Hợp chất Bari Hidroxit Ba(OH)2: Là chất rắn, bao gồm màu trắng, tan tốt trong nước, dễ hút ẩm.

Bạn đang xem: Baoh có kết tủa không

Nhận biết Ba(OH)2

Phản ứng hóa học:Ba(OH)2+ CO2→ H2O + BaCO3↑

Điều kiện phản ứng

- ko có

Cách thực hiện phản ứng

- Sục khí CO2qua dung dịch Ba(OH)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Xuất hiện kết tủa trắng BaCO3trong dung dịch

Cùng đứng đầu lời giải đi search hiểu đưa ra tiết về Ba(OH)2 nhé

Tính chất của Bari hidroxit Ba(OH)2

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Bari hiđroxit là hợp chất hóa học với công thức hóa học Ba(OH)2. Được biết đến với tên baryta, là một trong những hợp chất chính của bari.

- Công thức phân tử: Ba(OH)2

- Công thức cấu tạo: HO-Ba-OH

*
Ba(OH)2 gồm kết tủa không, Bari hidroxit gồm tan không, Ba(OH)2 màu gì" width="215">

II. Tính chất vật lí & nhận biết


- Tính chất vật lý:Là chất rắn, có màu trắng, rã tốt trong nước, dễ hút ẩm.

- Nhận biết:Dung dịch Ba(OH)2làm quỳ tím chuyển sang blue color hoặc làm cho dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng do gồm tính bazo.

III. Tính chất hóa học

* với đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

- làm đổi màu chất chỉ thị: quỳ tím chuyển sang màu xanh da trời và phenolphthalein chuyển sang màu sắc hồng.

- Tác dụng với những axit (phản ứng trao đổi):

Ba(OH)2+ 2HCl→BaCl2+ 2H2O

Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→Ba(NO3)2+ 2H2O

- Tác dụng với oxit axit: SO2, CO2... → Tùy tỉ lệ bao gồm thể tạo thành 2 muối: muối trung hòa - nhân chính và muối axit.

Ba(OH)2+SO2→BaSO3↓ +H2O

Ba(OH)2+ 2SO2→Ba(HSO3)2

- Tác dụng với muối:

Ba(OH)2+CuCl2→BaCl2+Cu(OH)2↓

* không tính ra, còn phản ứng với 1 số chất hữu cơ như: axit hữu cơ, este…

- Tác dụng với những axit hữu cơ → muối:

2CH3COOH+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2H2O(CH3COO)

- Phản ứng thủy phân este (phản ứng xà phòng hóa):

2CH3COOC2H5+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2C2H5OH(CH3COO)

* Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng tất cả tính lưỡng tính (Al, Zn...):

Ba(OH)2+ 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2+ 3H2↑

- Tác dụng với hiđroxit lưỡng tính:

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3→Ba(AlO2)2+ 4H2O

Ba(OH)2+Al2O3→Ba(AlO2)2+H2O

IV. Điều chế

Bari hidroxit gồm thể được điều chế bằng giải pháp hòa chảy bari oxit (BaO) vào nước:

BaO + H2O →Ba(OH)2

V. Ứng dụng

-Về mặt công nghiệp, bari hidroxit được sử dụng làm tiền thân cho những hợp chất bari khác. Bari hiđroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước cùng loại bỏ sunfat từ các sản phẩm khác nhau.

- Ứng dụng này khai quật độ rã rất thấp của bari sunfat.

Xem thêm: Tìm Số Chỉ Của Ampe Kế, Vôn Kế, Tìm Số Chỉ Của Ampe Kế

- Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng đến phòng thí nghiệm.