- Chọn bài xích -Bài 12: Đại cương về chiếc điện luân chuyển chiềuBài 13: những mạch điện xoay chiềuBài 14: Mạch bao gồm R, L, C mắc nối tiếpBài 15: công suất điện tiêu tốn của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suấtBài 16: Truyền sở hữu điện năng. Máy đổi mới ápBài 17: đồ vật phát năng lượng điện xoay chiềuBài 18: Động cơ không đồng hóa ba phaBài 19: Thực hành: khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập đồ Lí 12 – bài xích 13: những mạch năng lượng điện xoay chiều giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong bài toán hình thành những khái niệm cùng định nguyên tắc vật lí:

C1 trang 67 SGK: Hãy nhắc lại những định nghĩa của u, U0 cùng U

Trả lời:

– Điện áp ngay lập tức xoay chiều là năng lượng điện áp đổi mới thiên tuần hoàn với thời gian theo quy chế độ của hàm số sin hay cosin.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 12 bài 13

– Điện áp cực lớn là giá bán trị béo nhất luôn dương lúc hàm cos tuyệt sin bởi 1.

– Điện áp hiệu dụng là cực hiếm của điện áp hiện lên trên vôn kế (bằng điện áp cực to chia √2).

C2 trang 68 SGK: phát biểu định điều khoản Ôm so với dòng năng lượng điện một chiều sang một dây dẫn.

Trả lời:

Cường độ mẫu điện qua đoạn mạch thì tỉ lệ thuận với năng lượng điện áp 2 đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở đoạn mạch.

*

C3 trang 68 SGK: mẫu điện bên trên hình 13.4 (SGK) bao gồm “chạy qua” nhị tấm của tụ năng lượng điện không? qui định của chiếc điện ấy như thế nào?

*

Trả lời:

Dòng điện trong mạch hình 13.4 tất cả tụ điện được coi là dòng điện tích dịch chuyển từ bạn dạng dương (+q) sang bạn dạng âm (-q) sinh hoạt phía ngoại trừ tụ điện, do đó dòng điện không chạy qua 2 tấm của tụ điện.

C4 trang 70 SGK: minh chứng rằng đại lượng ZC = 1/Cω có đơn vị là ôm (đơn vị của điện trở)

Trả lời:

Ta bao gồm

*

→ đơn vị chức năng của ZC là:


*

C5 trang 71 SGK: minh chứng hệ thức tiếp sau đây giữa năng lượng điện áp u ở nhị đầu cuộn cảm và dòng điện i chạy qua cuộn cảm đó (H.13.5):

*
*

Trả lời:

Theo định chế độ Ôm mang lại đoạn mạch AB: uAB = r.i – e với e là suất điện cồn tự cảm:


*

Ta được:

*

C6 trang 72 SGK: chứng tỏ rằng ZL = ωL có đơn vị chức năng của năng lượng điện trở

Trả lời:

Ta có: ZL = L.ω với ω có đơn vị là 1/s,

*

→ Độ từ cảm L tính bằng đơn vị chức năng

*

⇒ Đơn vị của ZL là:

*

Vậy ZL có đơn vị là Ôm.

Bài 1 (trang 74 SGK đồ gia dụng Lý 12): tuyên bố định chế độ Ôm của dòng điện xoay chiều so với mạch chỉ có

a) một tụ điện


b) một cuộn cảm thuần

Lời giải:

Định quy định Ôm của dòng điện luân chuyển chiều chỉ bao gồm một tụ điện.

Xem thêm: Giải Mã Bản Thân Với 4 Bài Trắc Nghiệm Hướng Nghiệp Holland, Trắc Nghiệm Nghề Nghiệp Uef

Cường độ hiệu dụng vào mạch đựng tụ điện có giá trị bởi thương số của năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch: I = U/ZC

Định biện pháp Ôm của cái điện xoay chiều chỉ bao gồm một cuộn cảm thuần.

Cường độ hiệu dụng trong mạch đựng một cuộn cảm thuần có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm chống của mạch: I = U/ZL

Bài 2 (trang 74 SGK vật Lý 12): So sánh công dụng cản trở mẫu điện xoay chiều mô tả trong

a) ZC

b) ZL

Lời giải:

+ Dung kháng

*

→ ZC tỉ trọng nghịch với C và f.

→ trường hợp C cùng f tăng thì ZC giảm, ít cản trở cái điện với ngược lại.

+ Cảm phòng ZL = Lω = 2πf.L → ZL tỉ lệ với L với f

→ nếu như L với f tăng thì cản trở mẫu điện những và ngược lại.

Bài 3 (trang 74 SGK đồ dùng Lý 12): Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện : u = 100√2cos100πt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) khẳng định C

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Theo định phép tắc Ôm vào mạch C:


*

*

b) Biểu thức độ mạnh trong đoạn mạch chỉ bao gồm C thì i mau chóng pha rộng u một góc π/2

i = I0cos(100πt + π/2) cùng với I0 = I√2 = 5√2 A

→ i = 5√2cos(100πt + π/2) (A)

Bài 4 (trang 74 SGK thứ Lý 12): Điện áp thân hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100√2cos100πt (V), độ mạnh hiệu dụng vào mạch I = 5V.

a) xác định L

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Định nguyên tắc Ôm trong mạch L

*

b) Biểu thức độ mạnh trong đoạn mạch chỉ có L thì i trễ pha hơn u một góc π/2

i = I0cos(100πt – π/2) với I0 = I√2 = 5√2 (A)

→ i = 5√2cos(100πt – π/2) (A)

Bài 5 (trang 74 SGK vật dụng Lý 12): chứng minh rằng, khi nhì cuộn cảm thuần L1 cùng L2 mắc tiếp liền trong một mạch năng lượng điện xoay chiều thì cuộn cảm tương tự có cảm kháng đến bởi: ZL = (L1 + L2)ω

Lời giải:

Gọi i = I0cosωt (A) thuộc dòng điện qua mạch điện.

Vì L1 thông liền L2 bắt buộc u = u1 + u2; I1 = I2 = I.

Các điện áp nhị đầu L1 và L2 phần đa nhanh pha hơn i một góc π/2

→ U = U1 + U2 = I. ZL1 + I.ZL2 = I.(ZL1 + ZL2) = I.(L1.ω + L2.ω)

→ Tổng trở của mạch:


*

Vậy ZL = Z = (L1 + L2)ω

Bài 6 (trang 74 SGK trang bị Lý 12): chứng tỏ rằng, khi nhì tụ năng lượng điện C1 cùng C2 mắc tiếp nối thì điện dung tương đương có dung kháng:

*

Lời giải:

Gọi i = I0cosωt (A) được coi là dòng điện qua mạch điện.

Vì C1 tiếp nối C2 yêu cầu u = u1 + u2; I1 = I2 = I,

Các năng lượng điện áp nhì đầu C1 và C2 phần đa chậm pha hơn i một góc π/2 và có giá trị hiệu dụng:

*

Nên

*

→ Tổng trở của mạch:

*

Vậy

*
cùng với
*

Bài 7 (trang 74 SGK đồ dùng Lý 12): một đoạn mạch chứa một trong những tụ điện gồm điện dung tương đương C, đặt vào nhì đầu đoạn mạch điện áp tức tốc u = U0cosωt (V). độ mạnh hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

*

Lời giải:

Chọn đáp án D.

*

Bài 8 (trang 74 SGK đồ vật Lý 12): Đoạn mạch đựng một cuộn cảm thuần L, đặt vào nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp tức tốc u = Umcosωt(V)thì độ mạnh hiệu dụng vào mạch là bao nhiêu?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp B.

*

Bài 9 (trang 74 SGK đồ dùng Lý 12): Điện áp u = 200√2cosωt (V) đặt vào nhị đầu một cuộn dây cảm thuần thì tạo nên dòng điện tất cả cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu?

A. 100Ω