Một số xem xét khi áp dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn tạm dừng ở bất kì thời điểm như thế nào của một trang, hay như là muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem xét lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 6

♥ mong muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích chuột vào hình tượng

*

Danh sách bài xích giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số từ nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ tiết 1 Tập hợp

§ ngày tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp những số từ bỏ nhiên.

§ tiết 1 Tập hợp các số từ bỏ nhiên

§ huyết 2 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

§ tiết 3 Tập hợp các số từ nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

§ huyết 1 Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên

§ tiết 2 Phép cộng, phép trừ các số trường đoản cú nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số từ nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép nhân, chia những số từ bỏ nhiên

§ ngày tiết 2 Phép nhân, chia các số từ nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên.

§ máu 1 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

§ huyết 2 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

§ máu 3 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

Bài 6. Vật dụng tự tiến hành các phép tính.

§ máu 1 máy tự tiến hành các phép tính

§ ngày tiết 2 lắp thêm tự thực hiện các phép tính

Bài 7. Quan hệ chia hết. đặc thù chia hết.

§ quan liêu hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Tín hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5.

§ Dấu hiệu phân tách hết mang lại 2, mang đến 5

Bài 9. Tín hiệu chia hết cho 3, đến 9.

§ tín hiệu chia hết đến 3, mang đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. Vừa lòng số.

§ Tiết 1 số ít nguyên tố. Thích hợp số

§ máu 2 Số nguyên tố. Thích hợp số

Bài 11. Phân tích một số ra quá số nguyên tố.

§ tiết 1 Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố

§ ngày tiết 2 Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố

Bài 12. Ước thông thường và ước chung béo nhất

§ máu 1 Ước tầm thường và mong chung to nhất

§ máu 2 Ước thông thường và cầu chung phệ nhất

§ máu 3 Ước bình thường và mong chung bự nhất

Bài 13. Bội phổ biến và bội chung bé dại nhất

§ huyết 1 Bội thông thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ huyết 2 Bội tầm thường và bội chung nhỏ nhất

§ huyết 3 Bội tầm thường và bội chung bé dại nhất

Bài tập cuối chương I

§ huyết 1 Ôn tập chương I

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ tiết 1 Tập hợp các số nguyên

§ huyết 2 Tập hợp những số nguyên

§ ngày tiết 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ máu 1 Phép cộng những số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép cộng những số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép cộng những số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

§ huyết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ máu 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ tiết 1 Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tâp hợp số nguyên.

§ huyết 1 Phép chia hết nhì số nguyên. Quan liêu hệ phân tách hết trong tâp đúng theo số nguyên

§ máu 2 Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan liêu hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

§ tiết 3 Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan hệ phân tách hết trong tâp thích hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ máu 1 Ôn tập chương II

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tứ kinh doanh

§ tiết 1 Đầu bốn kinh doanh

§ huyết 2 Đầu bốn kinh doanh

§ tiết 3 Đầu tứ kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ máu 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ máu 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ máu 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ huyết 1 Hình bình hành

§ ngày tiết 2 Hình bình hành

§ huyết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ máu 1 Hình thang cân

§ máu 2 Hình thang cân

§ huyết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình gồm trục đối xứng.

§ huyết 1 Hình gồm trục đối xứng

§ máu 2 Hình gồm trục đối xứng

Bài 6. Hình có tâm đối xứng.

§ máu 1 Hình gồm tâm đối xứng

§ máu 2 Hình gồm tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ tiết 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ tiết 1 Ôn tập chương III

§ máu 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 5 Học Kì 2 Năm 2021 (Có Đáp Án), Đề Thi Toán Lớp 5 Học Kì 2 Có Đáp Án

Bài 2. Biểu đồ dùng cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một số trong những trò nghịch và thí nghiệm đơn giản

Bài 4. Phần trăm thực nghiệm trong một số trò nghịch và thí nghiệm đối kháng giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số cùng với tử và mẫu mã là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Láo lếu số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và có tác dụng tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai câu hỏi về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến đường thẳng giảm nhau. Hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành những vị trí thẳng hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!