Số chi phí lãi chỉ tính bên trên số tiền cội mà kế bên trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra.

Bạn đang xem: 7 công thức lãi suất

Công thức tính lãi đơn: $V_n=V_0left( 1+r.n ight)$

Trong đó:

$V_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$V_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép

Là số tiền lãi không chỉ tính trên số chi phí gốc mà hơn nữa tính trên số tiền lãi vày tiền cội đó sinh ra đổi khác theo từng định kỳ.

a. Lãi kép, gửi một lần: $T_n=T_0left( 1+r ight)^n$

Trong đó:

$T_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền nhờ cất hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

b. Lãi kép liên tục: $T_n=T_0.e^nr$

Trong đó:

$T_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

c. Lãi kép, gửi định kỳ.

œTrường vừa lòng gửi tiền định kì cuối tháng.

Bài toán 1: Cứ cuối mỗi tháng giữ hộ vào bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền chiếm được là:

$T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

Chưa gửi

$m$

2

$m$

$mleft( 1+r ight)+m$

3

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$n$

 

$mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

Vậy sau tháng n ta được số tiền $T_n=mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

$=mleft< left( 1+r ight)^n-1+...+left( 1+r ight)+1 ight>$ ,

Ta biết rằng: $S_n=u_1+...+u_n=u_1.fracq^n-1q-1$ phải $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Bài toán 2: Cứ cuối từng tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền buộc phải gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$

Chứng minh:

Áp dụng việc 1 ta gồm số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, nhưng đề mang lại số chi phí đó chính là A cần $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$ .

Bài toán 3: Cứ cuối từng tháng nhờ cất hộ vào bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tháng thu được đề bài cho là: $n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$.

Chứng minh:

Áp dụng việc 1 ta có số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, mà đề mang lại số chi phí đó chính là A nên $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArm+1Leftrightarrow n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$

Như vậy trong trường thích hợp một này ta cần nắm vứng công thức việc 1 trường đoản cú đó có thể dễ dàng đổi khác ra các công thức ở câu hỏi 2, vấn đề 3.

œTrường đúng theo gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4: Cứ đầu từng tháng gởi vào bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền thu được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Chứng minh.

Ta tạo bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$m$

$mleft( 1+r ight)$

2

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

3

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^3+mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

n

$mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta được số tiền:

$T_n=mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)=mleft< left( 1+r ight)^n+...+left( 1+r ight) ight>=mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Bài toán 5: Cứ đầu mỗi tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tiền nhờ cất hộ mỗi mon m là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền yêu cầu gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Áp dụng câu hỏi 4. Ta bao gồm số tiền thu được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, mà đề mang đến số tiền chính là A yêu cầu $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$.

Bài toán 6: Cứ đầu mỗi tháng giữ hộ vào bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số mon thu được đề bài xích cho là: $n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Chứng minh

Áp dụng bài toán 4. Ta có: số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, mà lại đề mang lại số tiền chính là A yêu cầu $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArmleft( 1+r ight)+1$.

$Rightarrow n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Như vậy vào trường hòa hợp này ta cần nắm vững công thức vấn đề 4 từ đó có thể dễ dàng biến đổi ra các công thức ở việc 5, bài toán 6.

œTrường vừa lòng vay nợ cùng trả tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 7: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu hàng tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép $r%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số chi phí còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh.

Ta xây dựng bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A-m$

$left( A-m ight)left( 1+r ight)=Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)$

2

$Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-...-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Trường thích hợp vay nợ với trả định kì cuối tháng.

Bài toán 8: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu hàng tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năn) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh

Ta sản xuất bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A$

$Aleft( 1+r ight)-m$

2

$Aleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-m$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-1-...-mleft( 1+r ight)-m$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Sau phía trên cùng khám phá cách vận dụng các triết lý vào những bài toán tính tiền lãi, tiền nợ đề xuất trả ra làm sao ?

B. Bài bác tập mẫu

Bài 1:

Một người mong mỏi gửi tiết kiệm chi phí ở bank và hy vọng sau 4 năm đã đạt được 850 triệu đồng để cài đặt nhà. Biết rằng lãi suất ngân hàng mỗi tháng trong thời điểm hiện nay là 0,45%. Hỏi tín đồ đó mỗi tháng cần gửi vào bank tối thiểu bao nhiêu tiền để đủ số tiền thiết lập nhà? (Giả sử số tiền hàng tháng là giống hệt và lãi suất vay trong 4 năm là không vậy đổi)

A. $15,833$ triệu vnd B. 16,833 triệu đồng.

C. 17,833 triệu đồng. D. 18,833 triệu đồng.

Giải:

Giả sử fan này gửi tiền ở thời gian t như thế nào đó, kể từ thời điểm đó sau 4 năm (48 tháng) ông mong có số chi phí 850 triệu. Như vậy cụ thể ta rất có thể coi đây là bài toán gửi tiền định kì đầu tháng.

Áp dụng câu hỏi 5 ta tất cả số tiền cần gửi hàng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*

Chọn A.

Bài 2:

Một chị em Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên một tháng (chuyển vào thông tin tài khoản của bà bầu ở ngân hàng vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm năm nhâm thìn mẹ không đi rút tiền cơ mà để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% trên một tháng. Đến vào đầu tháng 12 năm năm nhâm thìn mẹ rút tổng thể số chi phí (gồm số tiền giấy tháng 12 với số tiền sẽ gửi tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền ? (kết quả có tác dụng tròn theo đơn vị chức năng nghìn đồng).

A. 50 triệu 730 ngàn đồng. B. 50 triệu 740 nghìn đồng.

C. 53 triệu 760 nghìn đồng. D. 48 triệu 480 nghìn đồng.

Giải:

Ta có tổng số chi phí A thu được, nếu ban đầu gửi vào a đồng, từ đầu tháng sau gởi thêm a đồng (không đổi) vào đầu từng tháng với lãi suất vay r% trong n tháng:

$A=a+fracarleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*
Bài 3:

Ông A vay ngắn hạn ngân sản phẩm 100 triệu đồng, với lãi suất vay 12% bên trên năm. Ông ao ước hoàn nợ cho bank theo biện pháp sau: sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; nhị lần trả nợ tiếp tục cách nhau đúng một mon số tiền hoàn nợ ở các lần là đồng nhất và trả không còn tiền nợ sau đúng ba tháng tính từ lúc ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số chi phí m mà ông A nên trả cho bank là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất bank không biến hóa trong thời hạn ông A hoàn nợ.

A. $m=frac100.left( 1,01 ight)^33$ (triệu đồng). B. $m=fracleft( 1,01 ight)^3left( 1,01 ight)^3-1$ (triệu đồng).

C. $m=frac100.1,033$ (triệu đồng). D. $m=frac120.left( 1,12 ight)^3left( 1,12 ight)^3-1$ (triệu đồng).

Giải:

Lãi suất 12%/năm tương ứng 1%/tháng đề nghị $r=0,01$ (do vay ngắn hạn)

Số tiền nơi bắt đầu sau 1 tháng là: $T+T.r-m=Tleft( 1+r ight)-m$

Số tiền gốc sau 2 mon là:

$left< T(1+r)-m ight>+left< T(1+r)-m ight>.r-m=Tleft( 1+r ight)^2-mleft< left( 1+r ight)+1 ight>$

Số tiền gốc sau 3 mon là:

$Tleft( 1+r ight)^3-mleft< left( 1+r ight)^2+1+r+1 ight>=0$

Do đó: $m=fracTleft( 1+r ight)^3left( 1+r ight)^2+1+r+1=fracTleft( 1+r ight)^3.rleft( 1+r ight)^3-1=frac1,01^31,01^3-1$ (triệu đồng).

Chọn B.

A. 14.909.965,25 (đồng). B. 14.909.965,26 (đồng).

C. 14.909.955,25 (đồng). D. 14.909.865,25 (đồng).

Giải:

Gọi $V_0$ là lượng vốn cần đầu tư ban đầu, lượng vốn đã được đầu tư chi tiêu trong 5 năm cần ta có: $20.000.000=V_0.left( 1+0,0605 ight)^5$

$Rightarrow V_0=20.000.000.left( 1+0,0605 ight)^-5=14.909.965,25$ đ.

Chọn A.

Bài 5: Ông Tuấn gởi 9,8 triệu vnd tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau từng nào năm ông Tuấn nhận được tổng số tiền 20 triệu vnd (biết rằng lãi suất vay không cầm cố đổi).

A. 9 năm. B. 8 năm. C. 7 năm. D. 10 năm.

Giải:

Gọi phường là số tiền giữ hộ ban đầu. Sau n năm $left( nin mathbbN ight)$, số tiền chiếm được là:

$P_n=Pleft( 1+0,084 ight)^n=Pleft( 1,084 ight)^n$

Áp dụng với số tiền đề bài bác cho ta được:

$20=9,8.left( 1,084 ight)^nLeftrightarrow left( 1,084 ight)^n=frac209,8Leftrightarrow n=log _1,084left( frac209,8 ight)approx 8,844$

vì n là số từ bỏ nhiên nên lựa chọn n = 9.

Chọn A.

Bài 6: Ông Tuấn gửi tiết kiệm với lãi suất vay 8,4%/năm cùng lãi hằng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm ông Tuấn thu được gấp hai số chi phí ban đầu:

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Giải:

Gọi a là số tiền ba đầu mà người đó gởi vào ngân hàng và n $left( nin mathbbN ight)$ là số năm mà số tiền nhận thấy tăng gấp đôi.

Theo bí quyết lãi lép, ta bao gồm phương trình:

$aleft( 1+0,084 ight)^n=2aLeftrightarrow left( frac271250 ight)^n=2Leftrightarrow n=log _frac2712502$

Vì lãi suất được xem theo năm buộc phải đến cuối năm người đó new nhận được tiền. Bởi đó, n= 9.

Chọn B.

C. Bài tập áp dụng

Bài 1: Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất 8,4%/ năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm bạn đó nhận được gấp tía số chi phí ban đầu?

A. 9. B. 14. C. 8. D. 7.

Bài 2: Một bạn gửi vào bank 100 triệu đ với lãi suất lúc đầu 4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau 1 năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng thể tiền người đó nhận được gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.

Bài 3: Anh Nam ước muốn rằng sau 6 năm sẽ sở hữu 2 tỷ để sở hữ nhà. Hỏi anh Nam nên gửi vào bank một khoản tiền huyết kiệm hệt nhau hàng năm ngay gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây, biết rằng lãi suất vay của bank là 8%/năm với lãi thường niên được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

Bài 4: Một bạn gửi 15 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi vay 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu fan gửi có tối thiểu 20 triệu đồng (bao bao gồm cả vốn lẫn lãi) từ khoản đầu tư ban đầu? (Giả sử lãi vay không vắt đổi).

A. 16 quý. B. 18 quý. C. 17 quý. D. 19 quý.

Bài 5: Số chi phí 58 000 000 đ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trong 8 mon thì đem về được 61 329 000đ. Lãi suất hàng mon là?

A. 0,8%. B. 0,6%. C. 0,5%. D. 0,7%.

Bài 6:Cô giáo dạy dỗ văn nhờ cất hộ 200 triệu đồng loại kì hạn 6 mon vào bank với lãi suất 6,9% 1 năm thì sau 6 năm 9 mon hỏi cô giáo dạy văn dấn được từng nào tiền cả vốn và lãi biết rằng cô giáo không rút lãi ở tất cả các kì hạn trước cùng nếu rút trước bank sẽ trả lãi suất vay theo lọa lãi suất vay không kì hạn 0,002% một ngày (1 mon tính 30 ngày).

A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1.

Bài 7: Một người ý muốn sau 4 tháng có một tỷ đồng nhằm xây nhà. Hỏi người đó đề nghị gửi từng tháng là bao nhiêu tiền (như nhau). Biết lãi suất 1 tháng là 1%.

A. $M=frac1,33$ (tỷ đồng). B. $Mfrac11,01+left( 1,01 ight)^2+left( 1,01 ight)^3+left( 1,01 ight)^4$ (tỷ đồng).

C. $M=frac1.1,033$ (tỷ đồng). D. $M=frac1.left( 1,01 ight)^33$ (tỷ đồng).

Bài 8: Một bạn gửi vào bank 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất vay 5% một quý theo hiệ tượng lãi kép (sau 3 tháng sẽ tính lãi và cộng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, bạn đó giữ hộ thêm 50 triệu đ với kì hạn và lãi suất như trước đó đó. Cho thấy số chi phí cả cội và lãi được tính theo bí quyết $T=Aleft( 1+r ight)^n$, trong số ấy A là số chi phí gửi, r là lãi vay và n là số kì hạn gửi. Tính tổng số tiền fan đó nhận được một năm sau khoản thời gian gửi tiền.

A. <176,676approx > triệu đồng. B. <178,676approx > triệu đồng.

C. <177,676approx > triệu đồng. D. <179,676approx > triệu đồng.

Bài 9: Một fan gửi tiền vào ngân hàng một số tiền là 100.000.000 đồng, bọn họ định gửi theo kì hạn $n$ năm với lãi suất là 12% một năm; sau từng năm không sở hữu và nhận lãi nhưng mà để lãi nhập vốn mang lại năm kế tiếp. Tìm kiếm $n$ nhỏ nhất lãi cảm nhận hơn 40.000.000 đồng.

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Bài 10: Ông Tuấn vay thời gian ngắn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất vay 0,85%/tháng. Thích hợp đồng với ngân hàng ông A đã hoàn nợ vào n tháng: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; nhì lần hoàn nợ tiếp tục cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và bằng 11,589 triệu đồng. Kiếm tìm n.

A. $n=8$ tháng. B. $n=9$ tháng. C. $n=10$ tháng. D. $n=11$ tháng.

Bài 11: tỉ lệ tăng dân dân sinh hàng năm ở vn được duy trì ở nấc 1,05%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số của vn năm năm trước là 90.728.900 người. Với vận tốc tăng dân số như thế thì vào thời điểm năm 2030 thì dân số của nước ta là bao nhiêu?

A. 107232573 người. B. 107232574 người.

C. 105971355 người. D. 106118331 người.

Bài 12: Một fan gửi ngân hàng 80 triệu đồng theo vẻ ngoài lãi đơn với lãi suất 3%/quý. Hỏi sau tối thiểu bao lâu, số tiền bỏ túi hơn cấp rưỡi số tiền vốn.

A. 52 tháng. B. 51 tháng. C. 49 tháng. D. 50 tháng.

Bài 13: Một fan gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu tín đồ đó đạt được ít độc nhất 20 triệu đ cả vốn lẫn lãi từ số vốn liếng ban đầu?

A. 4 năm 9 tháng. B. 4 năm 3 tháng. C. 4 năm 8 tháng. D. 4 năm 6 tháng.

Bài 14: Một bạn gửi bank 100 triệu vnd theo bề ngoài lãi đơn với lãi suất vay 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, tổng thể tiền tiếp thu là bao nhiêu?

A. 16 triệu đồng. B. 24 triệu đồng.

C. 116 triệu đồng. D. 124 triệu đồng.

 Bài 15: Một tín đồ vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất hàng năm là 12% năm. Sau tháng thứ nhất tiên, mỗi tháng người này đều trả 10 triệu đồng. Hỏi sau 6 tháng người đó còn nợ bank bao nhiêu?

A. 41,219 triệu đồng. B. 43,432 triệu đồng.

C. 40,600 triệu đồng. D. 44,632 triệu đồng.

Bài 16: Một người muốn mua dòng Samsung Galaxy S7 Edge giá chỉ 18.500.000 đồng của cửa hàng thế giới di động cầm tay để tặng bạn gái ngày 20/10 nhưng vì chưa đủ tiền nên fan đó đã ra quyết định chọn mua hiệ tượng trả góp với trả trước 5 triệu đ trong 12 tháng, với lãi suất vay là 3,4%/tháng. Hỏi từng tháng, người đó sẽ phải trả mang đến công ty trái đất Di động số tiền là bao nhiêu?

A. 1554000 triệu đồng. B. 1564000 triệu đồng.

C. 1584000 triệu đồng. D. 1388824 triệu đồng.

Bài 17: Anh A mong xây 1 căn nhà. Ngân sách xây công ty hết 1 tỉ đồng, hiện nay anh A gồm 700 triệu đồng. Vì không muốn vay tiền cần anh A đưa ra quyết định gửi số tiền 700 triệu vnd vào ngân hàng với lãi suất 12%/1 năm, tiền lãi của năm kia được cùng vào tiền gốc của năm sau. Mặc dù giá desgin cũng tăng tưng năm 1% so với năm trước. Hỏi sau bao thọ anh A sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí đủ tiền xây nhà? (kết quả mang gần đúng cho 1 chữ số thập phân).

A. 3 năm 6 tháng. B. 3 năm 7 tháng. C. 12 năm 6 tháng. D. 3 năm 9 tháng.

Bài 18: Ông A gửi 150 triệu vnd vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất x∈<5%;7%> năm. Sau 4 năm ông ta rút tất cả tiền ra với vay thêm bank 40 triệu vnd cũng với lãi vay x%. Ngân hàng cần lấy lãi suất x từng nào để 3 năm nữa sau khoản thời gian trả ngân hàng, số tiền bạc ông A còn lại nhỏ nhất (giả sử lãi suất vay không nuốm đổi).

A. X=6%. B. X=7%. C. X=5%. D. X=6,5%.

Bài 19: Đề cài đặt một sa lon, ông Bách phải lựa chọn: hoặc cần trả tức thì 3.900.000 đồng hoặc trả 4.400.000 đồng sau 2 năm.

Với lãi suất hiện giá bán là 6%, ông Bách yêu cầu chọn giải pháp nào?

A. 3.900.000 đồng B. 3.600.000 đồng.

C. 4.000.000 đồng. D. 3.700.000 đồng.

Bài 20: Ông Bách thường phải trả các số tiền nợ sau:

10.000.000 đồng thanh toán giao dịch sau 2 năm

20.000.000 đồng giao dịch sau 5 năm.

50.000.000 đồng thanh toán sau 7 năm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cúng Thôi Nôi Cho Bé Dễ Hiểu Và Chi Tiết Nhất

Tính thời gian thanh toán cho số tiền nợ duy nhất thay thế sửa chữa 99.518.740 đồng (khoảng nợ này còn có tiền vay lúc đầu bằng tổng tiền vay lúc đầu của ba số tiền nợ trên), với khoảng lãi kép 4,5%.