Công thức lượng giác mở rộngCách học tập thuộc nhanh Bảng cách làm lượng giác bằng thơ, “thần chú” cách học thuộc những công thức lượng giác bởi thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học thuộc cấp tốc Bảng công thức lượng giác bằng thơ, “thần chú”

Đối với học sinh, bài toán học với nhớ Bảng bí quyết lượng giác là yếu ớt tố đặc biệt quan trọng khi giải toán. Dưới đấy là hệ thống lại bảng giá trị lượng giác cơ bạn dạng và nâng cấp cùng với cách học thuộc phương pháp lượng giác bởi thơ, thần chú.

Bảng phương pháp lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức chuyển đổi nâng cao, cách làm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của các cung tương quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ bạn dạng và cách làm cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân bố và cách làm hạ bậc
*
Công thức biến hóa tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*