Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Solve for x x

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ văn tiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

de (3x+1)(-1/2x+5)=0

thì (3x-1)=0 hoac (-1/2+5)=0

TH 1:

3x-1=0

=>x=1:3

=>x=1/3

TH 2:

-1/2x+5=0

=> x=-5:(-1/2)

=> x=10

vậy x=1/3 hoặc x=10


*

=> 3x+1=O hoac -1/2x+5=0

Neu 3x+1=0

3x=0-1

3x=-1

x=(-1):3=-1/3

Hoac -1/2x+5=0

-1/2 x=0-5

-1/2x=-5

x=-5:-1/2

x=10

Vay x=-1/3 hoac x=10

Ung ho minh nhe


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

nếu (2x-3)(6-2x)=0 =>2x-3=0hoac6-2x=0 x=3/2 hoặc x=3

1/3x+2/5(x-1)=0

1/3x+2/5x-2/5=0

x(1/3+2/5)-2/5=0

x11/15=2/5

=>x=2/5:11/15

x=6/11

kết chúng ta nhé


tìm x biết:

(3x-1) <- 1/2x+5>=0

1/4+1/3:(2x-1)=-5

<2x+3/5>2- 9/25=0

-5(x+1/5)-1/2(x-2/3)=3/2x -5 /6

x <2/3-2x>=0

17/2-|2x-3/4|=-7/4

2/3x-1/2x =5/12

(x+1/5)2+17/25=26/25

.11/5-3/7=-2

3<3x-1/2>+1/9=0


tìm x biết:

(3x-1) <- 1/2x+5>=0

1/4+1/3:(2x-1)=-5

<2x+3/5>2- 9/25=0

-5(x+1/5)-1/2(x-2/3)=3/2x -5 /6

x <2/3-2x>=0

17/2-|2x-3/4|=-7/4

2/3x-1/2x =5/12

(x+1/5)2+17/25=26/25

.11/5-3/7=-2

3<3x-1/2>+1/9=0

Toán lớp 6Tìm x

Trả lờiCâu hỏi tương tự

Chưa bao gồm ai trả lời câu hỏi này,bạn hãy là tín đồ đâu tiên giúpnguyenvanhoanggiải việc này !


Tìm x biết:


a)(left(2x+frac35 ight)^2-frac925=0)

(left(2x+frac35 ight)^2=frac925)

(left(2x+frac35 ight)^2=left(frac35 ight)^2)

(=>2x+frac35=frac35)

(2x=frac35-frac35)

(2x=0)

(x=0:2)

(x=0)


b)(left(3x-1 ight).left(-frac12x+5 ight)=0)

=>(left(3x-1 ight)=0)hoặc(left(-frac12x+5 ight)=0)hoặc(left(3x-1 ight))và(left(-frac12x+5 ight))cùng bằng 0.

(orbregincases3x-1=0\-frac12x+5=0endcases=>orbregincases3x=1\-frac12x=-5endcases=>orbregincasesxinvarnothing\2x=frac15endcases=>x=frac15:2=>x=frac110)


BÀI 1:Tìm x biết

a :3x -5 =x

b: 1.2.3.4.5......(x+1)=0

c:x+ 2x +3x +4x +5x+..............+100x=0

d:x +2x+3x+4x+5x+..................+100x=5050

e:(x+1)+(x+2) +(x+3) +(x+4)+............+(x+100)= 5050


c) x.(1+2+3+4+...+100)=0

x.5050=0

x=0:5050=0

Vậy x=0

d) x.(1+2+3+4+5+...+100)=5050

x.5050=5050

x=1

Vậy x=1

e) x+1+x+2+x+3+x+4+...+x+100=5050

(x+x+x+x+...+x)+(1+2+3+4+...+100)=5050

100 sốhạng x

x.100+5050=5050

x.100=0

x=0

Vậy x=0


tìm x trực thuộc z

1)(-3x+2)-(5-3x)=-3

2) 3+x-(3x-1)=6-2x

3) (x-5).(3x+4)=0

4) 7x.(2x-1)=0

5) (3x-1).2x=0

giúp mik cùng với mai mik đi học rùi :((


(left(-3x+2 ight)-left(5-3x ight)=-3)

(Rightarrow-3x+2-5+3x=-3)

(Rightarrow-3x+3x=-3+5-2)

(Rightarrow0x=0Rightarrow xin Z)

(3+x-left(3x-1 ight)=6-2x)

(Rightarrow3+x-3x+1=6-2x)

(Rightarrow x-3x+2x=6-1-3)

(Rightarrow0x=2left(loại ight))

(left(x-5 ight)left(3x+4 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx-5=0\3x+4=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=5\x=-frac43endcases)

(7xleft(2x-1 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincases7x=0\2x-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=frac12endcases)

(left(3x-1 ight)2x=0)

(Leftrightarroworbregincases3x-1=0\2x=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=frac13\x=0endcases)


Đúng(0)
tran trong hoan

khó phát âm quá

bạn ghi bởi số luôn đừng ghi phần


Đúng(0)

tìm x biết

10-2x to hơn hoặc bởi 0

-3x +6 >0

-4-82x+1

-4x+5


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Thảo Bài Phát Biểu Ngày Đại Đoàn Kết 18/11, Please Wait


firmitebg.com)