Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập, firmitebg.com reviews đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu có 697 trang cùng với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số cùng Giải tích 11 và Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Bộ trắc nghiệm toán 11

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự đổi thay thiên cùng đồ thị của hàm con số giác.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình chảy x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình bậc nhất đối với cùng một hàm số lượng giác.II. Phương trình hàng đầu đối với sin x và cos x.III. Phương trình bậc hai so với một hàm con số giác.IV. Phương trình đẳng cấp và sang trọng bậc hai so với sin x cùng cos x.V. Phương trình đựng sin x ± cos x và sin x cos x.VI. Bài tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Những dạng toán.III. Bài xích tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ và XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan HỆ tuy vậy SONG vào KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Bắt đầu về hình học không gian.II. Các đặc điểm thừa nhận.III. Điều kiện khẳng định mặt phẳng.IV. Hình chóp cùng tứ diện.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 nhì ĐƯỜNG THẲNG song SONG – hai ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí tương đối của con đường thẳng cùng mặt phẳng.II. Điều kiện để một mặt đường thẳng tuy nhiên song với một phương diện phẳng.III. Tính chất.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG tuy nhiên SONG.I. Vị trí tương đối của nhị mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện để hai phương diện phẳng song song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ cùng hình hộp.V. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. Quan tiền HỆ VUÔNG GÓC vào KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Người Sinh 12 4 Cung Gì ? Tính Cách, Tình Yêu, Sự Nghiệp

1 VÉC-TƠ vào KHÔNG GIAN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 hai MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

mua tài liệu