súc·cái thớt·nhà khối·nghẽn·chắn·khuôn·chèn·bít·cục·dãy·lô·lô nhà·lốc·da·puli·chẹn·chẹt·chịt·đống·bản in·bản khắc·chèn ép·chặn đứng·cản trở·gò vào khuôn·hạn chế bỏ ra tiêu·khuôn đơn vị lớn·kết cấu·làm trở ngại·lô đất·ngăn chận·ngăn chặn·người nhẫn tâm·người gàn độn·phản đối·rập chữ nổi·số bự cổ phần·sự trở ngại·sự tắc nghẽn·vật chương ngại·đon kê·đoàn toa xe·đoạn đường·đầu giả·tắc·block form size oảcle·phong tỏa·trở ngại·vật chướng ngại
A permission setting that prevents a person or domain name from adding the user to tương tác lists, seeing the user's status, or sending instant messages khổng lồ the user.

Bạn đang xem: Block dịch sang tiếng việt


*

*

*

*

*

Now we"re going to lớn change it into a different mode, where it"s just going to lớn treat the blocks lượt thích terrain & decide whether lớn step up or down as it goes.
Giờ bọn họ sẽ lật qua một cơ chế khác, cơ chế này làm nó xem hồ hết khối hộp như mặt khu đất và đưa ra quyết định sẽ bước đi hay bước xuống nhằm vượt qua.
On the Ad networks tab, you can phối your preferences for blocking ads from existing ad networks, or all future ad networks.
Trong tab Mạng quảng cáo, chúng ta cũng có thể đặt tùy lựa chọn chặn truyền bá từ các mạng quảng cáo lúc này hoặc từ tất cả các mạng truyền bá trong tương lai.
But you"ll see here a blocked page of what happens when you try to reach certain Facebook pages & some other websites that the transitional authorities have determined might incite firmitebg.comolence.
Nhưng các bạn sẽ thấy ở đây, một trang bị chặn các gì xảy ra khi bạn cố gắng vào tất nhiên Facebook và một vài ba website khác mà lại những tổ chức chính quyền quá độ sẽ khống chế, có thể gây ra bạo động.
In the March 1988 MPR session, military legislators attempted to pressure Suharto by unsuccessfully seeking lớn block nomination of Sudharmono, a Suharto-loyalist, as firmitebg.comce-president.
Trong kỳ họp quốc hội trong tháng 3 năm 1988, các nhà lập pháp tự quân đội nỗ lực gây áp lực đè nén với Suharto bằng cách cố vậy bất thành nhằm ngăn firmitebg.comệc bổ nhiệm Sudharmono- một người trung thành với chủ với Suharto- có tác dụng phó tổng thống.
Some MCN partners can block firmitebg.comdeos by country (e.g., if a firmitebg.comdeo clip is uploaded with a banned or unlicensed logo).
Một số công ty đối tác MCN hoàn toàn có thể chặn đoạn phim theo từng giang sơn (ví dụ như nếu như một clip được tải lên cùng với một logo sản phẩm bị cấm hoặc chưa tồn tại giấy phép).
Chinese truyền thông media was instructed to lớn play down the mention of Google or Google"s products in their reports, as its serfirmitebg.comces are blocked in China.
Các phương tiện media Trung Quốc đã làm được chỉ thị tinh giảm đưa ra thông tin đề cập mang lại Google hoặc các thành phầm của Google vào các bản tin của họ, vì những dịch vụ của chữ tín này bị chặn nghỉ ngơi Trung Quốc.
Artists including Manet, Degas và Monet, followed by Van Gogh, began to lớn collect the cheap colour wood-block prints called ukiyo-e prints.
Các nghệ sĩ bao hàm Manet, Degas và Monet, tiếp theo là Van Gogh, ban đầu thu thập các bạn dạng in gỗ giá rẻ được điện thoại tư vấn là bản in ukiyo-e.
Human cells are made of a combination of plasmatic magnetic fields which form the structure of the atoms of hydrogen, oxygen, carbon and nitrogen that are the building blocks of the amino acids in the human body.
Tế bào của con người được có mặt từ các trường plasma nhưng mà từ đó kết cấu nên nguyên tử Hydrô, Oxy, cacbon, cùng Nitơ. Là hầu hết khối xây hình thành những amino Axít trong khung hình con người.
We needed beeswax for a project we were working on; he was so capable, he was able khổng lồ render the nicest block of beeswax I have ever seen from cow dung, tin cans và his veil, which he used as a screening, right in this meadow.
lúc đó công ty chúng tôi cần sáp ong cho 1 dự án, anh ấy đã cung cấp cho shop chúng tôi anh ấy làm cho được nhiều loại sáp đẹp nhất tôi từng thấy từ phân bò, vỏ lon cùng vạt áo , mà anh ấy có tác dụng thành mẫu bọc, ngay lập tức trong cái đồng cỏ này. Và rứa là mọi cảm giác được khơi nguồn
We bond together based on anything that we can -- music preference, race, gender, the block that we grew up on.
Chúng ta kết bạn với nhau dựa trên bất cứ điểm thông thường nào: sở trường âm nhạc, chủng tộc, giới tính, thành phố mà họ cùng phệ lên.
Ngày 17 tháng 4 năm 2014. ^ “EXO, Block B, Apink, MBLAQ, BoA, & more postpone promotional actifirmitebg.comties”.
Trên trang này, chúng ta có thể cho phép và chặn những mạng quảng cáo ví dụ của mặt thứ ba hoặc toàn bộ mạng truyền bá trong tương lai.
We intend to lớn follow its guidance, not disregarding it or acting contrary khổng lồ it, blocking its working through us.
Chúng ta bao gồm ý định làm theo sự chỉ dẫn của thánh linh, không khinh thường hay hành firmitebg.com trái ngược cùng với thánh linh, ngăn cản thánh linh tác động trên họ (Ê-phê-sô 4:30; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
Block B conducted their first European tour in February và March 2015, firmitebg.comsiting Paris on February 27, Helsinki on March 1, Warsaw on March 6, và Milan on March 8.

Xem thêm: Lý Thuyết Khoảng Cách Tính Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Chéo Nhau Toán 11


Block B tiến hành tour diễn châu Âu trước tiên của họ hồi tháng Hai và tháng 3 năm 2015, mang lại thăm Paris ngày 27 tháng 2, Helsinki 01 mon Ba, Warsaw 06 tháng 3, và Milan mon 8.
A stumbling block appears when we serve God generously with time and checkbooks but still withhold portions of our inner selves, signifying that we are not yet fully His!
Một vật chướng ngại xuất hiện thêm khi chúng ta phục vụ Thượng Đế một giải pháp hào phóng về thời giờ đồng hồ và tiền tài nhưng vẫn còn đó giữ lại đều phần trong thâm tâm mình, điều này có nghĩa là chúng ta chưa ở trong về Ngài trọn vẹn!
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M