lý thuyết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác gồm bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài hình chữ nhật lớp 8

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài xích 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài bác 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cùng với một chiếc compa,

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Mang lại hình 86:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? bởi sao ?b) So sánh các độ nhiều năm AM với BC.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Mang lại hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? do sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem giải thuật


bài xích 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào khu vực trống, hiểu được a, b là độ dài các cạnh, d là độ lâu năm đường chéo của một hình chứ nhật

Xem giải thuật


bài xích 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm nhì đường chéo cuẩ hình chữ nhật là trung ương đối xứng của

Xem lời giải


bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài mặt đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm cùng 24cm.

Xem giải thuật


bài xích 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, mặt đường cao AH. Call I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? vị sao ?

Xem giải mã


bài bác 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng xuất xắc sai ?

Xem lời giải


bài xích 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 90.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Các Con Số Trong Tình Yêu, Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc Là Gì

Xem lời giải


bài bác 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của những góc A, B, C, D

Xem giải thuật


bài bác 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD tất cả hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi

Xem lời giải


bài bác 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một đội công nhân sẽ trồng cây trên đoạn đường AB.

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.