Tuyển tập những bài Toán về phân số lớp 4 mang lại 33 bài bác tập Toán, với không thiếu thốn các dạng bài bác tập cho những em luyện tập, củng cố kỹ năng về phân số. Đồng thời đó cũng là tài liệu xem thêm để thầy cô biên soạn, ra đề kiểm tra review năng lực học sinh được chính xác và hoàn thiện hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về phân số

Với câu hỏi rèn luyện tuyển tập những bài vấn đề về phân số lớp 4, các em không hồ hết được ôn tập về nội dung kỹ năng và kiến thức phân số ngoài ra rèn luyện khả năng tư duy, sáng chế để đạt hiệu quả cao trong học tập. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:

Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4

Bài 1: mang ví dụ về 5 phân số nhỏ hơn 1; 5 phân số to hơn 1; 5 phân số tối giản

......................................................


......................................................

......................................................

Bài 2: Đọc các số sau:


a.

*

................................................

b.

*

................................................


c.

*

................................................

d.

*

................................................


a. 7 : 9

..................

..................

b. 8:11

..................

..................

c. 2001 : 2008

..................

..................


d. A : 7

..................

..................

e. B : a + c

..................

..................

f. C : (a + b)

..................

..................


a.

*

............................................

b.

*

............................................

c.

*

............................................


d.

*

............................................

d.

*

............................................


a. 7

............................

............................

b. 11

............................

............................


c. 23

............................

............................

d. 208

............................

............................


Bài 6: mang lại 2 số 5 với 7. Hãy viết những phân số sau:

a. Nhỏ hơn 1

......................................................

b. Bởi 1

......................................................

c. To hơn 1

......................................................

Bài 7. Viết 4 phân số bởi phân số

*
 sao cho từng phân số có tử số là số lẻ nhỏ hơn 10.

......................................................

......................................................

......................................................

Bài 8: Viết 3 phân số khác biệt có cùng tử số, mà lại mỗi phân số đó có:

a. Lớn hơn phân số

*

b. Nhỏ hơn phân số

*

c. Lơn rộng phân số

*
và nhỏ hơn phân số
*


......................................................

......................................................

......................................................

Bài 9: Viết 3 phân số khác nhau có cùng chủng loại số cơ mà mỗi phân số đó là

a. Lớn hơn phân số

*

b. Bé nhiều hơn phân số

*

c. To hơn phân số

*
và bé hơn phân số
*

Bài 10: Tìm các phân số bởi nhau trong những phân số sau:


a.

*

b.

*

c.

*


d.

*

e.

*

f.

*


Bài 11: Khoanh tròn vào phân số bởi phân số

*


a.

*

b.

*

c.

*


Bài 12: Viết tất cả các phân số sau bởi phân số

*
 sao mang lại mẫu số nhỏ hơn 30.

Xem thêm: Mẫu Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1 Cơ Bản, Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương I Môn Hóa Học Lớp 10

.............