Bảng chữ cái tiếng Nhật là cách đầu khiến cho bạn tiếp cận với cùng một ngôn ngữ mới. Ví như vẫn chưa chắc chắn cách học bảng chữ cái để có thể vừa học nhanh mà vẫn vừa rất có thể nhớ thọ thì cùng firmitebg.com tìm hiểu trong nội dung bài viết này nhé!

*

I. HỆ THỐNG CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG NHẬT

Trong giờ Nhật có tía loại chữ viết là Hiragana, Katakana, cùng Kanji (chữ Hán).

Bạn đang xem: Bảng chữ cái nhật hiragana

Hiragana và Katakana là những chữ tượng âm còn chữ hán là chữ tượng hình, vừa biểu hiện âm mặt khác vừa biểu lộ nghĩa.

Câu trong tiếng Nhật thường thì được viết bằng chữ Hiragana, Katakana, chữ Hán. Tên người, địa danh nước ngoài hoặc những từ nước ngoài lai được viết bằng chữ Katakana.

Còn chữ Hiragana được dùng để làm biếu thị trợ từ bỏ hoặc các phần chuyển đổi của đụng từ,tính từ.

Ngoài ra, trong một vài trường phù hợp chữ Latinh (Romaji) cũng được dùng lúc viết giành riêng cho đối tượng là tín đồ nước ngoài.

Những chữ này thường trông thấy ở trên những bảng hải dương viết tên công ty ga, v.v..


*
Tổng quan tiền bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana

Bây giờ ban đầu 3 ngày học NHỚ – ĐỌC – VIẾT bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana cùng firmitebg.com nhé~~~

Bảng chữ cái Hiragana là bảng vần âm mềm cơ bản nhất mà bất kỳ ai học tập tiếng Nhật cũng đều bắt buộc biết. Các chúng ta cũng có thể học tuy nhiên song bảng vần âm Katakana thuộc 1 dịp nhé

II. Học tập bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Bảng vần âm Hiragana gồm có 71 chữ và có 5 nguyên âm あ(a) – い(i) – う(u) – え(e) – お(o). Những nguyên âm này lép vế phụ âm, và cung cấp nguyên âm nhằm thạo thành đơn vị âm.

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や yaゆ yuよ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Tổng quan lại về bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana


Bảng chữ cái Hiragana với Katakana là bước đầu trong phần đoạt được tiếng Nhật sơ cấp cho (N5). Trong những khi học bảng chữ cái tiếng Nhật, hãy tìm luôn luôn lộ trình học tập riêng cho doanh nghiệp nhé.

Lộ trình học tập tiếng nhật miễn tầm giá 2,5 tháng đoạt được N5 JLPT

Còn hiện thời chúng mình bắt đầu vào học phần trước tiên – bảng chữ cái Hiragana nhé

1. HỌC PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ


2. MẸO HỌC THUỘC BẢNG CHỮ CÁI nhanh VÀ NHỚ LÂU

+ Mẹo 1: học bảng chữ cái tiếng Nhật bởi Flashcard

+ Mẹo 2: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật theo phương thức “cơ bắp”

+ Mẹo 3: học bảng vần âm tiếng Nhật tuy vậy song nhau

+ Mẹo 4: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật qua hình hình ảnh minh họa

+ Mẹo 5: Học gần như lúc phần đa nơi

Và hãy tìm cho chính mình một sensei, senpai để học thuộc nhé

Có tương đối nhiều mẹo đề xuất firmitebg.com tổng hòa hợp sang bài xích viết: Cách học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana. Đừng bỏ qua nhé!

3. HƯỚNG DẪN VIẾT BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Khi tập viết chữ Hiragana chữ buộc phải nằm gọn trong 1 ô vuông cùng chữ viết cũng cần được phải cân đối trong ô vuông đó.

+ あ(a) >> phát âm là (a) y hệt như cách hiểu “tha thẩn”, “la cà”

+ い(i) >> phát âm là (i) giống hệt như cách phát âm “đi thi”, “hòn bi”

+ う(u) >> phân phát âm là (u) cùng (ư)

+ え(e) >> phạt âm là (ê) giống hệt như cách gọi “ê đê”, “bê tha”

+ お(o) >> phát âm là (ô) giống như cách đọc “ dòng xô”, “ô tô”


*

Link tải phiên bản PDF: Cách viết bảng chữ cái tiếng nhật


Vậy là hoàn thành bảng chữ cái Hiragana rồi. Bạn có thấy trở ngại khi tự học tập không?

Học tiếng Nhật Online không lấy phí với 25 bài Minna no nihongo.

III. học tập viết – học tập âm buôn bán đục, âm đục, âm ghép

1. Âm đục

•Âm đục: Thêm vệt 「〃」(gọi là tenten) vào phía trên bên phải các chữ dòng hàng KA, SA, TA cùng HA.•Âm chào bán đục: Thêm dấu 「○」(gọi là maru) vào bên trên bên phải những chữ chiếc của hàng HA.

Học
HàngÂm đục và âm bán đục
か、き、く、け、こが、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
さ、し、す、せ、そざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
た、ち、つ、て、とだ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
は、ひ、ふ、へ、ほば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo) ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、 (pa, pi, pu, pe, po)

Nhận tức thì full cỗ tài liệu tiếng nhật N5 không thể bỏ qua mất tại firmitebg.com.

2.Trường âm

Người ta cần sử dụng 5 nguyên âm:あ、い、う、え、お(a, i, ư, ê, ô) trong giờ đồng hồ Nhật để chế tạo ra trường âm. Ngôi trường âm là âm kéo dài, khi gọi lên ta đã đọc kéo dài gấp rất nhiều lần âm bình thường.Ví dụ; A thì bằng một nửa giây. AA thì đã đọc nhân đôi thành 1 giây.

+ Hàngあcó ngôi trường âm là /aa/: cột a +あ

おかあさん(okaasan):mẹ ( bạn khác).

+ Hàngいcó trường âm là /ii/: cột i +い

おにいさん(oniisan):anh trai ( người khác).

+ Hàngうcó trường âm là/uu/: cột u +う

くうき(kuuko):không khí.

+ Hàngえcó ngôi trường âm là /ee/: cột e +えhoặc /ei/: cột e +い

おねえさん(oneesan: chị gái ( fan khác).

せんせい (sensei):thầy, cô giáo.

+ Hàngおcó trường âm là /oo/: cột o +おhoặc /ou/: cột o +う

とおか(tooka): ngày mùng 10; 10 ngày.

おとうさん(otousan): ba ( bạn khác).

3. Âm ghép

Âm ghép được tạo bởi vì 2 chữ cái ghép lại với nhau. Vào bảng chữ cái của Nhật bạn ta sử dụng 3 chữ cái ya (や)、yu (ゆ)、yo(よ)ghép vào các chữ cái thuộc cột i ( trừ chữ い ) để chế tác thành âm ghép. Chữ ya, yu, yo rất cần phải viết nhỏ tuổi hơn , hoặc bằng 50% chữ chiếc đầu trực thuộc cột i đứng trước nó.

Cách đọc: không đọc bóc tách biệt 2 chữ cái, cơ mà đọc ngay tức khắc với nhau phối hợp 2 chữ cái thành một âm.

Ví dụ:

きゃ hiểu là kya , không hiểu là ki ya

ひょ hiểu là hyo, không đọc là hi yo

きゃkya きゅkyu きょkyoりゃrya りゅryu りょryo
しゃsha しゅshu しょshoぎゃgya ぎゅgyu ぎょgyo
ちゃchya ちゅchyu ちょchyoじゃjya じゅjyu じょjyo
にゃnya にゅnyu にょnyoびゃbya びゅbyu びょbyo
ひゃhya ひゅhyu ひょhyoぴゃpya ぴゅpyu ぴょpyo
みゃmya みゅmyu みょmyo

Cần lưu lại ý:Với những chữ しゃ (sha)、しゅ (shu)、しょ (sho)、ちゃ (cha)、ちゅ (chu)、ちょ (cho)、じゃ (ja)、じゅ (ju)、じょ (jo) lúc phát âm sẽ yêu cầu bật hơi.

4. Âm ngắt

Âm ngắt là phần lớn âm có âm っ- tsu nhỏ nối giữa 2 phụ âm với nhau để tạo một từ tất cả nghĩa. Luật lệ đọc/ phiên âm khi gặp gỡ các chữ tất cả âm ngắt là gấp đôi phụ âm ngay phía sau âm ngắt (chỉ gấp hai phụ âm ngay sau nó mà lại không phiên âm っ- tsu).

Ví dụ:ざっし (zasshi): tạp chí

にっぽん(nippon): nhật bản

Một số giải pháp biến âm cơ bản

Dưới đấy là một số quy tắc trở nên âm trong giờ Nhật

(1) tự ghép hay từ lặp: mặt hàng “ha” (ha hi fu he ho) thành hàng “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của sản phẩm “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Các chúng ta cũng có thể thấy là âm đục tất cả cách viết y nguyên chỉ thêm vào dấu nháy ký kết hiệu.

Ví dụ: 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) hàng “ka” thì thành mặt hàng “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

(3) hàng “sa” thành hàng “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) mặt hàng “ka” mà được tiếp tục bởi một âm mặt hàng “ka” tiếp thì trở thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không cần thành kokuki (こくき)

(5) hàng “ha” nhưng mà đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn mặt hàng “ha” vẫn thành mặt hàng “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng “ha” mà lại đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ tuổi = “っ”) thì thành sản phẩm “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) hàng “ka” mà lại đi sau “n” (ん) thì thành hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) sản phẩm “ha” đi sau “n” (ん) thì thường xuyên thành mặt hàng “pa” (phần lớn) hoặc sản phẩm “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) nghỉ ngơi ngay trước mặt hàng “pa” tuyệt hàng “ba” tuyệt hàng “ma” thì đề xuất đọc là “m” thay vày “n”

Ví dụ:

根本=こんぽん kompon

日本橋=にほんばし nihombashi

あんまり ammari

がんばって gambatte

IV. Bảng chữ cái tiếng Nhật Kanji

Kanji hay còn được gọi là Hán trường đoản cú có nguồn gốc từ chữ Hàn và 1 phần do bạn Nhật trí tuệ sáng tạo ra. Những ai đã từng học tập tiếng Trung rồi thì chắc hẳn rằng học cho phần chữ Kanji này vẫn học cực kỳ nhanh.

Hướng dẫn học tập 214 cỗ thủ sơ cấp

Chữ Kanji có cấu trúc gồm phần cỗ thủ cùng phần âm. Phần bộ thủ chỉ chân thành và ý nghĩa của chữ này còn phần âm biểu đạt âm phát âm gần đúng cùng với chữ.

Lấy 1 ví dụ đơn giản và dễ dàng như này, rất nhiều chữ chỉ người sẽ có được bộ nhân, chỉ nước có bộ thủy, chỉ cây cỏ có cỗ mộc,…

Với phần đa người bước đầu học bạn sẽ thấy Kanji thật kinh hãi nhưng chắc chắn càng học bạn sẽ càng say mê vần âm này. Thực sự đấy!

Cùng học Kanji với giáo viên tốt nhất của firmitebg.com nhé!


Bảng chữ cái Kanji

V. học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnh

Bảng vần âm tiếng Nhật qua hình ảnh bảng PDF sịn duy nhất : tại đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ÂM BÁN ĐỤC

*
*

ÂM ĐỤC

*
*
*
*
*
*
*

Vậy là đang học hoàn thành bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana rồi. Cùng đón ngóng phần tiếp sau về cách học bảng vần âm tiếng Nhật Katakana nhé.

VI. Đặc điểm bình thường của tiếng Nhật

1. Từ Loại: Trong giờ Nhật có các từ một số loại như: hễ từ, tính từ, danh từ, phó từ, liên từ, trợ từ,…..

2. trật tự từ trong câu: Vị ngữ luôn ở cuối câu. Từ ba nghĩa luôn đứng trước từ bỏ được bửa nghĩa.

3. Vị ngữ: Trong giờ đồng hồ Nhật từ bỏ loại hoàn toàn có thể trở thành vị ngữ là động từ, tính từ, cùng danh từ + vẻ ngoài của vị ngữ sẽ đổi khác tùy theo biểu thị khẳng định, bao phủ định, tốt quá khứ, phi thừa khứ, v.v.. Hiệ tượng của vị ngữ không biến hóa ngôi, như thể (đực, cái), với số (ít, nhiều).

4. Trợ từ: Trợ từ được dùng sau từ cùng ở cuối câu. Trợ từ có chức năng biểu thị mối quan hệ nam nữ giữa những từ hoặc thêm những nét nghĩa mang đến câu.

5. Glản lược: trong trường thích hợp nghĩa của câu vẫn rõ rằng theo văn cảnh thì chủ tân ngữ thường được lược bỏ.

Xem thêm: Baoh Có Kết Tủa Không Thu Được Kết Tủa? Hợp Chất Bari Hidroxit Ba(Oh)2

Học bảng chữ cái thật dễ dàng đúng không? hi vọng cách học tập Bảng vần âm tiếng Nhật của firmitebg.com có thể giúp ích cho chính mình trong quá trình đoạt được ngôn ngữ Nhật Bản. Đừng quên phân tách sẻ bài viết đến cho bạn bè cùng biết nữa nhé!

Bạn cảm giác nản khi học mãi tiếng Nhật mà vẫn chẳng được chữ nào vào đầu?

Đừng để tiếng Nhật làm cạnh tranh mình như vậy nữa!

Khoá học vỡ vạc lòng trọn vẹn mới với sự cung cấp của đội ngũ giáo viên vậy vấn bậc nhất tại firmitebg.com để giúp bạn đoạt được mục tiêu N5 một cách tác dụng nhất. Giá thành rẻ nhất vn chỉ 19k/buổi, cam đoan “phá đảo” N5 chỉ với sau 3 tháng.