cos varphi).


1.2. Nhì mặt phẳng vuông góc


a) Định nghĩa

Hai khía cạnh phẳng được gọi là vuông góc với nhau ví như góc thân chúng bằng 90o.

b) những định lýĐịnh lý 1:Nếu một phương diện phẳng đựng một con đường thẳng vuông góc với một khía cạnh phẳng khác thì nhị mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

*

(left{ eginarrayl a ot mp(P)\ a subset mp(Q) endarray ight. Rightarrow mp(Q) ot mp(P))

Hệ trái 1: giả dụ hai khía cạnh phẳng (P) cùng (Q) vuông góc cùng nhau thì bất cứ đường trực tiếp a nào nằm trong (P), vuông góc với giao con đường của (P) với (Q) hầu như vuông góc với phương diện phẳng (Q).

*

(left{ eginarrayl (P) ot (Q)\ (P) cap (Q) = d\ a subset (P),a ot d endarray ight. Rightarrow a ot (Q))

Hệ quả 2: trường hợp hai khía cạnh phẳng (P) với (Q) vuông góc với nhau cùng A là một điểm trong (P) thì mặt đường thẳng a trải qua điểm A và vuông góc với (Q) sẽ phía bên trong (P).

*

(left{ eginarrayl (P) ot (Q)\ A in (P)\ A in a\ a ot (Q) endarray ight. Rightarrow a subset (P))

Hệ trái 3:Nếu nhị mặt phẳng cắt nhau và thuộc vuông góc với mặt phẳng thứ tía thì giao tuyến đường của bọn chúng vuông góc với mặt phẳng đồ vật ba.

*

(left{ eginarrayl (P) cap (Q) = a\ (P) ot (R)\ (Q) ot (R) endarray ight. Rightarrow a ot (R))


1.3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương


a) Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có lân cận vuông góc với đáy.

Nhận xét: các mặt mặt của hình lăng trụ đứng là hình chữ nhật và vuông góc với phương diện đáy.

*
*

b) Hình lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ hầu hết là hình lăng trụ đứng gồm đáy là đa giác đều.

Nhận xét: các mặt mặt của hình lăng trụ số đông là phần đa hình chữ nhật đều nhau và vuông góc với mặt đáy.

*

c) Hình vỏ hộp đứng

Định nghĩa: Hình vỏ hộp đứng là hình lăng trụ đứng gồm đáy là hình bình hành.

Nhận xét: Trong hình vỏ hộp đứng bốn mặt bên đều là hình chữ nhật.

*

d) Hình hộp chữ nhật

Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình hộp đứng tất cả đáy là hình chữ nhật.

Nhận xét: Tất cả 6 mặt của hình hộp chữ nhật gần như là hình chữ nhật.

e) Hình lập phương

Định nghĩa: Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật có toàn bộ các cạnh bởi nhau.

*


1.4. Hình chóp đa số và hình chóp cụt đều


a) Hình chóp đều

Định nghĩa: Một hình chóp được call là hình chóp đều nếu đáy của nó là đa giác những và các sát bên bằng nhau.

*

Nhận xét:

+ Đường vuông góc với dưới đáy kẻ trường đoản cú đỉnh gọi là đường cao của hình chóp.

+ Một hình chóp là hình chóp mọi đáy của chính nó là đa giác số đông và chân mặt đường cao của hình chóp trùng với trọng điểm của đáy.

+ Một hình chóp là hình chóp phần lớn đáy của nó là nhiều giác phần đa và các sát bên tạo voéi mặt dưới các góc bằng nhau.

b) Hình chóp cụt

Định nghĩa: Khi giảm hình chóp số đông bởi 1 mặt phẳng tuy nhiên song với lòng để được 1 hình chóp cụt thì hình chóp cụt này được gọi là hình chóp cụt đều.

*

Nhận xét:

Hai đáy của hình chóp cụt hồ hết là 2 nhiều giác đông đảo đồng dạng với nhau.Đoạn nối trung khu 2 lòng được điện thoại tư vấn là đường cao của hình chóp cụt đều.Trong hình chóp cụt đều các mặt mặt là đa số hình thang thăng bằng nhau.

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ tất cả cạnh bởi a. Tính số đo của góc giữa (BA’C) và (DA’C).

Hướng dẫn giải:

*

Kẻ(BH ot A"C, m (H in mA"C))(1).

Mặt khác:(BD ot AC m (gt))

(AA" ot (ABCD) Rightarrow AA" ot BD m )

(Rightarrow BD ot (ACA") Rightarrow BD ot A"C)(2)

Từ (1) (2) suy ra:

(A"C ot (BDH) Rightarrow A"C ot DH)

Do đó:((widehat (BA"C),(DA"C)) = (widehat HB,HD))

Xét tam giác BCA" ta có:

(frac1BH^2 = frac1BC^2 + frac1BA"^2 = frac32a^2 Rightarrow bảo hành = a.sqrt frac23 Rightarrow DH = a.sqrt frac23)

Ta có:

(cos widehat BHD = frac2BH^2 - BD^22BH^2 = - frac12 Rightarrow widehat BHD = 120^0>90^0)

Vậy: (widehat ((BA"C),(DA"C)) =180^0-120^0= 60^0.)

Ví dụ 2:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, lòng ABC là tam giác cân nặng AB=AC=a, (widehat BAC = 120^0), BB’=a, I là trung điểm của CC’. Tính cosin của góc thân hai mp(ABC) và (AB’I).

Hướng dẫn giải:

*

Ta thấy tam giác ABC là hình chiếu vuông góc của tam giác AB’I lên phương diện phẳng (ABC).

Gọi φ là góc giữa hai khía cạnh phẳng (ABC) và (AB’I).

Theo công thức hình chiếu ta có: (cos varphi = fracS_ABCS_AB"I).

Ta có:

(S_ABC = frac12.AB.AC.sin 120^0 = fraca^2sqrt 3 4)

(AI = sqrt AC^2 + CI^2 = fracasqrt 5 2)

(AB" = sqrt AB^2 + BB"^2 = asqrt 2)

(IB" = sqrt B"C"^2 + IC"^2 = fracasqrt 13 2.)

Suy ra: Tam giác AB’I vuông tại A nên(S_AB"I = frac12.AB".AI = fraca^2sqrt 10 4).

Vậy:(cos varphi = fracS_ABCS_AB"I = sqrt frac310 .)

Ví dụ 3:

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi, SA=SC. Chứng minh rằng: ((SBD) ot (ABCD).)

Hướng dẫn giải:

*

Ta có: (AC ot BD)(1) (giả thiết).

Mặt khác, (SO ot AC)(2) (SAC là tam giác cân tại A và O là trung điểm của AC cần SO là đường cao của tam giác).

Từ (1) và (2) suy ra: (AC ot (SBD))mà (AC subset (ABCD))nên((SBD) ot (ABCD).)

Ví dụ 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=a, (AD = asqrt 2), (SA ot (ABCD)). điện thoại tư vấn M là trung điểm của AD, I là giao điểm của AC cùng BM. Chứng tỏ rằng:((SAC) ot (SMB).)

Lời giải:

*

Ta có: (SA ot (ABCD) Rightarrow SA ot BM m (1)).

Xét tam giác vuông ABM có: ( an widehat AMB = fracABAM = sqrt 2).

Xét tam giác vuông ACD có: ( an widehat CAD = fracCDAD = frac1sqrt 2 ).

Xem thêm: Khái Niệm Và Phân Loại Các Loại Hình Nghiên Cứu Khoa Học, Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì

Ta có:

(eginarrayl cot widehat AIM = cot (180^0 - (widehat AMB + widehat CAD))\ = cot (widehat AMB + widehat CAD) = 0 Rightarrow widehat AIM = 90^0 endarray)

Hay (BM ot AC m (2)).

+ từ bỏ (1) và (2) suy ra: (BM ot (SAC))mà (BM subset (SAC))nên ((SAC) ot (SMB).)