Thìhiện tạiđơnlà mộtđiểm ngữ pháp quan trọng trong 12 thì tiếng Anh, nằmtrongbộ ngữ pháp anh văn. Với mọi người mới bước đầu học giờ Anh việcdùngthành thạothìhiện tạiđơn giảnlàvô cùngquan trọng.

Vậy làm ráng nào để gắng thật vững vàdùngthật thành thạothìhiện tạiđơn?firmitebg.com sẽchia sẻchocácbạn khối hệ thống kiến thức, bí quyết và dường như là bài xích tập để các bạn củng cụ kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn

Định nghĩa thì bây giờ đơn (Simple Present tense)

Thì hiện tại đơn(Simple Present hoặc Present Simple) là 1 trong những thì trongngữ pháp tiếng Anhnói chung.Thì hiện tại đơndiễn tả một hành động hay sự việc mang ý nghĩa chất chung, tổng thể lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động ra mắt trong thời gian ở hiện nay tại.

Cấu trúc thì bây giờ đơn (Structure of simple present tense)


*
*
Bài tập Thì hiện tại đơn (simple present) Công thức, phương pháp dùng đưa ra tiết

Vớicác thì trong giờ đồng hồ Anh, cácđộng từ sẽ được chia theo ngôi của công ty ngữ tương ứng với từng thì. Đối cùng với thì bây giờ đơn, cần xem xét thêm s/es trong câu như sau:● Thêm s vào đằng sau phần đông các động từ xong xuôi là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps;…● Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s: teach-teaches; mix-mixes;wash-washes;…● vứt y cùng thêm ies vào sau những động từ hoàn thành bởi một phụ âm + y: lady-ladies;…● một số động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách vạc âm phụ âm cuối s/es:Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm thế giới mà không phải dựavào cách viết.● /s/: lúc từ bao gồm tận thuộc là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/

● /iz/:Khi từ tất cả tận thuộc là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận thuộc làcác vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)● /z/: khi từ tất cả tận thuộc là nguyên âm và những phụ âm còn lại

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn

Khi trong câu xuất hiện thêm các trạng tự chỉ tần suất

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) …Ví dụ:● We sometimes go khổng lồ the beach.(Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)● I always drink lots of water.(Tôi thường giỏi uống các nước.)

Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, hàng tháng, hàng quý, mặt hàng năm.)Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ xem truyền hình mỗi tối.)● I play football weekly.(Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ tía lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)Ví dụ:● He goes lớn the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)● I go swimming once a week. (Tôi đi bơi lội mỗi tuần một lần.)

Vị trí của những trạng trường đoản cú chỉ tần suấttrong câu thì lúc này đơn.

Các Trạng trường đoản cú này hay đứng trước cồn từ thường, che khuất động từ to be cùng trợ rượu cồn từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).


Kiểm tra chuyên môn để tìm được lộ trình học cân xứng là điều đề xuất làm lúc đăng kí học tập IELTS. Để lại thông tin dưới để đăng ký test nguồn vào miễn phí.

Bài tập tiếng Anh Thì lúc này Đơn

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc sinh hoạt thì lúc này Đơn:

I (be) __ at school at the weekend.She (not study) __ on Friday.My students (be not) __ hard working.He (have) __ a new haircut today.I usually (have) __ breakfast at 7.00.She (live) __ in a house?Where your children (be) __?My sister (work) __ in a bank.Dog (like) __ meat.She (live)__ in Florida.It (rain)__ almost every day in Manchester.We (fly)__ khổng lồ Spain every summer.My mother (fry)__ eggs for breakfast every morning.The bank (close)__ at four o`clock.John (try) hard in class, but I (not think) he`ll pass.Jo is so smart that she (pass)__ every exam without even trying.My life (be) so boring. I just (watch)__ TV every night.My best friend (write)__ to lớn me every week.You (speak) __ English?She (not live) __ in nhì Phong city.

Bài 2: sử dụng những rượu cồn từ cho tiếp sau đây để điền vào chỗ trống đam mê hợp.

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Tanya ………. German very well.I don’t often …… ………… … coffee.The swimming pool. ……. ……… at 7.30 every morning.Bad driving … . .. .. ……… …… many accidents.My parents .. … …………….. In a very small flat.The Olympic Games .. ……………… . ……. .. …… place every four years.The Panama Canal …………… ….. … ………… the Atlantic và Pacific Oceans.

Bài 3: Sử dụng các động từ bỏ sau để xong câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

The earth goes round the sun.2. Rice ……. In Britain.The sun … ………… …………………….. … in the east.Bees ……………… … …. ….. ……. … honey.Vegetarians …… meat.An atheist ……. In God.An interpreter …. ……. .. …………. From one language into another.Liars are people who ……………………….. …….. …… the truth.The River Amazon ………………………………… into the Atlantic Ocean.

Bài 4: phân tách động từ cho đúng

Julie …………… (not / drink) tea very often.What time …….. …………. ……. …………………………………………….. (the banks/dose)here?I’ve got a car, but I ……………… ………………….. ….. … .. …… .. (not / use) it much.‘Where … .. .. ….. .. ….. …… ….. …… (Ricardo / come) from?’ – ‘From Cuba.’‘What. …………. …. (you / do)?’ – I’m an electrician.’lt ………………………………………………………….. ……………….. (take) me an hour khổng lồ get towork. How long ……………………………. …………….. ……… ……. ………………. (it / take) you?Look at this sentence. What …………………. . …… …. ……………………………….. (thisword/mean)?David isn’t very fit. He …. …. . . ….. …. .. ………. … (not / do) any sport.

Bài 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và mái ấm gia đình cô ấy.

You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her.How often ………………………………………………………………………………….. ?Perhaps Lisa’s sister plays tennis too. You want khổng lồ know. Ask Lisa.……… …………………. Your sister. ……. . …. … …….. …… ……….. .. ……..You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one. Askher.…………………………………………………………….. ……………………………………You know that Lisa’s brother works. You want khổng lồ know what he does. Ask Lisa.…………………………………………………………………………………………………….You know that Lisa goes to lớn the cinema a lot. You want lớn know how often. Ask her.………………………………………………………………………………………………….6 You don’t know where Lisa’s grandparents live. You want to know. Ask Lisa.………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits khổng lồ work? => bởi vì they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>we / not / believe the Prime Minister =>you / understand the question? =>they / not / work late on Fridays =>David / want some coffee? =>she / have three daughters =>when / she / go to her Chinese class? =>_why / I / have to lớn clean up? =>

Bài 7: chấm dứt đoạn đối thoại sau:

Rita: do you like (you / like) (0) football, Tom?Tom: I love it. I’m a United fan. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. Nick usually (2) …………………………………………. (come) with me. And (3) ……………………………………….. (we / travel) khổng lồ away games, too. Why (4) ……………………………………… (you / not / come) to a match some time? Rita: I’m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to me — men running after a ball. Why (6) ……………………………………………… (you / take) it so seriously?

Tom: It’s a wonderful game. (7) ………………………………………… (I / love) it. United is my whole life.Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) khổng lồ buy the tickets and pay for the travel?Tom: A lot. (9) ……………………….. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ………………………. (I / not / want) to bởi anything else. (12) …………………….. (that / annoy) you?Rita: No, (13) …………………….. (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

Đáp án: Bài tập thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia hễ từ trong ngoặc làm việc thì hiện tại Đơn:am does not study are not has have lives Where are your children? workslikes livesrainsflyfliesclosestries – bởi not thinkpassesis – watchwritesDo you speak English?does not liveBài 2: Sử dụng số đông động từ bỏ cho tiếp sau đây để điền vào khu vực trống say mê hợp.speaksdrinkopenscauseslivetakeconnectsBài 3: Sử dụng những động tự sau để chấm dứt câu.goesdoesn’t growrisesmakedon’t eatdoesn’t believetranslatesdon’t tellflowsBài 4: Chia động từ đến đúngdoesn’t drinkdo the banks closedon’t usedoes Ricardo comedo you dotakes … does it takedoes this word meandoesn’t doBài 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và gia đình cô ấy.

Xem thêm: Frozen Elsa And Jack Frost Chuyến Đi Hành Trình Mới, Into The Unknown

How often vị you play tennisDoes your sister play tennis?Which newspaper vì you read?What does your brother do?How often do you go khổng lồ the cinema?Where vày your grandparents live?Bài 6: Câu trả chỉnhShe doesn’t sleep late at the weekends.We don’t believe the Prime Minister.Do you understand the question?They don’t work late on Fridays.Does David want some coffee?She has three daughters.When does she go khổng lồ her Chinese class?Why bởi vì I have to lớn clean up?Bài tập 7 Hoàn thành đoạn đối thoại sau:I gocomeswe traveldon’t you comedoesn’t makedo you takeI lovedoes it costI don’t knowthat doesn’t matterI don’t wantDoes that annoyit doesn’t annoyfind

Trên đấy là toàn bộ cụ thể bài học vềthì bây giờ đơn (Simple present tense)bao gồm: Khái niệm, công thức, biện pháp sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài xích tập rèn luyện, nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu thật rõ kỹ năng về thì cơ phiên bản này cũng như hoàn toàn có thể áp dụng thiết yếu xáctrong giao tiếp. Các bạn đừng quên học tập thêm những bài học kinh nghiệm về những thì giờ Anh không giống trên website firmitebg.com nhé.


Chào mừng chúng ta đến cùng với "Nơi bàn" về du học. Tham gia fanpage Việt Đỉnh nhằm cùng đoạt được giấc mơ du học nhé!