Bài tập rút gọn biểu thức ở lớp 9 thường đi kèm với dạng toán phụ. Đó là những dạng:

Dạng 1: Rút gọn biểu thức cơ bản

Dạng 2: Rút gọn biểu thức cùng tính giá trị của biểu thức khi mang đến giá trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chăm chú điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá bán trị của biến nếu cần

– cầm vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3: Rút gọn biểu thức và tìm x để biểu thức rút gọn đạt giá chỉ trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử phân tách cho mẫu bóc biểu thức thành tổng của một số nguyên cùng một biểu thức có tử là một số nguyên

– vào biểu thức mới tạo thành, ta mang đến mẫu là các ước nguyên của tử để suy ra x.

Bạn đang xem: Các bài toán rút gọn biểu thức lớp 9

*

Dạng 4: Rút gọn biểu thức cùng tìm x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số mang đến trước

– Rút gọn

– đến biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, để ý điều kiện của ẩn trong bài toán.

*

Dạng 5: Rút gọn biểu thức và tìm x để biểu thức đạt giá chỉ trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số ko âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Khi đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi và chỉ lúc A = 0.

+ Hằng số – số không âm ⇒GTLN.

VD: M – A2 ≤ M. Khi đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi cùng chỉ khi A = 0.

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Nội Dung 1, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Nội Dung 1

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: cho hai số dương a cùng b, ta có:

$a+b geq 2 sqrta b$. Dấu “=” xảy ra khi cùng chỉ lúc a = b.