Will cùng Be going to là 2 cấu tạo của thì tương lai rất dễ khiến nhầm lẫn duy nhất trong quá trình làm bài xích tập. Bởi vì thế, bài viết này cửa hàng chúng tôi xin trình làng đến các bạn bài tập will và be going to nhằm thực hành cải thiện kiến thức trên lớp hoặc thực hành thực tế ngay trên nhà. Theo dõi nội dung bài viết và thực hành thực tế ngay trong phần tiếp sau đây nhé!

*

BÀI TẬP WILL BE GOING TO

LÝ THUYẾT THÌ TƯƠNG LAI GẦN

A. WILL

(+) S + Will + Vinf + O…

(-) S + Won’t + Vinf + O…

(?) Will + S + Vinf + O…?

I/We hoàn toàn có thể đi cùng với shall thay thế will

Ex: I will come here again.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

(Tôi sẽ đến đây một đợt nữa)

Cách dùng:

-Will cần sử dụng để diễn tả hành động, sự việc hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai

Ex: An will complete this new project next week.

(An sẽ kết thúc sự án bắt đầu này vào tuần tới)

➔ hành động ‘hoàn thành dự án công trình mới’ hoàn toàn có thể xảy ra vào thời điểm trong tương lai ‘tuần tới’. Vày vậy, ta dùng will nhằm diễn tả.

– Immediately action: một hành động quyết định ngay trong những lúc nói thì áp dụng will

Ex: Her father is calling her and she will come right now.

(Bố cô ấy đang điện thoại tư vấn điện với cô ấy sẽ tới ngay bây giờ)

➔ khi cô ấy ‘đang nghe điện thoại’ thì hành vi ‘sẽ đến’ cũng khá được quyết định ngay khi đó thì ta dùng will.

B. BE GOING TO

(+) S + Tobe going khổng lồ + Vinf + O…

(-) S + Tobe not + going lớn + Vinf + O…

(?) Tobe + S + going to lớn + Vinf + O…?

Ex: Duy is going to lớn go to work.

(Duy đã đi làm)

Cách dùng:

– Be going to dùng để chỉ hành động, sự việc chắc hẳn rằng diễn ra về sau gần

Ex: I am going to lớn visit her tonight.

(Tôi sẽ đến thăm cô ấy về tối nay)

➔ việc ‘sẽ mang lại thăm’ chắc chắn xảy ra trong thời gian ở tương lai ‘tối nay’ phải be going to lớn được dùng để làm nói về hành vi này.

– Nếu có kế hoạch hay ý định đã có định sẵn và chắc chắn là xảy ra sau đây thì sử dụng be going to

Ex: Huy is going lớn clean his house at 7 p.m tomorrow.

(Huy sẽ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa vào tầm 7 giờ buổi tối mai)


BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: mang lại dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc trong phần hông dưới.

1.Tam (do) ____________ that exercise at 8 p.m tommorrow.

2. Linda (go) ___________ khổng lồ school early.

3. I think they (marry) __________ next year.

4. A: Go và tidy your bedroom.

B: I (not/do) __________ it.

5. A: Why don’t we meet for office on Monday afternoon?

B: Sorry. I can’t. I (see) ____________ the doctor then.

6. ‘My best friend had an accident yesterday’. Oh! I see I (visit) ___________ her.

7. They (stay) _____________ here until he answers them.

8. She’s sure that her quái vật (understand) ______________ her problem.

9. Don’t worry! I (drive) _____________ carefully.

10. He (talk) ______________ khổng lồ her. Very soon she (talk) ______________ to lớn her.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi không nên (nếu có)

1.Binh is having the salad and the chicken now.

2. Son isn’t playing the piano tonight.

3. S: There’s no coffee left.

P: Oh! I get some from the shop.

4. Are you going khổng lồ walking trang chủ tonight?

5. The concern is going khổng lồ finishing early tomorrow evening.

Bài 3: xong các câu sau và chia động từ yêu thích hợp

1.Where/you/go/dinner?

➔__________________________________________________________.

2. What/you/drink?

➔__________________________________________________________.

3. When/will/Begin/famous?

➔__________________________________________________________.

4. I/think/get/taxi/because/tobe/tired/now.

➔__________________________________________________________.

5. Painter/not/going/paint/white wall.

➔__________________________________________________________.

6. You/going/see/new movie/theater/I/see/last week.

➔__________________________________________________________.

7. Lan/going/take part/contest?

➔__________________________________________________________.

8. My sister/forget/phone/me/./She/do/it/immediately.

➔__________________________________________________________.

Xem thêm: Tourism New Zealand Website Case Study Reading Answers, Case Study: Tourism New Zealand Website

ĐÁP ÁN đưa ra TIẾT

Bài 1:

1.is going to vì (hành đông làm bài bác tập chắc chắn xảy ra cùng với thời gian cụ thể trong tương lai là 8 giờ vào đêm mai)2. Will go (hành rượu cồn này hoàn toàn có thể xảy ra vào tương lai)3. Will marry (cụm trường đoản cú ‘I think’ với nghĩa dự đoán, không chắc chắn là khả năng xảy ra)4. Won’t do (quyết định ngay trong lúc nói)5. Am going lớn see (có kế hoạch chắc chắn là xảy ra trong tương lai)6. Will visit (hành động hoàn toàn có thể xảy ra nghỉ ngơi tương lai)7. Will stay (until là tín hiệu của thì sau này gần)8. Will understand (hành động này hoàn toàn có thể xảy ra)9. Am going to drive (hành cồn này chắc chắn rằng xảy ra vào tương lai/lời xác minh về bài toán lái xe cộ cẩn thận)10. Is going to lớn walk – will talk (hành rượu cồn đầu chắc chắn rằng xảy ra – hành động sau hoàn toàn có thể diễn ra)

Bài 2:

1.is having ➔ will have (quyết định ngay thời điểm nói)2. Isn’t playing ➔ isn’t going to play (hành động chắc chắn xảy ra nghỉ ngơi tương lai)3. Get ➔ will get (hành động có thể xảy ra trong tương lai)4. Walking ➔ walk (sau be going khổng lồ + Vinf)5. Finishing ➔ finish (sau be going to lớn + Vinf)

Bài 3:

1.Where are you going to lớn to for dinner?2. What are you going khổng lồ drink?3. When will Begin be famous?4. I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.5. The painter isn’t going to lớn paint the trắng wall.6. You are going lớn see the new movie at the theater I saw last week.7. Is Lan going khổng lồ take part in the contest?8. My sister has forgotten phoning me. She will bởi vì it immediately.


Trên trên đây một số định hướng tiếng anh cơ bạn dạng và bài xích tập will cùng be going to lớn giúp học sinh thực hành ngay tại lớp hoặc tại nhà. Hy vọng bài viết này đã sở hữu đến cho mình những dạng bài bác tập thực hành thực tế hữu ích nhất. Chúc bàn sinh hoạt thật tốt!