Nhằm giúp những em học viên lớp 11 có tương đối nhiều tài liệu ôn tập với củng cố kỹ năng và kiến thức môn giờ đồng hồ Anh nhằm chuẩn bị tốt cho các kỳ thi. firmitebg.com xin nhờ cất hộ đến các bạn bộ tài liệu tổng đúng theo bài tập trắc nghiệm môn giờ Anh lớp 11 cả năm. Bộ tài liệu được biên soạn theo từng Unit của chương trình môn giờ Anh lớp 11 vì chưng vậy rất thuận tiện cho câu hỏi ôn tập của những bạn. Mời chúng ta cùng mua về để thấy trọn bộ tài liệu nhé!

UNIT 1: FRIENDSHIP

PRONUNCIATION

I. Circle the word whose bold part is pronounced differently from those of the other three.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 có đáp án

1. A. Show

2. A. Closets

3. A. Naked

4. A. About

5. A. Dangerous

B. Sugar

B. Shows

B. Knocked

B. Mutual

B. Village

C. Sea

C. Rats

C. Walked

C. Establish

C. Passenger

D. Fish

D. Weeks

D. Talked

D. Cut

D. Get


I. Circle the word whose bao tay is on the first syllable.

6. A. Consign

7. A. Neighbor

8. A. Declaim

9.A. Affect

10. A. Forbid

B. Accuse

B. Decide

B. Theory

B. Protect

B. Forget

C. Climate

C. Defect

C. Decay

C. Embrace

C. Candy

D. Account

D. Connect

D. Divorce

D. Sneaky

D. Conceive

VOCABULARY

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.

11. I haven’t seen you for . How are things?

A. Ages B. Long time

C. Eras D. Long

12. He was a very man in the village. Nobody liked

A. Popular B. Unpopular

C. Honest D. Considerate

13. Your genes your shape, kích thước and so

A. Give B. Offer

C. Make D. Determine

14. If you want khổng lồ buy a new car, you should choose an car to run. It can save money.

A. Economy B. Economic


C. Economical D. Economics

15. They both have brown eyes because the brown gen is .

A. Dominant B. Outstanding

C. Determine D. Deciding

16. We bought that house as an investment.

A. Khổng lồ live in B. To lớn invest in this region

C. Khổng lồ make money D. Lớn investigate

17. Some wild animals are in danger in this

A. Dangerous B. Likely to cause harm

C. Likely to lớn be extinct D. Predators

18. The Ministry of Foreign Trade has initiated a new plan lớn protect domestic

A. Planned B. Introduced

C. Innovated D. Assessed

19. Joanna looks in her new

A. Nicely B. Nice

C. Lượt thích nice D. Such nice

20. The loudspeakers won’t work unless you those

A. Connected B. Connecting

C. Khổng lồ connect D. Connect

GRAMMAR và STRUCTURE

Choose the best word or phrase to complete each sentence.

Xem thêm: Dự Thảo Bảng Lương Theo Vị Trí Việc Làm Năm 2021 Theo Vị Trí Việc Làm

21. Please don’t cảm ứng anything before the police .

A. Will come B. Comes

C. Come D. Would come

22. By next month, I my first

A. Will finish B. Will have finished


C. Have finished D. Finish

23. The doctor examined him and that he his

A. Found / broke B. Had found / broke

C. Found / had broken D. Would find / broke

24. It is very dangerous. We couldn’t risk him

A. Leave B. Leaving

C. Khổng lồ leave D. Left

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về file word để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
firmitebg.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 16.075 Lượt xem: 42.096 Dung lượng: 674,6 KB
Liên kết cài về

Link firmitebg.com chính thức:

bài bác tập trắc nghiệm môn giờ Anh lớp 11 cả năm (Có đáp án) tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA