Bài viết này phía dẫn cho những em cách minh chứng 3 điểm thẳng sản phẩm qua những ví dụ có giải thuật chi tiết, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Các cách chứng minh ba điểm thẳng hàng

Sau mỗi ví dụ là nhận xét về hướng xử lý một bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ 1 : mang đến D ABC vuông trên B. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx mang M làm sao cho CM = AB. Chứng minh A, M cùng D là trung điểm của BC thẳng hàng.

Giải.

Xét ?ABD cùng ?MCD, ta gồm :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF giỏi : D, E, F trực tiếp hàng.

Xem thêm: Bài 3: Các Phép Toán Logic Cơ Bản Cho Mệnh Đề, Tính Chất Của Phép Toán Logic Cơ Bản

Bài tập từ giải:

Ví dụ 1 : đến tam giác ABC . Bên trên tia đối của tia AB mang điểm F làm thế nào cho AB = FA. Trên tia đối của tia AC đem điểm E thế nào cho AC = AE. A) bệnh minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF với D là trung điểm BC. Chứng tỏ : KB = FD. D) chứng minh: K, A, D thẳng hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC có M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm D làm sao cho MD = MC. A) chứng minh Δ MAD = Δ MBC cùng AD // CB. B) đem N thuộc AD; NM cắt BC trên P. Chứng tỏ AN = BP. C) trên nửa phương diện phẳng bờ AB không chứa điểm D, vẽ tia AE thế nào cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Chứng tỏ D, A, E thẳng hàng.