firmitebg.com xin reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 12 tài liệu các dạng toán nguyên hàm vào đề thi trung học phổ thông Quốc gia.

Đây là tài liệu khôn cùng hữu ích, tất cả 75 trang tuyển chọn tập các thắc mắc và vấn đề trắc nghiệm chủ thể nguyên hàm cùng những vấn đề liên quan, bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, các thắc mắc và việc được người sáng tác trích dẫn từ những đề thi THPT non sông môn Toán trong năm gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo và cài tài liệu tại đây.

Các dạng toán nguyên hàm trong đề thi trung học phổ thông Quốc gia
Bạn đang xem: Các dạng nguyên hàm


A. CÂU HỎI ......................................................................................................................................................... 2
Dạng 1. Nguyên hàm cơ phiên bản (dùng bảng nguyên hàm) ................................................................................................... 2
Dạng 1.1 tra cứu nguyên hàm cơ bạn dạng không có điều kiện ................................................................................................ 2
Dạng 1.2 tra cứu nguyên hàm cơ phiên bản có đk ......................................................................................................... 11
Dạng 2. Sử dụng phương thức VI PHÂN nhằm tìm nguyên hàm ...................................................................................... 16
Dạng 2.1 tìm kiếm nguyên hàm không tồn tại điều khiếu nại .......................................................................................................... 16
Dạng 2.2 kiếm tìm nguyên hàm có điều kiện..................................................................................................................... 17
Dạng 3. Sử dụng cách thức ĐỔI BIẾN nhằm tìm nguyên hàm ..................................................................................... 18
Dạng 3.1 tìm nguyên hàm không tồn tại điều kiện .......................................................................................................... 18
Dạng 3.2 tra cứu nguyên hàm gồm điều kiện..................................................................................................................... 21
Dạng 4. Nguyên hàm từng phần ..................................................................................................................................... 22
Dạng 4.1 tìm kiếm nguyên hàm không tồn tại điều khiếu nại .......................................................................................................... 22
Dạng 4.2 tìm kiếm nguyên hàm có điều kiện..................................................................................................................... 25
Dạng 5. Sử dụng nguyên hàm để giải toán ..................................................................................................................... 26
Dạng 6. Một số trong những bài toán khác liên quan đến nguyên hàm .............................................................................................. 30
PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO ............................................................................................................................... 33
Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản (dùng bảng nguyên hàm) ................................................................................................. 33
Dạng 1.1 kiếm tìm nguyên hàm cơ bản không có điều kiện .............................................................................................. 33
Dạng 1.2 search nguyên hàm cơ bản có điều kiện ......................................................................................................... 38
Dạng 2. Sử dụng phương thức VI PHÂN nhằm tìm nguyên hàm ...................................................................................... 44
Dạng 2.1 tìm nguyên hàm không có điều khiếu nại .......................................................................................................... 44
Dạng 2.2 tra cứu nguyên hàm tất cả điều kiện..................................................................................................................... 45
Dạng 3. Sử dụng phương thức ĐỔI BIẾN nhằm tìm nguyên hàm ..................................................................................... 47
Dạng 3.1 tìm kiếm nguyên hàm không có điều khiếu nại .......................................................................................................... 47
Dạng 3.2 search nguyên hàm tất cả điều kiện..................................................................................................................... 51
Dạng 4. Nguyên hàm từng phần ..................................................................................................................................... 53
Dạng 4.1 tra cứu nguyên hàm không có điều kiện .......................................................................................................... 53
Dạng 4.2 kiếm tìm nguyên hàm bao gồm điều kiện..................................................................................................................... 57
Dạng 5. Thực hiện nguyên hàm để giải toán ..................................................................................................................... 60
Dạng 6. Một số bài toán khác tương quan đến nguyên hàm .............................................................................................. 69


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh


Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Hợi 1995 Hợp Màu Gì Năm 2022? Tử Vi Tuổi Ất Hợi 1995

*