Bài Thơ Hóa Trị ❤️️ bài bác Thơ thương hiệu Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8 ✅ Những bài Thơ Về Hoá Trị của các Nguyên Tố giành cho Học Sinh – Để Học giỏi Môn Hoá.


Bài Thơ Hóa Trị

Bạn ơi nỗ lực học chăm, bài Thơ Hóa Trị trong cả năm buộc phải dùng. Gửi đến chúng ta học sinh những kỹ năng hay bởi lời thơ dễ dàng nhớ dễ dàng thuộc.

Bài thơ Hóa trị

Kali (K), Iốt (I), Hidrô (H)Natri (Na) với bội bạc (Ag), Clo (Cl) một loàiLà hoá trị I hỡi aiNhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vânMagiê (Mg), Kẽm (Zn) cùng với Thuỷ ngân (Hg)Ôxi (O), Đồng(Cu), Thiếc (Sn) góp thêm phần Bari (Ba)Cuối cùng thêm chữ can xi (Ca)Hoá trị II nhớ tất cả gì khó khăn !Này nhôm (Al) hoá trị III lầnIn sâu tâm trí khi cần có ngayCacbon (C), Silic (Si) này đâyCó hoá trị IV không ngày như thế nào quênSắt (Fe) kia lắm cơ hội hay phiềnII, III ta bắt buộc nhớ lập tức nhau thôi !Lại gặp gỡ Nitơ (N) khổ rồiI , II , III , IV lúc thời lên VLưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khămXuống II lên IV lúc thì VI luônPhốt pho (P) nói đến không dưCó ai hỏi cho ,thì ừ rằng V.


Cùng với bài Thơ Hóa Trị, nhờ cất hộ đến các bạn