Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và những giải đáp sự cầm khi dạy dỗ online tất cả tại Nhóm gia sư 4.0 mọi người tham gia để thiết lập tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

*
*
*
*
*

Nâng cao chuyên môn chỉ cùng với “một”

Tính nhanh thực tế không khó. Nó yêu ước sự nắm rõ tính chất, một chút khéo léo biến đổi. Chỉ nỗ lực làm quen thuộc thì các bạn thấy dạng bài xích này không còn khó khăn. Vậy làm nắm nào để biến đổi khó thành dễ.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

Tất cả chỉ phía bên trong “một” Đó là 40 câu hỏi tính cấp tốc tiểu học. Bằng phương pháp thực hành những bài tập dưới đây của bọn chúng tôi. Tự mỗi bài xích tập hãy rút ra phương pháp giải đến từng dạng bài.

Hãy nhớ khám phá thật kĩ với ghi nhớ cách thức đặc trưng. Từ bỏ đó, bạn có thể áp dụng vào những bài bác tập khác. Đây là cỗ tài liệu tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho chúng ta đang muốn cải thiện trình độ.

Chỉ với một tài liệu này thôi, bọn chúng tôi bảo đảm an toàn các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng với những bài bác tập tính nhanh.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Vở Bt Toán Lớp 5 Tập 1


Có thể chúng ta quan tâm: Tả cây cổ thụ

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN liên kết TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

Bài 6:

Tính: A=1x2x3 + 2x3x4 +…+ 100x101x102

Giải

A=1x2x3 + 2x3x4 +…+ 100x101x102

Nhân A với 4 ta được

A x 4 =1x2x3x4 + 2x3x4x 4 + 3x4x5x4 +…+100x101x102x4

A x 4 = 1x2x3x4 + 2x3x4x(5-1) + 3x4x5x(6-2) + … + 100x101x102x(103 – 99)

A x 4 = 1x2x3x4 + 2x3x4x5 – 1x2x3x4 + 3x4x5x6 – 2x3x4x5 + … + 100x101x102x103 – 99x100x1001x102

Sau khi cùng – trừ giản ước ta tất cả : A x 4 =100x101x102x103

A =100 x101x102x103 : 4 = 26527650

Bài 7:

Tính nhanh: 11 x 34 – ( 34 + 6 x 34 + 102)

Tính nhanh:11×34-(34+6×34+102) = 11×34 – <34x(1+6+3)> = 11×34 – 10×34 = 34

Bài 8:

Tính nhanh: 2×3+3×4+4×5+5×6+….+29×30

Giải

Gọi biểu thức trên là A, ta tất cả :

A = 1×2 + 2×3 + 3×4 + 4×5 + …+ 29×30

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + … + 29x30x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + … + 29x30x(31-28)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 – 1x2x3 + 3x4x5 – 2x3x4 + 4x5x6 – 3x4x5 + … + 29x30x31 – 28x29x30.

A x 3 = 29x30x31

A = 29x30x31 : 3

A = 8990

Bài 9:

So sánh A cùng B biết:

A= 163% X 167% B= 165% X 165%

Giải

Nhân A cùng B cùng với 10000

A x 10000 = 163 x 167 = 165 x 163 + 165 + 161 = 165 x 164 + 161

B x 10000 = 165 x 165 = 165 x 164 + 165

Do 161 bài 10:

Tính tổng : A = 1 + 4 + 9 + 16 + …..+ 100 (A= 1×1 + 2×2 + 3×3 + … + 10×10)

Giải

A = 1 + 4 + 9 + 16 + ….. + 100

A = 1×1 + 2×2 + 3×3 + 4×4 + …… + 10×10

A = 1x(2-1) + 2x(3-1) + 3x(4-1) + …. + 10x(11-1)

A = 1×2 – 1 + 2×3 – 2 + 3×4 – 3 + …… + 10×11 – 10

A = (1×2 + 2×3 + 3×4 + ….. + 10×11) – (1+2+3+ … + 10)

A = (10x11x12) : 3 – (1+2+3+ …. +10)

A = 440 – 55

A = 385


Có thể bạn quan tâm: phiên bản mềm: Dạng toán "Ẩn hiệu" dành cho học sinh lớp 4,5

Sưu tầm: Trần Thị Nhung