Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 5: Hàm số giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 5 trang 63: Tính các giá trị tương ứng của m lúc V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 5 trang 63: Tính với lập bảng các giá trị tương ứng của t lúc v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): các giá trị tương xứng của hai đại lượng x với y được mang đến trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Lời giải:

Nhận xét: cùng với mỗi quý giá của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương xứng của y đề nghị đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Bài hàm số

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta gồm y = f(x) = 3x2 + 1. Vì chưng đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y= 5x – 1. Lập bảng giá trị tương xứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta có y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, giả dụ bảng những giá trị tương ứng của chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) do mọi quý giá của x ta luôn khẳng định được duy nhất giá trị khớp ứng của y cần đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) vì mọi quý giá của x ta luôn xác định được duy nhất giá trị tương xứng của y đề xuất đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với mọi x thì y luôn nhận một quý hiếm là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền những giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt gắng x do -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào bí quyết

*
ta được các giá trị tương ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Bài Thuyết Minh Về Một Phương Pháp Cách Làm ) Siêu Ngắn

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta bao gồm y= f(x) = x2 – 2

Do kia f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác minh nào sau đó là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta tất cả y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên xác minh là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số
*

Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau