Trong một trường THPT, để tò mò tình hình học môn Toán của nhị lớp 10A, 10B, bạn ta mang đến hai lớp đó đồng thời làm bài bác thi môn toàn theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bổ tần số ghép lớp sau đây:

Điểm thi Toán của lớp 10A

Lớp điểm thi

Tần số

<0; 2)

2

<2; 4)

4

<4; 6)

12

<6; 8)

28

<8; 10>

4

Cộng

50

Điểm thi Toán của lớp 10B

Lớp điểm thi

Tần số

<0; 2)

4

<2; 4)

10

<4; 6)

18

<6; 8)

14

<8; 10>

5

Cộng

51

Hãy tính số trung bình cùng của nhị bảng phân bố ở trên cùng nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của hai lớp.

Bạn đang xem: Bài 2 toán 10

Lời giải

Trung bình cộng những điểm thi Toán của lớp 10A là

 

*

Trung bình cộng những điểm thi Toán của lớp 10B là

 

*

Nhận xét: Số trung bình cùng điểm thi Toán của lớp 10A cao hơn lớp 10B nên có thể nói rằng lớp 10A có kết quả thi môn Toán xuất sắc hơn lớp 10B.

Kiến thức vận dụng

+ công thức tính số trung bình đối với bảng phân bố tần số, tần suất:

*

Trong đó: n1; n2; n3; ...; nk và f1; f2; f3;...; fk lần lượt là tần số với tần suất của các giá trị x1; x2; x3;...; xk và N là số liệu thống kê.

Xem thêm: Từ Bài Bàn Luận Về Phép Học Hãy Nêu Suy Nghĩ Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành Dàn Ý

+ bí quyết tính số trung bình so với bảng phân bổ tần số, tần suất ghép lớp:

*

Trong đó: n1; n2; n3; ...; nk và f1; f2; f3;...; fk lần lượt là tần số với tần suất của các giá trị đại diện c1; c2; c3;...; ck và N là số liệu thống kê.