câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10: khẳng định độ dài và vị trí hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Bài tập tích của vectơ với một số

Xem giải thuật


thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học tập 10. Tra cứu vectơ đối của những vectơ...

Xem lời giải


thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học 10. Hãy thực hiện mục 5 của bài 2 để chứng minh các xác minh trên...

Xem lời giải


bài 1 trang 17 sgk toán hình học tập lớp 10

Giải bài 1 trang 17 SGK Hình học tập 10. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng

Xem lời giải


bài xích 2 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang đến AK cùng BM là hai trung đường của tam giác ABC

Xem lời giải


bài xích 3 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 3 trang 17 SGK Hình học tập 10. Trên đường thẳng cất cạnh BC của tam giác ABC đem một điểm M

Xem giải mã


bài 4 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 4 trang 17 SGK Hình học tập 10. Gọi AM là trung đường của tam giác ABC cùng D là trung điểm của đạn AM. Minh chứng rằng:

Xem lời giải


bài xích 5 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 5 trang 17 SGK Hình học 10. Gọi M cùng N lần lượt là trung điểm những cạnh AB với CD của tứ giác ABCD. Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài xích 6 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 6 trang 17 SGK Hình học 10. Mang đến hai điểm biệt lập A và B. Tra cứu điểm K sao cho

Xem giải thuật


bài 7 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 7 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang lại tam giác ABC. Search điểm m sao cho

Xem giải mã


bài bác 8 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 8 trang 17 SGK Hình học tập 10. Cho lục giác ABCDEF. điện thoại tư vấn M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng nhì tam giác MPR cùng NQS gồm cùng trọng tâm.

Xem lời giải


bài xích 9 trang 17 SGK Hình học 10

Cho tam giác đầy đủ ABC có giữa trung tâm O và M là 1 điểm tùy ý vào tam giác. Hotline D,E,F thứu tự là chân con đường vuông góc hạ từ bỏ M mang đến BC, AC, AB.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 45, Câu 1, 2, 3, 4 Trang 45 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 2

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.