*Bạn đang xem: Amoni hiđrocacbonat

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
lịch sử và Địa lí 7 Tin học tập 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Có bố dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và bố chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống thử riêng biệt. Ví như chỉ cần sử dụng một thuốc thử độc nhất là hỗn hợp HCl thì phân biệt được tối đa bao nhiêu ống nghiệm ?

A 5B 6C 3 chiều 4

Lời giải đưa ra tiết:

Lần lượt đến HCl vào những dung dịch và hóa học lỏng:

+ tất cả khí thoát ra là NH4HCO3:

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + CO2 + H2O

+ tất cả kết tủa sau đó tan trở lại là NaAlO2:

NaAlO2 + HCl + H2O →NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

+ Dung dịch bị đục màu là C6H5ONa:

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

+ Hai hóa học lỏng phân lớp là C6H6 (Do C6H6 không tan, dịu hơn, nổi lên trên)

+ tạo nên dung dịch trong suốt là C2H5OH cùng C6H5NH2: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

Đun rét 2 dung dịch này, thấy tất cả phân lớp là C2H5OH:

C2H5OH + HCl → C2H5Cl + H2O

(Do C2H5Cl không tan, vơi hơn, nổi lên trên).

Đáp án B


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - xem ngay
Xem thêm: Bảng Nguyên Hàm Và Các Nguyên Hàm Cơ Bản G Nguyên Hàm Đầy Đủ & Mở Rộng

TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.