cho các dung dịch sau: AlCl3, NaAlO2, Na2ZnO2, Al2(SO4)3, Na2CO3, Na2SO4. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang greed color là:


Cho các dung dịch AlCl3, NaCl, NaAlO2, HCl. Dùng một hóa chất trong số các hóa chất sau: Na2CO3, NaCl, NaOH, quì tím, dung dịch NH3, NaNO3 thì số hóa chất có thể phân biệt được 4 dung dịch bên trên là

A.A: 3

B.B: 4

C.C: 5

D.D: 6

Đáp án và lời giải


Đáp án:D

Lời giải:1.Dùng Na2CO3 có thể nhận biết được tất cả các mẫu thử trên

2.Dùng NaOH có thể nhận biết được tất cả các mẫu thử bên trên Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa keo trắng, rồi sau đó kết tủa rã một phần vào dung dịch NaOH thì mẫu đó là AlCl3.

Bạn đang xem: Alcl3 làm quỳ tím chuyển màu gì

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH →NaAlO2 + 2 H2O

3 mẫu thử còn lại ko có hiện tượng gì ta lại đến AlCl3 đã nhận biết ở bên trên vào. Mẫu nào làm xuất hiện kết tủa trắng keo dán giấy thì mẫu đó là NaAlO2:

3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O → 3NaCl + 4Al(OH)3.

Còn lại nhì mẫu HCl và NaCl ta lại mang lại NaAlO2 đã nhận biết ở trên vào. Mẫu nào làm xuất hiện kết tủa trắng keo dán giấy sau đó chảy dần thì mẫu đó là HCl, mẫu còn lại là NaCl.

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3+ 3HCl →AlCl3 + 3H2O 3.

Dùng quỳ tím nhận biết tất cả các mẫu thử trên Hiện tượng: AlCl3: là muối tạo bởi anion của axit mạnh ( HCl) và cation của bazơ yếu Al(OH)3 đề xuất làm quỳ chuyển thanh lịch màu đỏ.

NaCl: là muối tạo bởi anion của axit mạnh ( HCl) và cation của bazơ mạnh NaOH cần quỳ tím ko chuyển màu.

NaAlO2: là muối tạo bởi anion của axit yếu ( HAlO2) và cation của bazơ mạnh NaOH làm quỳ chuyển sangmàu xanh.

HCl: là axit mạnh buộc phải làm quỳ hóa đỏ. Hai mẫu la HCl và AlCl3 cùng thông thường hiện tượng yêu cầu ta lại đến dung dịch NaAlO2 mới nhận được ở bên trên vào. Mẫu nào chỉ xuất hiện kết tủa trắng keo thì mẫu đấy là NaAlO2, còn mẫu nào làm xuất hiện kết tủa trắng keo dán giấy sau đó tung dần thì mẫu đó là HCl.

Xem thêm: Soạn Ngắm Trăng Lớp 8 - Soạn Bài Ngắm Trăng (Trang 36)


4.Dùng NH3 nhận biết tất cả các mẫu thử trên:

Vậy lời giải đúng là: D

chúng ta có muốn?

share


Một số thắc mắc khác rất có thể bạn quan lại tâm. đến A=2x–x22x2–3x–2=0 với B={n∈ℕ*|3

She was sad because he was rude ………. . ……her.

You ought to have your coat______

Kết hợp với một phím kí từ bỏ để tạo ra kí trường đoản cú in hoa tuyệt thường, nhận phím:

Bào tử sống thực trang bị mang cỗ nhiễm nhan sắc thể (NST)

mang lại

*

là những số thực bât kì và thỏa mãn
*

khẳng định nào tiếp sau đây sai?

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp bao gồm CH4, C4H10 cùng C2H4 nhận được 0,14 mol CO2 cùng 0,23mol H2O. Số mol của ankan cùng anken trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là

NST dãn xoắn, màng nhân tái xuất hiện. Đây là cốt truyện của kì nào?

Tổng số phân tử của nguyên tử yếu tắc T là 60. Số hạt sở hữu điện gấp rất nhiều lần số phân tử không với điện. Số hạt nơtron trong nguyên tử yếu tắc T là

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz đến tam giác ABC , cùng với A1;2;1,B−3;0;3,C2;4;−1 . Tra cứu tọa độ điểm D sao để cho ABCD là hình bình hành.

xosoketqua.com | jun88 | *** | b52 club - Game bài bom tấn số 1