247 bài tập chương LƯỢNG GIÁC – tệp tin word lời giải chi tiết MỤC LỤC 28 bài tập - Trắc nghiệm công thức Lượng giác - tệp tin word lời giải chi tiết ........................................... 2 45 bài tập - Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ phiên bản - tệp tin word lời giải chi tiết ............................ 9 51 bài tập - Trắc nghiệm những dạng phương trình lượng giác thường chạm chán - tệp tin word lời giải chi tiết ... 22 53 bài tập - Trắc nghiệm Hàm con số giác - tệp tin word lời giải chi tiết ............................................. 39 38 bài tập - Ôn tập tổng phù hợp về Lượng giác (Trắc nghiệm) - tệp tin word lời giải chi tiết ........................ 53 32 bài tập - soát sổ chương Lượng giác (Trắc nghiệm ) - file word lời giải chi tiết ........................... 64
Bạn đang xem: Bài tập phương trình lượng giác file word

Page 53 and 54:

ksin x1 Ta tất cả y y.cos x 2 y k.

Page 55 and 56:

2 cos x Câu 10. Tập xác địn

Page 57 & 58:

Câu 27. Hàm số y chảy cos x ch

Page 59 and 60:

HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ

Page 61 & 62:

3 1 1 1 Ta gồm sin 3 x. Cos3x

Page 63 và 64:

Ta có: PT cos2x cos x 1 cos3x 1

Page 65 and 66:

A. 1 B. 1 2 sin Câu 6. Mang đến tan 2.

Page 67 và 68:

Câu 20. Giá trị nhỏ nhất v

Page 69 and 70:

Câu 1. Chọn lời giải A Ta có:

Page 71 and 72:

Ta có: PT 2 sin x 1 sin x sin

Page 73 & 74:

x k 4 k x k 2 Câu 26. Ch


*


*

*
Xem thêm: Hướng Dẫn Trang Trí Lớp Học Tiểu Học Đơn Giản Cho Các Ngày Lễ Tết

You have already flagged this document.Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.