Nội dung bài họcÝ nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học tìm hiểu về quan hệ giữa địa chỉ (ô) nguyên tố, cấu trúc nguyên tử và đặc điểm của yếu tố ở đơn chất và hợp chất. Những kiến thức cơ phiên bản về bảng tuần hoàn với định cách thức tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bài 10 hóa 10


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Quan hệ giữa vị trí cùng cấu tạo

1.2.Quan hệ giữa địa điểm và đặc thù của nguyên tố

1.3.So sánh đặc điểm hóa học của những nguyên tố

1.4.Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 10 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 10 Chương 2 hóa học 10


Vị trí của một yếu tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra:Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhânSố lớp electronSố electron ở lớp bên ngoài cùngCấu chế tác nguyên tử:Số proton, số electronSố lớp electron

Số electron phần bên ngoài cùng


Vị trí của một yếu tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể suy ra đặc thù hóa học:

Tính sắt kẽm kim loại và phi kimHóa trị tối đa của nguyên tố kia với oxi, với hiđro (nếu có)Oxit, hiđroxit gồm tính axit xuất xắc bazơ.

Trong chu kì theo hướng tăng của Z:

Tính phi kim tăng dần, tính sắt kẽm kim loại yếu dầnOxit cùng hiđroxit của những nguyên tố tất cả tính bazơ yếu dần dần đồng thời tính axit tăng dần.

Trong nhóm A theo chiều tăng vọt của Z:

Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.Oxit cùng hiđroxit của những nguyên tố gồm tính bazơ tăng dần, tính axit sút dần.

*

Hình 1:Sơ đồ tứ duy về Bảng tuần hoàn


Bài 1:

Mức năng lượng cao nhất trong thông số kỹ thuật electron của ion kim loại R3+là 3d3. địa chỉ của nguyên tố R vào bảng khối hệ thống tuần hoàn là:

Hướng dẫn:

Mức năng lượng cao nhất trong cấu hình electron của ion sắt kẽm kim loại R3+là 3d3.⇒cấu hình em phân lớp bên ngoài cùng là 3d3⇒Với R thì: 3d54s1là các phân lớp ngoài cùng⇒Chu kỳ IV nhóm VIB

Bài 2:

Cho những nguyên tố: Al (Z = 13), đắm đuối (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy những nguyên tố được thu xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử trường đoản cú trái sang bắt buộc là:

Hướng dẫn:

Al: 1s22s22p63s23p1(nhóm IIIA, chu kỳ luân hồi 3)Si: 1s22s22p63s23p2(nhóm IVA, chu kỳ luân hồi 3)Mg: 1s22s22p63s2(nhóm IIA, chu kỳ 3)Cùng chu kỳ, đi từ bỏ trái sang phải, nửa đường kính nguyên tử sút dần:Mg, Al, Si.

Xem thêm: Chủ Đề: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng

Bài 3:

Hợp hóa học A được chế tạo thành tự ion M+và ion X2-. Tổng số 3 loại hạt trong A là 140. Tổng số các hạt mang điện vào ion M+lớn hơn tổng số hạt sở hữu điện vào ion X2-là 19. Trong nguyên tử M, số hạt proton thấp hơn số hạt nơtron 1 hạt; vào nguyên tử X, số hạt proton ngay số hạt nơtron. Số phường trong M cùng X thứu tự là:

Hướng dẫn:

A là M2X: 2.(2pM+ nM) + (2pX+ nX) = 140 (1)Số hạt với điện trong M+= 2pM– 1Số hạt mang điện vào X2-= 2pX+ 2⇒2pM– 1 = (2pX+ 2) + 19⇒pM– pX= 11 (2)Trong M: pM+ 1 = nM (3)Trong X: pX= nX(4)Giải hệ (1, 2, 3, 4) ta được: pM= 19 với pX= 8

Bài 4:

Hai nhân tố X, Y nằm trong 2 team A liên tiếp. Toàn bô proton vào 2 hạt nhân X, Y bằng 23. Nếu như X ở team VA thì Y là nhân tố nào, biết X, Y ko phản ứng cùng với nhau:

Hướng dẫn:

X và Y thuộc 2 đội A liên tiếpTa có: PX+ PY=23Nếu X với Y cùng chu kỳ⇒ PY– PX= 1⇒ PX= 11 (Na): thuộc đội IA PY= 12 (Mg) : thuộc đội IIATheo đề X thuộc đội VA (loại)Vậy X và Y nghỉ ngơi hai chu kỳ luân hồi khác nhau- ví như X là N ⇒ PX= 7Vậy yếu tắc Y đang ở nhóm IVA hoặc VIA- trường hợp Y ở đội IVA⇒ PY= 14PX+ PY= 21 (loại)⇒ Y ở nhóm VIA ⇒ PY=16 (nhận)X là N; Y là S.