Phương trình:(sin f(x)=,m) cùng với m là một số cho trước cùng ( sin alpha =m). Ta có:

(eginaligned & sin fleft( x ight)=sin alpha \ và Leftrightarrow left< eginaligned và fleft( x ight)=alpha +k2pi \ & fleft( x ight)=pi -alpha +k2pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

 

a)

(eginaligned và sin(x+2)=dfrac13Leftrightarrow left< eginaligned & x+2=arcsin dfrac13+k2pi \ & x+2=pi -arcsin dfrac13+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=arcsin dfrac13-2+k2pi \ & x=pi -arcsin dfrac13-2+k2pi \ endaligned ight.,,(kinmathbb Z) \ endaligned )

b)

(eginaligned & sin 3x=1 \ và Leftrightarrow 3x=dfracpi 2+k2pi \ và Leftrightarrow x=dfracpi 6+dfrac2kpi 3,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)

(eginaligned & sin left( dfrac2x3-dfracpi 3 ight)=0 \ và Leftrightarrow dfrac2x3-dfracpi 3=kpi \ & Leftrightarrow x=dfracpi 2+kdfrac3pi 2,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d)

(eginaligned và sin (2x+20^o)=frac-sqrt32 \ và Leftrightarrow sin (2x+20^o)=sin (-60^o) \ & Leftrightarrow left< eginaligned & 2x+20^o=-60^o+k360^o \ & 2x+20^o=180^o-(-60^o)+k360^o \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=-40^o+k180^o \ & x=110^o+k180^o \ endaligned ight.(kin mathbbZ) \ endaligned )
Bạn đang xem: Bài tập toán 11 trang 28

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản khác • Giải bài bác 1 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài bác 2 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với phần nhiều giá trị nào... • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài xích 4 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài bác 5 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài bác 6 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Với phần đa giá trị nào... • Giải bài bác 7 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11


Xem thêm: Mặt Tự Nhiên Của Phương Thức Sản Xuất Là Gì, Phương Thức Sản Xuất Là Gì

bài bác trước bài sau