Hiđrôcacbon no là những hiđrôcacbon mà những nguyên tử cacbon trong phân tử của nó link với nhau bằng link đơn. Còn hầu hết hóa trị còn lại được bão hòa bởi những nguyên tử hydro. Bí quyết chung của những hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no nói một cách khác là ankan hoặc parafin. Ankan là tên thường gọi theo danh pháp quốc tế những hợp hóa học hữu cơ. Parafin là tên gọi xuất phạt từ giờ Latinh parum (nghĩa là "ít") với affinitas (nghĩa là...
Bạn đang xem: Bài tập gọi tên ankan anken ankin

*

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI – GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC – ĐỒNG PHÂN – ĐỒNG ĐẲNG HIDROCACBON


Xem thêm: Cách Tính Xác Suất Bằng Máy Tính Fx 570Es, Cách Bấm Máy Tính Xác Suất Thống Kê Fx 570Es

CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI – GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC – ĐỒNG PHÂN – ĐỒNG ĐẲNG HIDROCACBON I. Thuyết cấu tạo hóa học: - Viết CTCT bắt buộc đảm bào hóa trị của các nguyên tố. O C: IV o H: I o O: II o N: III - đơn thân tự sắp tới xếp các nguyên tố khác nhau thì CTCT không giống nhau => t/c hóa học khác nhau. II. Phân nhiều loại – call tên: 1. Phân loại: - Hydrocacbon no: ankan - Hydrocacbon không no: anken, ankadien, ankin - Hydrocacbon vòng (thơm): xickloankan, benzene 2. Gọi tên: - Tên thường thì Tên thông thường của hợp hóa học hữu cơ thường giỏi được đặt theo bắt đầu tìm ra chúng, đôi khi rất có thể có phần đuôi để chứng thật hợp chất thuộc loại nào. Tỉ dụ : (formica : kiến) HCOOH : axit fomic (acetus : giấm) CH3COOH : axit axetic (mentha piperita : bạc hà) C10H20O : mentol - Tên quốc tế (theo danh pháp IUPAC): phần gốc Tên thương hiệu phần định chức a) Tên cội – chức CH3CH2-Cl CH3CH2-O-COCH3 CH3CH2-O-CH3 (etyl || clorua) (etyl || axetat ) (etyl metyl || ete) etyl clorua etyl axetat etyl metyl ete Tên sửa chữa được viết bí quyết b) Tên thay thế Tên những tiếp đầu ngữ: me – e – pro – but – pen – hex – hept – oct – non – dec tên phần định chức thương hiệu phần cố gắng Tên mạch cacbon thiết yếu (có thể ko có) (bắt buộc phải có) (bắt phải có)Nguyễn Minh Khang Page 1 thương hiệu th Tên sửa chữa thay thế được viết ngay tắp lự H3C - CH3 : etan H3C - CH2Cl : cloetan H2C = CH2 : eten HC CH : etin CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en CH3-CH=CH-CH3 : but-2-en CH2-C(OH)-CH=CH2 : but-3-en-2-ol III. Đồng đẳng – Đồng phân: 1. Đồng đẳng: - Định nghĩa: là phần lớn chất hữu cơ, được xếp trong thuộc 1 dãy bao gồm thành ph ần phân t ử hơn hèn nhau một hay những nhóm -CH2-. Vd: - 2. Đồng phân: - Định nghĩa: là hiện tượng một chất hữu cơ tất cả cùng CTPT nhưng khác biệt về CTCT. - Phân loại o Đồng phân cấu trúc  Đồng phân mạch cacbon  Đồng phân đội chức  Đồng phần địa điểm nhóm chức o Đồng phân lập thể (đồng phân cis-trans) IV. Bài bác tập:Nguyễn Minh Khang Page 2