tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Oswaal cbse & ncert question bank class 8 (set of 2 books) mathematics, science

*

*

(8x^2y^2+x^2+y^2-10xy=0) 

(8x^2y^2-8xy+x^2-2xy+y^2=0) 

(8x^2y^2-8xy+2+x^2-2xy+y^2=2) 

(2left(2xy-1 ight)^2+left(x-y ight)^2=2) (*)

nếu (left(2xy-1 ight)^2=0) thì (left(x-y ight)^2=2) ( không tồn tại nghiệm vừa lòng ) 

nếu (left(2xy-1 ight)^2=1) thì (left(x-y ight)^2=0) 

Suy ra x - y = 0 

x = y 

(left(2xy-1 ight)^2=1)

(2xy-1=pm1) 

(orbregincases2xy-1=1\2xy-1=-1endcases) 

(orbregincases2xy=1+1\2xy=-1+1endcases) 

(orbregincases2xy=2\2xy=0endcases) 

(orbregincasesxy=1Rightarrow x=y=pm1\xy=0Rightarrow x=0;y=0endcases) 

Vậy bao gồm 3 tậm nghiệm thỏa đề bài là ( 0 ; 0 ) ( -1 : -1 ) ( 1 ; 1 ) 


Đúng 0
comment (0)
*

Đưa phương trình về dạng phương trình bậc nhì ẩn x, ta có:

(left(8y^2+1 ight)x^2-10xy+y^2=0left(1 ight))

Phương trình (1) có (Delta=96y^2-32y^4=y^2left(96-32y^2 ight))

Để (1) có nghiệm thì (Delta=y^2left(96-32y^2 ight)ge0)và nhằm (1) bao gồm nghiệm nguyên thì (Delta)phải là số chủ yếu phương

(Leftrightarrow96-32y^2=k^2left(kinℤ ight))

Tìm được (y^2le3)Do y nguyên nên y=-1;0;1

-Với y=0 kiếm được x=0

-Với y=-1 kiếm được x=-1

-Với y=1 tìm kiếm được x=1

Vậy (x;y)=(0;0);(-1;-1);(1;1)


Đúng 0
phản hồi (0)
Các câu hỏi tương từ

Question Expandand simplify: 1. 8(x+5)-3(2x+7)2. A(2b+c)+b(3c-2a)3. 2y(y+5x)+x(3x+4y)

answer , 1. 8(x+5)-3(2x+7)=8x+40-6x+21=2x+612. A(2b+c)+b(3c-2a)=2ab+ac+3bc-2ab=ac+3bc=3abc^(2)3. 2y(y+5x)+x(3x+4y)=2y^(2)+10xy+9x^(2)+4xy=9x^(2)+2y^(2)+14xy

a Explain what he has done wrong.

b work out the correct answer 


Lớp 7 Toán
0
0

1 Tìm các số nguyên x,y tm

x^2013+x^2014+2009^2015=y^2015+y^2016+2010^2016

2 tra cứu số tự nhiên x,y biết 7*(x-2015)^2=23-y^2


Lớp 7 Toán
0
0

Bài 1, Tìm cực hiếm nguyên x biết, E= -5-x/x-2 đạt quý hiếm nguyên

Bài 2, search x,y trực thuộc N biết, 25-y^2=8x-2012^2

Bài 3, a) Tìm các số yếu tố x,y sao cho: 51x+26y=2000

b) search STN x,y biết: 7.(x-2004)^2=23-y^2

c) tìm kiếm x,y nguyên: xy+3x-y=6

d) Tìm đa số số thành phần thỏa mãn: x^2+2y^2=1. Ai làm nhanh hộ mk tich nha. đề nghị mai luôn rồi. Xin trân trọng cảm ơn!


Lớp 7 Toán
3
0

tìm các cặp số x;y;z tm:

 

a; +=3

b; x-y=x:y=2(x+y)

c; 1=2y/18=1+4y/24=1+6y/6x

 


Lớp 7 Toán
0
0

số những cặp số nguyên (x,y)TM:

(5*x+1)^2+(6-10*x)^2=y^2


Lớp 7 Toán
0
0

Tìm những cặp số (x;y) nguyên

x^2-2y+x-2=-7

(x+2)^2+y^2-2y+1=0

x^2-6x+9+(2y-4)^4=0


Lớp 7 Toán
0
0

tìm những số nguyên dương x y thế nào cho 5/22=x*y+1/x^2*y+x+x*y^2+2y


Lớp 7 Toán
0
0

tìm x, y tm x^2 - 2y^2 = 1

 x^y + 1 = z


Lớp 7 Toán
0
0

tìm các số nguyên dạng x,y sao cho:

(fracx^2y^2x^2+y^2)là một số nguyên tố


Lớp 7 Toán
0
0

Lớp học tập trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 7- Thầy Dương


Xem thêm: ✅ Công Thuc Luong Giac - Xem Bảng Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ

Khoá học trên OLM (olm.vn)