Toán bao gồm lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học sinh được tiếp cận từ khôn xiết sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và trong thực tế cao. Việc hướng dẫn học sinh một số mẹo lúc giải toán gồm lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách lúc nào thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán tất cả lời văn nhằm đạt kết quả chính xác nhất là vấn đề mà shop chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: Bài toán lớp 3 có 2 lời giải


*
1. Một số mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Việc có lời văn thực hiện phép tính cộng.

Dạng 1: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“thêm” …ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 1: nhà An có 6 bé gà, chị em mua “thêm” 4 con gà. Hỏi công ty An có tất cả mấy bé gà?

Bài giải:

Số con gà nhà An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

Dạng 2: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“hỏi cả hai” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 2: An tất cả 3 trái cam, Bình có 5 quả cam. Hỏi cả hai các bạn có mấy trái cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả cặp đôi bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn tất cả chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở dưới ao và 6 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 nhỏ vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 4: tầm giá sách Toán là 752 đồng, mức chi phí sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn tầm giá sách toán là 48 đồng. Hỏi mức chi phí sách giờ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá chi phí sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Bài toán có lời văn triển khai phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn gồm chữ …“bớt” …ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số centimet thanh gỗ sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn tất cả chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 trái bóng, các bạn Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của bạn Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 quả bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A có 40 học sinh. Lớp 1B bao gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn tất cả chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, nhiều hơn, không nhiều hơn)…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 8: chúng ta An nặng trĩu 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi các bạn An năng hơn bạn Lan từng nào kg?

Bài giải:

Số ký kết lô gam các bạn An nặng hơn bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“cho biết nhì bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và bạn Hoa đọc được 120 con tem. Trong các số ấy bạn Hương sưu tầm được 80 nhỏ tem. Hỏi các bạn Hoa tham khảo được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số bé tem các bạn Hoa đọc được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

2. Tuyển tập 40 vấn đề có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu cấp dưỡng thùng đầu tiên 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu hèn thùng máy hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu phân phối thùng thứ nhất 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng đầu tiên lúc sau là một phần thì số dầu thùng đồ vật hai là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng trang bị hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu nghỉ ngơi thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An download 3 cây viết chì cùng 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở và 5 cây viết chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số tiền một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì không còn số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 mẫu bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa bao gồm 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó bao gồm bao nhiêu loại cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã cung cấp đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng bao gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi phân phối thùng tất cả số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ cho 81 bạn ngồi. Trên thực tiễn có cho 108 fan đến dự họp. Hỏi đề nghị kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi mặt hàng ghế bao gồm số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế cần kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán tốt gấp 3 lần ngày thiết bị nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một loại cầu nhiều năm 100m gồm tất cả 5 nhịp. Trong các số ấy 4 nhịp dài đều bằng nhau còn nhịp ở vị trí chính giữa thì dài hơn nữa mỗi nhịp tê 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại mỗi nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp tại chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như thế có trọng lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một sân vườn cây ăn quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 sản phẩm cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có toàn bộ bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo bị cắn dở là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp rất nhiều vào 2 tủ, mỗi tủ bao gồm 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách nghỉ ngơi mỗi ngăn tất cả là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách tất cả là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách làm việc mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân tất cả 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con.

Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu bé gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con gà , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, chúng ta Hồng làm được 25 bông hoa. Vì vậy Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi ba bạn làm được từng nào bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai có tác dụng được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả tía bạn có tác dụng được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ hai bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi gồm bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với một bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà bầu mang ra chợ cung cấp 25 trái cam với 75 quả quýt. Buổi sáng bà mẹ đã phân phối được1/5 số cam với quýt, còn lại số cam cùng số quýt chị em để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số từng nào quả cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam với quýt bà bầu mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam cùng quýt chị em đã cung cấp buổi sáng sủa là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Ví như thùng đựng một ít số dầu hỏa đó thì nặng trĩu 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Bao gồm 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vì vậy chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán được gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày đồ vật hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả hai ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: tất cả 45 thắc mắc trong hội thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi ví như Henry vấn đáp được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương thức giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của công ty Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng lên là vì chưng ta đã đến Henry trả lời đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng hơn 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu như tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật thuở đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Tía rổ có số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả sinh hoạt rổ vật dụng nhất, buôn bán 45 quả nghỉ ngơi rổ thứ

2 và 75 quả sinh hoạt rổ lắp thêm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế số cam đã cung cấp là 30 quả. Hỏi ban sơ mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ ban sơ là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm thuở đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng tất cả 6 vỏ hộp kẹo, từng hộp tất cả 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh cùng 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: bao gồm 5 thùng kẹo giống hệt chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo gồm 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo đựng số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng số 84 quyển. Nếu rước 4 quyển sách của ngăn đầu tiên chuyển sang ngăn thứ nhì thì số cuốn sách của nhì ngăn bởi nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn gồm bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ hai số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn trước tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách chống thứ nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: tất cả một đơn vị bộ đội, khi tập phù hợp nếu xếp mỗi sản phẩm 64 fan thì xếp được 10 hàng. Hỏi ước ao xếp thành 8 mặt hàng thì từng hàng gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số tín đồ của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 mặt hàng thì từng hàng gồm số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi phân thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong muốn chia số bi kia thành từng túi 4 bi thì phân tách được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi tất cả 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 fan đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón tất cả bao nhiêu loại tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 fan ngồi được: 26 : 3 = 8 xe pháo dư 2 người

2 người cũng cần 1 xe.

Vậy số xe tắc xi bắt buộc đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một trong những viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu mang đi 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia số đông thành 7 túi, mỗi túi không nhiều hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Tập Làm Văn Tả Đồng Hồ Báo Thức Lớp 5, Văn Mẫu Lớp 5: Tả Đồng Hồ Báo Thức

Hướng dẫn:

1 túi có số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An có là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng tất cả 16 viên bi, Toàn có số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả hai bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày trước tiên bán được 36 kg đường, ngày máy hai bán tốt số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày sản phẩm hai bán thấp hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày thiết bị hai bán được số con đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán thấp hơn ngày trước tiên số klg con đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có cha thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít, thùng sản phẩm công nghệ hai chứa gấp 3 lần thùng vật dụng nhất, thùng thứ tía chứa kém thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng thiết bị hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ bố chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học có 6 sản phẩm ghế, mỗi sản phẩm ghế gồm 3 nơi ngồi. Hỏi phòng học kia có bao nhiêu khu vực ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số ghế ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi gồm 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như vậy có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 9 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 3 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 4 x 3 = 12 quả cam

Bài 35: trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa gồm 2 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số quả cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn tất cả 7 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 8 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 ông xã sách, mỗi ck sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam tất cả 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: bên trên bàn tất cả 8 ck sách, mỗi chồng sách bao gồm 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?