Metan (CH4) và các chất tiếp theo sau có bí quyết phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. Lập thành dãy đồng đẳng ankan (hay parafin) bao gồm công thức tầm thường CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: Bậc cacbon là gì

Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết 1-1 C - C, C - H. Những nguyên tử cacbon vào phân tử ankan (trừ C2H6) không cùng nằm bên trên một đường thẳng.

2. Đồng phân

Từ C4H10 trở đi, ứng cùng với mỗi bí quyết phân tử có những công thức cấu trúc mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

3. Danh pháp

Một số ankan mạch cacbon không phân nhánh được trình làng trong bảng sau:

*

Các ankan tất cả mạch nhánh được hotline tên theo danh pháp thay thế như sau:

- chọn mạch cacbon dài nhất và có khá nhiều nhánh nhất có tác dụng mạch chính.

- Đánh số sản phẩm công nghệ tự những nguyên tử cacbon mạch chính từ phía ngay gần nhánh hơn.

- điện thoại tư vấn tên mạch nhánh (nhóm ankyl) theo máy tự vần chữ cái cùng cùng với số chỉ vị trí của nó, tiếp theo sau là tên ankan tương xứng với mạch chính (xem bảng trên).

Thí dụ:

*
*

Một số chất có tên thông thường, thí dụ: isopentan, neopentan,...

Bậc của nguyên tử C trong phân tử hiđrocacbon no được tính bằng số link của nó với các nguyên tử cacbon khác.

II. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, tứ ankan đầu dãy đồng đẳng (từ CH4 mang đến C4H10) là đều chất khí, các ankan tiếp sau là chất lỏng, từ khoảng chừng C18H38 trở đi là các chất rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

Ankan khối lượng nhẹ hơn nước và hầu như không rã trong nước, nhưng tan các trong dung môi hữu cơ.

III. đặc thù hóa học

Ở nhiệt độ thường, các ankan không tính năng với dung dịch axit, hỗn hợp kiềm và những chất lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi phát sáng hoặc đun nóng, các ankan dễ ợt tham gia các phản ứng thế, bội phản ứng bóc hiđro với phản ứng cháy. 

1. Làm phản ứng thế vì chưng halogen

Clo rất có thể thay cầm cố lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan.

$CH_4 + Cl_2xrightarrowasCH_3Cl + HCl$

clometan (metyl clorua)

$CH_3Cl + Cl_2xrightarrowasCH_2Cl_2 + HCl$

điclometan (metylen clorua)

$CH_2Cl_2 + Cl_2xrightarrowasCHCl_3 + HCl$

triclometan (clorofom)

$CHCl_3 + Cl_2xrightarrowasCCl_4 + HCl$

tetraclometan (cacbon tetraclorua)

Các đồng đẳng của metan cũng thâm nhập phản ứng thế tương tự như metan.

Nhận xét:

Nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon bậc cao hơn dễ bị núm hơn nguyên tử hiđro link với nguyên tử cacbon bậc thấp hơn.

Các bội nghịch ứng bên trên được điện thoại tư vấn là bội nghịch ứng halogen hóa. Các thành phầm thế được điện thoại tư vấn là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

2. Phản ứng tách

Dưới công dụng của nhiệt độ và chất xúc tác yêu thích hợp, những ankan có phân tử khối nhỏ tuổi bị bóc hiđro thành hiđrocacbon không no tương ứng.

Ở ánh nắng mặt trời cao và chất xúc tác phù hợp hợp, ngoài bài toán bị bóc tách hiđro, các ankan còn hoàn toàn có thể bị phân cắt mạch cacbon sản xuất thành các phân tử nhỏ dại hơn.

3. Bội phản ứng oxi hóa

Khi bị đốt, những ankan những cháy, tỏa các nhiệt.

Nếu thiếu thốn oxi, bội phản ứng cháy của ankan xảy ra không trả toàn: sản phẩm cháy không tính CO2, H2O còn có C, CO,...

IV. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

Metan được điều chế bằng cách đun nóng natri axetat khan với các thành phần hỗn hợp vôi tôi xút:

$CH_3COONa ext + ext NaOH ext xrightarrowCaO,t^o ext CH_4 uparrow ext + ext Na_2CO_3$

2. Trong công nghiệp

Các ankan là thành phần chính của dầu mỏ, khí vạn vật thiên nhiên và khí mỏ dầu.

Từ dầu mỏ, bằng phương pháp chưng đựng phân đoạn, ta thu được những ankan ở những phân đoạn không giống nhau.

Xem thêm: Soạn Bài Các Phương Châm Về Hội Thoại Tiếp Theo Tiết 3 ), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

Từ khí thiên nhiên và khí mỏ dầu cũng thu được những ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ...