Modal verb hay có cách gọi khác là động tự bất nguyên tắc trong tiếng Anh, thường thì những dạng bài tập modal verb hay xuất hiện trong hầu như những bài xích tập. Đây được xem như là điểm ngữ pháp cơ phiên bản và quan trọng nhất đối với những bạn học viên. Vì thế chắc như đinh vớ cả họ nên nắm rõ những dạng bài bác tập này thì mới hoàn toàn có thể học tốt một biện pháp tổng lực đến môn học. Hãy cùng tham khảo thêm qua 1 số ít ít bài bác tập về modal verb ngay sau đây nhé !

*

Modal verb là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, Modal verbs đó là các động từ bất quy tắc, hay có cách gọi khác là động từ khuyết thiếu, cồn từ khiếm khuyết. 


Bạn sẽ đọc: Những bài tập modal verb thịnh hành nhất trong tiếng Anh


Trong câu tín đồ ta hay được sử dụng những Modal verbs nhằm mục đích mục đích để bửa nghĩa cho động từ bao gồm trong câu, làm tăng ý nghĩa sâu sắc sắc thái của câu .

Bạn đang xem: Bài tập về modal verb

Các Modal verbs này hết sức đa dạng, tuy vậy có một vài động từ bỏ phổ biến, hay được sử dụng như: Can, May, Will, Must, Should, Used to…

Cách sử dụng, tính năng của các Modal verbs

Các cồn từ khiếm khuyết này thường được dùng để mô tả mục tiêu trong câu, trả toàn có thể là sự được đến phép, bắt buộc, năng lực, Dự kiến, yêu cầu … mỗi một Modal verbs sẽ có được vai trò và nghĩa khác nhau, bạn trọn vẹn có thể xem thêm một số ít rượu cồn từ dưới đây :

*

*

*

*

*

Cấu trúc cơ bản của Modal verbs

Modal verbs nghỉ ngơi thì hiện tại tại

Modal verbs sinh sống thì vượt khứ

Khẳng định : S + Modal Verbs + V_infKhẳng định : S + Modal Verbs + have + V3 / ed
Phủ định : S + Modal Verbs + not + V_infPhủ định : S + Modal Verbs + not + have + V3 / ed
Nghi vấn : Modal Verbs + S + V_inf ?Nghi vấn : Modal Verbs + S + have + V3 / ed ?

*

Bài tập Modal Verbs

Bài 1: Đọc phần nhiều câu dưới đây và chọn động từ bỏ khiếm khuyết tương xứng nhất nhằm điền vào chỗ trống:

1. … … … … .. YouA. MayB. MustC. WillD. Could .2. Unless he runs, he … … … … catch the train .A. WillB. Mustn’tC. Wouldn’tD. Won’t3. Jenny’s engagement ring is enormous ! It … … … … … have cost a fortune .A. MustB. MightC. WillD. Should4. I … … … … … … be delighted khổng lồ show you round the factory .A. Ought toB. WouldC. MightD. Can5. Young people … … … … … … …. Obey their parents .A. MustB. MayC. WillD. Ought to

ĐÁP ÁN:

1 – C2 – D3 – A4 – B5 – A

Bài 2: sử dụng must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had to (be) and didn’t have to lớn (be) điền thích hợp vào chỗ trống của câu còn thiếu tiếp sau đây sao mang đến phù hợp:1. He knows a lot about flying plane. He … … … …. A pilot when he was young .2. John … … … … at the bank until 10, so he arrived here five minutes ago .3. We had enough foreign currency left at the kết thúc of the holiday, so I … … … … … … …. Buy any more .4. There … … … … … … … .. An accident on South Street because the road is closed off .5. You … … … … … … … … waiting long. After all, I’m only five minutes late .

ĐÁP ÁN:

1 – must have been2 – didn’t have to be3 – didn’t have to4 – must have been5 – didn’t have to lớn be

Bài 3: Dùng các modal verb đang biết để viết lại những câu sau, làm sao để cho phù hợp:

1. It’s necessary for me to lớn bring my passport. (have)I ………………………………………………………………………………………………………………….

2. I am sure that John is not the thief. ( can’t )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

3. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ………………………………………………………………………………………………………………….

4. It’s very inconvenient if you can’t drive. ( able )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .5. I am sure that the cat is in the house somewhere. ( must )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ĐÁP ÁN:

1. I have to lớn bring my passport .2. I am sure that John can’t be the thief .3. I think you had better give up smoking immediately .4. It is very inconvenient if you aren’t able lớn drive .5. I am sure that the mèo must be in the house somewhere .

Bài 4: Viết lại câu bên dưới sao đến nghĩa không cố gắng đổi:

1. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ……………………………………………. When you heard the news

2. Someone almost certainly broke the window on purpose ( must)The window ……………………………………………. On purpose

3. It is possible that one of the men died on the mountain (may)One of the men……………………………………………. On the mountain.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Bài 1 Chương 2 : Tổ Hợp, Đại Số 11 Chương 2: Tổ Hợp

4. The thief almost certainly came in through the window (come)The thief……………………………………………. Through the window

5. It wasn’t necessary for you to bởi all this work (needn’t)You ……………………………………………. All this work

6. I’m sure you are very tired after working so hard (must)You……………………………………………. After working so hard

7. I’m sure that you were driving too fast (been)You ……………………………………………. Too fast

8. If he is not in the office, then I’m sure he’s working at home ( must)If he is not in the office, he …………………………………………….

ĐÁP ÁN:

1. You must have been surprised when you heard the news2. The window must have been broken on purpose3. One of the men may have died on the mountain4. The thief must have come in through the window5. You needn’t have done all this work6. You must be tired after working so hard7. You must have been driving too fast8. If he is not in the office, he must at homeVừa rồi là một trong số ít kĩ năng và kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản tương quan đến modal verb, cùng với một vài ít dạng bài tập modal verb nhỏ để phần nhiều bạn thực hành thực tế thực tế. Qua những thông tin về modal verb ngày hôm nay, hi vọng đã góp những chúng ta củng cố kỉnh được kỹ năng và kỹ năng. Chúc những bạn học giỏi nhé !