Đường tròn ((C)) gồm tâm (I(a; , b)) và đi qua điểm (M) thì có nửa đường kính là (R=IM) và gồm phương trình: (left( x - a ight)^2 + left( y - b ight)^2 = R^2 = IM^2.)

Lời giải chi tiết:

(C) tất cả tâm (I) và đi qua (M) nên bán kính (R = IM).

(IM = sqrt left( 2 - left( - 2 ight) ight)^2 + left( - 3 - 3 ight)^2 ) ( = sqrt 4^2 + left( - 6 ight)^2 = sqrt 52 )

(Rightarrow R^2 = IM^2 = 52)

Phương trình mặt đường tròn ((C)):

(left( x m + 2 ight)^2 + m left( y m - m 3 ight)^2 = 52)
Bạn đang xem: Bài 2 sách giáo khoa

LG b

((C)) gồm tâm (I(-1; 2)) và tiếp xúc với con đường thẳng (d : x – 2y + 7 = 0)

Phương pháp giải:

Đường tròn ((C)) tất cả tâm (I(a; , b)) với tiếp xúc với mặt đường thẳng (d) thì (R = dleft( I;;d ight).)

Lời giải chi tiết:

Đường tròn tiếp xúc với con đường thẳng (d)

( Rightarrow ) (d(I; d) = R)

Ta có: ( R = d(I, d) = dfracsqrt1^2+(-2)^2) = (dfrac2sqrt5) 

Phương trình mặt đường tròn cần tìm là:

(left( x m + 1 ight)^2 + m left( y m - m 2 ight)^2= left(dfrac2sqrt5 ight )^2)

( Leftrightarrow left( x m + 1 ight)^2 + m left( y m - m 2 ight)^2 = dfrac45)


LG c

((C)) có 2 lần bán kính (AB) với (A(1; 1)) và (B(7; 5).)

Phương pháp giải:

Đường tròn ((C)) có đường kính (AB) thì tất cả tâm (I) là trung điểm của (AB) và phân phối kính: (R = dfracAB2.)

Lời giải đưa ra tiết:

Tâm (I) là trung điểm của (AB), tất cả tọa độ :

(left{ eginarraylx_I = dfrac1 + 72 = 4\y_I = dfrac1 + 52 = 3endarray ight. Rightarrow Ileft( 4;3 ight))

(AB = sqrt left( 7 - 1 ight)^2 + left( 5 - 1 ight)^2 ) ( = sqrt 6^2 + 4^2 = 2sqrt 13 )

Suy ra ( R = dfracAB2= sqrt 13)

Phương trình đường tròn bắt buộc tìm là:

(left( x m - 4 m ight)^2 + m left( y m - m 3 ight)^2 = 13)

firmitebg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp firmitebg.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện firmitebg.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Công Thức Tính Đường Chéo Hình Thoi : Công Thức Và Cách Tính Có Bài Tập Ví Dụ

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.