Bước 2: Tính (f"left( x ight)). Giải phương trình (f"left( x ight) =0) cùng kí hiệu (x_ileft( i = 1,2,...,n ight)) là những nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 18 toán 12

Bước 3: Tính (f""left( x ight)) cùng (f""left( x_i ight)).

Bước 4: nhờ vào dấu của (f""left( x_i ight)) suy ra đặc điểm cực trị của điểm xi.

Lời giải đưa ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = 4x^3- m 4x m = m 4x(x^2 - m 1)) ;

(y" = 0) (⇔ 4x(x^2- 1) = 0) ( ⇔ x = 0, x = pm 1).

( y"" = 12x^2-4).

(y""(0) = -4 CĐ = ( y(0) = 1).

(y""(pm 1) = 8 > 0) đề xuất hàm số đạt cực tiểu tại (x = pm1),

(y)CT = (y(pm1)) = 0.


LG b

( y = sin 2x – x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" = 2cos 2x - 1) ;(y"=0Leftrightarrow cos 2x=dfrac12) (Leftrightarrow 2x=pm dfracpi 3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pm dfracpi 6+kpi .)

(y"" = -4sin 2x).

(y""left ( dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left ( dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=-2sqrt3CĐ = ( sin (dfracpi 3+ k2π) - dfracpi 6 - kπ) = (dfracsqrt32-dfracpi 6- kπ) , (k ∈mathbb Z).

(y""left ( -dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left (- dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=2sqrt3>0) nên hàm số đạt cực tiểu tại những điểm (x =-dfracpi 6+ kπ),

(y)CT = (sin (-dfracpi 3+ k2π) + dfracpi 6 - kπ) =(-dfracsqrt32+dfracpi 6 - kπ) , (k ∈mathbb Z).


LG c

(y = sin x + cos x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y = sin x + cos x = sqrt2sin left (x+dfracpi 4 ight ));

( y" =sqrt2cos left (x+dfracpi 4 ight )) ;

 (y"=0Leftrightarrow cos left (x+dfracpi 4 ight )=0Leftrightarrow)(x+dfracpi 4 =dfracpi 2+kpi Leftrightarrow x=dfracpi 4+kpi .)

(y""=-sqrt2sin left ( x+dfracpi 4 ight ).)

(y""left ( dfracpi 4 +kpi ight )=-sqrt2sin left ( dfracpi 4+kpi +dfracpi 4 ight ))

(=-sqrt2sin left ( dfracpi 2 +kpi ight ))

(=left{ matrix- sqrt 2 ext trường hợp k chẵn hfill cr sqrt 2 ext giả dụ k lẻ hfill cr ight.)

Do kia hàm số đạt cực to tại những điểm (x=dfracpi 4+k2pi),

đạt rất tiểu tại những điểm (x=dfracpi 4+(2k+1)pi (kin mathbbZ).)


LG d

(y m = m x^5- m x^3- m 2x m + m 1).

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm rất trị của hàm số.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = m 5x^4 - m 3x^2 - m 2 m = m (x^2 - m 1)(5x^2 + m 2)); (y" m = m 0 Leftrightarrow x^2 - m 1 m = m 0 Leftrightarrow m x m = pm 1).

(y"" m = m 20x^3 - m 6x).

(y""(1) = 14 > 0) buộc phải hàm số đạt cực tiểu tại (x = 1),

(y)CT = ( y(1) = -1).

(y""(-1) = -14 CĐ = (y(-1) = 3).

Xem thêm: Top 8 Bài Tóm Tắt Văn Bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn (11 Mẫu)

firmitebg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 77 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp firmitebg.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện firmitebg.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.