Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch áp dụng đất, đổi khác về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục tiêu sử dụng khu đất ở nông thôn, ngơi nghỉ đô thị, bộc lộ các chuyển đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản vật dụng kế hoạch áp dụng đất huyện Kiến Xương năm 2021

Bản đồ gia dụng kế hoạch sử dụng đất thị trấn Kiến Xương năm 2022

Bản trang bị quy hoạch áp dụng đất thị trấn Kiến Xương tầm chú ý năm 2021 – 2030


*

Huyện kiến Xương nằm tại vị trí phía nam của tỉnh giấc Thái Bình, cách thành phố Thái Bình 14km về phía nam, cách trung chổ chính giữa thủ đô thủ đô hà nội 124 km, tất cả vị trí địa lý:

Đầu năm 2008, thị trấn Kiến Xương gồm diện tích tự nhiên là 19.920,73 ha (199,21 km²) và dân số là 223.179 người. 6% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Bạn đang xem: Bản đồ huyện kiến xương

Huyện kiến Xương có 33 đơn vị hành chính cấp làng mạc trực thuộc, bao hàm thị trấn Kiến Xương (huyện lỵ) cùng 32 xã: An Bình, Bình Định, Bình Minh, Bình Nguyên, Bình Thanh, Đình Phùng, Hòa Bình, Hồng Thái, Hồng Tiến, Lê Lợi, Minh Quang, Minh Tân, Nam Bình, Nam Cao, Quang Bình, Quang Lịch, Quang Minh, Quang Trung, Quốc Tuấn, Tây Sơn, Thanh Tân, Thượng Hiền, Trà Giang, Vũ An, Vũ Bình, Vũ Công, Vũ Hòa, Vũ Lễ, Vũ Ninh, Vũ Quý, Vũ Thắng, Vũ Trung.


Thông Tin update Mới Nhất


Thời Lê Trung Hưng, huyện Kiến Xương được gọi là thị trấn Chân Định thuộc lấp Kiến Xương trấn sơn Nam. Đến thời nhà Nguyễn, năm 1832 triều Minh Mạng là thị xã Chân Định đậy Kiến Xương tỉnh Nam Định (cũ), cho năm 1889 với 1890, triều Thành Thái, thay đổi là thị xã Trực Định phủ Kiến Xương tỉnh giấc Thái Bình. Từ Cách mạng mon Tám đổi thành huyện Kiến Xương thức giấc Thái Bình.

Sau năm 1954, huyện Kiến Xương bao gồm 32 xã: An Bình, An Bồi, An Ninh, Bắc Hải, Bình Định, Bình Minh, Bình Nguyên, Bình Thanh, Đình Phùng, Hòa Bình, Hồng Thái, Hồng Tiến, Lê Lợi, Minh Hưng, Minh Tân, nam giới Bình, phái nam Cao, Phương Công, quang đãng Bình, quang Hưng, quang đãng Lịch, quang quẻ Minh, quang quẻ Trung, Quốc Tuấn, Quyết Tiến, Tán Thuật, Thanh Tân, Thượng Hiền, Trà Giang, Vân Trường, Vinh Quang, Vũ Lăng.

Ngày 12 tháng 7 năm 1958, giải thể 2 làng Quang Minh cùng Vinh Quang.

Ngày 17 tháng 6 năm 1969, đưa 13 xã: Vũ Đông, Vũ Tây, Vũ Sơn, Vũ Lạc, Vũ Quý, Vũ Trung, Vũ Thắng, Vũ Công, Vũ Lễ, Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Hòa, Vũ Bình thuộc huyện Vũ Tiên (cũ) về huyện Kiến Xương quản lí lý.

Ngày 10 mon 9 năm 1969, gửi 5 xã: Bắc Hải, Phương Công, Vân Trường, Vũ Lăng, bình an về thị xã Tiền Hải quản lí lý.

Năm 1974, tái lập làng Quang Minh.

Ngày 8 tháng 6 năm 1988, thành lập thị trấn kiến Xương trên cơ sở tách bóc xóm quang quẻ Trung cùng xóm tiến bộ của xã Tán Thuật.<3>

Ngày 12 tháng 4 năm 2002, hợp nhất thị trấn Kiến Xương và xã Tán Thuật để thành lập và hoạt động thị trấn Thanh Nê.<4>

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, gửi 2 xóm Vũ Lạc cùng Vũ Đông về thành phố Thái Bình quản lý.<5>

Ngày 11 mon 2 năm 2020, Ủy ban hay vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về bài toán sắp xếp những đơn vị hành bao gồm cấp làng mạc thuộc tỉnh tỉnh thái bình (nghị quyết có hiệu lực thực thi từ ngày 1 tháng 3 năm 2020)<6>. Theo đó:

Sáp nhập làng An Bồi và thị trấn Thanh Nê để tái lập thị xã Kiến XươngSáp nhập thôn Minh Hưng với xã quang quẻ Hưng thành xóm Minh QuangSáp nhập xã Vũ Tây với xã Vũ tô thành xã Tây SơnSáp nhập thôn Quyết Tiến vào buôn bản Lê Lợi.

Huyện con kiến Xương có 1 thị trấn cùng 32 làng mạc như hiện nay nay.

Xem thêm: Modun Số Phức Là Gì? Modun Số Phức Và Các Tính Chất Liên Quan


Bản thứ kế hoạch áp dụng đất năm 2021, phiên bản đồ kế hoạch thực hiện đất năm 2022, bạn dạng đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Xương được Đất nền Việt Nam cập nhật mới độc nhất vô nhị (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Thị trấn kiến Xương, xã An Bình, làng mạc Bình Định, xóm Bình Minh, thôn Bình Nguyên, thôn Bình Thanh, làng Đình Phùng, xóm Hòa Bình, làng Hồng Thái, xã Hồng Tiến, làng mạc Lê Lợi, xóm Minh Quang, làng Minh Tân, xóm Nam Bình, xã Nam Cao, xóm Quang Bình, xóm Quang Lịch, xóm Quang Minh, xã Quang Trung, buôn bản Quốc Tuấn, buôn bản Tây Sơn, buôn bản Thanh Tân, làng mạc Thượng Hiền, thôn Trà Giang, làng mạc Vũ An, làng Vũ Bình, thôn Vũ Công, làng Vũ Hòa, xã Vũ Lễ, làng Vũ Ninh, làng mạc Vũ Quí, xóm Vũ Thắng, xã Vũ Trung.