Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hình vuông ở hình vẽ có 9 ô vuông , biết rằng nếu cộng các số theo hàng dọc , ngang , chéo đều có tổng = 15 . Điền số còn thiếu vào các ô trống

4  
 5 
 16

 


*

Ta thấy dòng dưới cùng có 1 và 6.

Bạn đang xem: Bài toán 9 ô vuông

=>ô còn lại là:15-6-1=8

=>

4

 

 

 

5

 

8

1

6

-Cột thứ 1 có 4 và 8 nên ô còn lại là: 15-4-8=3

4

 

 

3

5

 

8

1

6

-Cột thứ 2 có 5 và 1 nên ô còn lại là: 15-5-1=9

4

9

 

3

5

 

8

1

6

-Dòng thứ 2 có 3 và 5 =>ô còn lại là:15-3-5=7

4

9

 

3

5

7

8

1

6

Bạn tự suy ra ô còn lại nhé.

Nhớ Lik e.


*

Đố vui: điền các số 0;1;-1;2;-2;3;-3;4;-4 vào các ô ở hình vuông bên (mỗi số một ô) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0.

*


Đố :Điền các số 0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4 vào các ô ở hình vuông bên(mỗi số một ô) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0


Người ta chia 1 hình vuông thành 16 ô nhỏ .viết vào mỗi ô vuông của bảng 1 trong các số 2013; -2013;0 sau đó tính tổng các số theo hàng ngang , cột dọc và đường chéo . Chứng tỏ rằng trong các số đó luôn tồn tại 2 tổng có giá trị bằng nhau


Người ta chia một hình vuông thành 16 ô vuông nhỏ. Viết vào mỗi ô vuông của bảng 1 trong các số 2013;-2013;0 Sau đó tính tổng các số theo hàng ngang, cột dọc và đường chéo. Chứng tỏ rằng trong các số đó luôn tồn tại hai tổng có giá trị bàng nhau

 


Cho các số 0 2 2 4 4 6 6 8 10. Điền các số trên vào ô trống trong bảng 3x3 9 ô vuông sao cho tổng ba số trên mỗi hàng ngang, hàng dọc, mỗi đường chéo đều có tổng bằng nhau.

Xem thêm: Dảo Cổ Lam Có Tác Dụng Gì? Lưu Ý Khi Sử Dụng Giảo Cổ Lam Lưu Ý Khi Sử Dụng Giảo Cổ Lam


hãy điền các số : 0,-2,2,-4,4,-6,6,8,10 vào các ô của bảng 3.3=9 ô vuông (mỗi số một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi hàng ngang ,mỗi hàng dọc,mỗi đường chéo đều bằng nhau.


Hãy điền các số 0;-2;2;4;-4;6;-6;8;10 vào các ô của bảng 3.3 = 9 ô vuông (mỗi số 1 ô ) sao cho tổng 3 số trên mỗi hàng ngang ,mỗi hành dọc , mỗi đường chéo đều bằng nhau


Người ta chia một hình vuông thành 16 ô vuông nhỏ viết vào mỗi ô vuông của bảng một trong các số 0; 1 hoặc 2.Sau đó tính tổng các số theo hàng ngang,cột dọc và đường chéo.Chứng tỏ rằng trong các số đó luôn tồn tại hai tổng có giá trị bằng nhau


Người ta chia một hình vuông thành 16 ô vuông nhỏ viết vào mỗi ô vuông của bảng một trong các số 2016,-2013,0 .Sau đó tính tổng các số theo hàng ngang,cột dọc và đường chéo.Chứng tỏ rằng trong các số đó luôn tồn tại hai tổng có giá trị bằng nhau