firmitebg.com xin phép được gửi đến bạn đọc nội dung bài viết Toán 10 bài 1: Hàm số để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được công ty chúng tôi biên soạn lời giải của những bài tập vào sách giáo khoa Toán 10 bài bác hàm số. Hi vọng đó là tài liệu hữu ích giúp đỡ bạn đọc học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng xem thêm chi tiết nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài 1 hàm số lớp 10


Trả lời thắc mắc Toán 10 bài xích 1 trang 32

Hãy nêu một ví dụ rõ ràng về hàm số.

Lời giải

Sự phụ thuộc vào về quãng đường đi được của 1 xe khách với vận tốc và thời gian.

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài bác 1 trang 33

Hãy chỉ ra những giá trị của hàm số trên trên x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời thắc mắc Toán 10 bài 1 trang 34

Tìm tập khẳng định của các hàm số sau

a) g(x) =

*

b) h(x) =

*

Lời giải:

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) khẳng định khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài 1 trang 34

Tính giá trị của hàm số ở chăm chú trên trên x = -2 và x = 5.


Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4

x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời câu hỏi Toán 10 bài 1 trang 35

Dựa vào thiết bị thị của hai hàm số đã cho trong hình 14

y = f(x) = x + 1 và y = g(x) = 1/2 x2

Hãy:

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b) tra cứu x, sao cho f(x) = 2;

Tìm x, thế nào cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời thắc mắc Toán 10 bài bác 1 trang 38

Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2; b) y = 1/x; c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên ko là hàm số chẵn cũng ko là hàm số lẻ.

Bài 1 trang 38 SGK Toán 10

Tìm tập khẳng định của hàm số:


Lời giải:

a) y =

*
tất cả nghĩa lúc 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập xác minh của hàm y =

*
là D = R -1/2.

b) y =

*
xác định khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

Giải phương trình x2 + 2x - 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔ x = 1 với x = -3

c) Do kia x2 + 2x – 3 ≠ 0 khi x ≠ 1 cùng x ≠ -3.

Vậy tập khẳng định của hàm số y =

*
là D = R 1;-3

Bài 2 trang 38 SGK Toán 10

Cho hàm số

Tính giá trị của hàm số kia tại x = 3; x = -1; x = 2.

Lời giải:

- Ta có: x = 3 > 2 phải f(3) = 3 + 1 = 4.

- Ta có: x = -1 2 – 2x + 1 là D = R

a) tại x = –1 thì y = 3.( –1)2 – 2. (–1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 6.

Vậy điểm M(–1; 6) thuộc trang bị thị hàm số y = 3x2 – 2x + 1.

b) tại x = 1 thì y = 3.12 – 2.1 + 1 = 3 – 2 + 1 = 2 ≠ 1.

Vậy N(1; 1) ko thuộc đồ vật thị hàm số.

c) trên x = 0 thì y = 3.02 – 2.0 + 1 = 1.

Vậy điểm P(0 ; 1) thuộc vật thị hàm số.

Bài 4 trang 39 SGK Toán 10

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) y = |x|;

b) y = (x + 2)2;

c) y = x3 + x;


d) y = x2 + x + 1.

Lời giải:

a) Đặt y = f(x) = |x|.

+ Tập xác minh D = R phải với ∀ x ∈ D thì –x ∈ D.

+ f(–x) = |–x| = |x| = f(x).

Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Đặt y = f(x) = (x + 2)2.

+ TXĐ: D = R buộc phải với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

+ f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ (x + 2)2 = f(x)

+ f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ – (x + 2)2 = –f(x).

Vậy hàm số y = (x + 2)2 không chẵn, ko lẻ.

c) Đặt y = f(x) = x3 + x.

+ TXĐ: D = R phải với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

+ f(–x) = (–x)3 + (–x) = –x3 – x = – (x3 + x) = –f(x)

Vậy y = x3 + x là 1 trong hàm số lẻ.

d) Đặt y = f(x) = x2 + x + 1.

+ TXĐ: D = R cần với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

Xem thêm: Những Tấm Gương Vượt Qua Thất Bại Của Bản Thân Để Thành Công

+ f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ x2 + x + 1 = f(x)

+ f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ –(x2 + x + 1) = –f(x)

Vậy hàm số y = x2 + x + 1 không chẵn, không lẻ.

Trên đây firmitebg.com vừa gởi tới các bạn đọc nội dung bài viết Toán 10 bài 1: Hàm số. Bài viết tổng hợp giải mã của 4 bài tập trong sách giáo khoa Toán 10. Hy vọng rằng qua bài viết này bạn đọc rất có thể học tập giỏi hơn môn Toán lớp 10 nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt!