Cho ba vectơ (overrightarrowa,) (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều khác vec tơ (overrightarrow0). Các khẳng định dưới đây đúng tuyệt sai?


Nếu nhì vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Bài 1 hình học 10

Phương pháp giải:

+) nhì vecto được hotline là cùng phương giả dụ giá của chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

+) hai vecto thuộc phương thì chúng chỉ rất có thể cùng phía hoặc ngược hướng.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi theo trang bị tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.


LG b


Video chỉ dẫn giải


Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.

Phương pháp giải:

+) Để chứng minh hai vecto ngược hướng ta chứng minh chúng cùng phương và được đặt theo hướng ngược nhau

Lời giải chi tiết:

Gọi theo lắp thêm tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) ngược hướng với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) ngược phía với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Xem thêm: Các Bài Toán Tính Nhanh Lớp 4 Nâng Cao: Dạng Toán Tính Nhanh

Mà (overrightarrowa,) (overrightarrowb) cùng ngược hướng với (overrightarrowcRightarrow overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.