Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề)

firmitebg.com soạn và xem thêm thông tin Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 5 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Các đề toán nâng cao

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy tư mươi hai" viết như sau:

A. 108,402 B. 18, 402

C. 18,42 D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0 B. 10.0

C. 0,01 D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để đánh số trang một cuốn sách đề nghị dùng toàn bộ 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách gồm bao nhiêu trang?

A. 601 trang B. 701 trang

C. 602 trang D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 400m, chiều rộng 250m. Diện tích s của khu đất đó là:

A. 10ha B. 1km2

C. 1ha D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong số số 9,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09 B. 9,89

C. 8,99 D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mm2 = ...mm2

Số thích hợp để viết vào nơi chấm là:

A. 98 B. 908

C. 980 D. 9800

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*
*

*
*

Câu 2: (2 điểm ) mang đến phân số. Hãy tìm một vài để khi cùng thêm số đó vào tử số và chủng loại số của phân số đã mang đến thì được phân số mới có giá trị bởi phân số

*
.

Câu 3: (2điểm) Trong phong trào thi đua trồng cây khiến rừng, mái ấm gia đình bạn Lan đã trồng được một vài cây. Ngày đầu tiên gia đình Lan trồng được

*
số cây và 15 cây; ngày đồ vật hai trồng được
*
số cây sót lại và 30 cây; ngày thứ ba trồng đượcsố cây còn lại sau cả hai ngày và trồng nốt 52 cây thì vừa hết số cây. Hỏi số cây mái ấm gia đình Lan trồng trong cha ngày là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3, 4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CCBADB

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :( mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

*
*
*
*
*
*
*

Câu 2:

Hiệu số giữa mẫu mã số cùng tử số của phân sốlà: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

Khi cùng phân phối tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số tương đồng thì hiệu của tử số và mẫu mã số không chuyển đổi vẫn bằng 6. ( 0,25 điểm )

Ta tất cả sơ đồ:

Tử số mới:

*

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

*

Tử số của phân số mới là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số nên tìm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày thứ bố trồng đượcsố cây sót lại sau cả nhì ngày và trồng nốt 52 cây thì vừa không còn số cây nên

*
số cây còn lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )Số cây trồng được trong thời gian ngày thứ cha là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây cỏ được trong thời gian ngày thứ hai với ngày thứ tía là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây trồng được trong ba ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) trong các số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số tất cả chữ số 5 ở hàng xác suất là:

A. 512,34B. 432,15

C. 235,41D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0 B. 0,03

C. 30,0 D. 0,3

Câu 3: (1điểm) trong một buổi họp có tất cả 20 đại biểu tham dự. Toàn bộ các đại biểu đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu dòng bắt tay?

A. 190 cái B. 109 cái

C. 200 cái D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật có tỉ lệ trên phiên bản đồ là

*
có chiều lâu năm 4cm, chiều rộng lớn 2cm. Diện tích s của khu đất đó ngoài thực tiễn là:

A. 8 mét vuông B. 8 cm2

C. 80 mét vuông D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong các số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25 B. 5,54

C. 4,89 D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... M2. Số tương thích để điền vào chỗ chấm là:

A. 55000B. 50500

C. 50050D. 50005

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Một con trâu ăn uống hết một bó cỏ trong 16 phút. Tuy vậy trâu mới nạp năng lượng được 4 phút thì tất cả thêm một bé bê đến ăn cùng. Cả hai nạp năng lượng trong 10 phút nữa thì không còn cỏ. Hỏi nếu bé bê ăn một mình thì sau bao lâu ăn hết bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông vắn có diện tích s 196cm2 và có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BDADCB

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( từng phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút con trâu ăn hết

*
bó cỏ bắt buộc trong 4 phút bé trâu ăn được
*
bó cỏ hay
*
bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút hai con ăn uống hết:

*
(bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút nhì con ăn hết:

*
(bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút bé bê nạp năng lượng hết:

*
(bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê ăn hết bó cỏ trong:

*
(phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 cần cạnh hình vuông vắn là 14cm

Chu vi hình vuông vắn ( hay chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta gồm sơ đồ vật :

Chiều rộng :

*

Chiều nhiều năm :

*

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong các 459,003 ở trong hàng:

A. đơn vị chức năng B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng phần trăm D. Mặt hàng phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
thế kỉ = …. Năm . Số phù hợp để viết vào nơi chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) hiện giờ cha hơn bé 30 tuổi với gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy bay cứ 15phút bay được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy cất cánh đó bay đ¬ược bao nhiêu ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x, biết x là số tự nhiên và 28,64 2. Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A. 2000 m2 B. 4000 m2

C. 10000 m2 D. 25000 m2

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một tín đồ thợ mộc cưa một khúc gỗ nhiều năm 12m thành phần đông đoạn dài 15dm. Những lần cưa không còn 6 phút. Hỏi người ấy cưa ngừng khúc gỗ kia hết bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) vớ cả học viên của một trường Tiểu học tập đi du lịch thăm quan bằng ô tô. Nếu mỗi xe cộ chở 45 tín đồ thì tất cả 20 học viên không được lên xe. Trường hợp đổi những xe kia thành xe pháo 60 địa điểm thì cầm thể chở thêm được 55 học sinh nữa. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DBDACB

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( từng phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

fan ta giảm ra được số đoạn gỗ là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để cắt được 8 đoạn nên cưa 7 yếu cưa, mỗi hèn cưa đề nghị 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy tín đồ ấy cưa dứt khúc gỗ hết số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi trên toàn bộ các xe pháo 60 chỗ nhiều hơn thế số học viên ngồi trên tất cả các xe cộ 45 vị trí là:

20 + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe cộ 60 chỗ nhiều hơn thế nữa một xe pháo 45 chỗ số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe pháo có toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

ngôi trường đó bao gồm số học viên đi tham quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học sinh ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) kết quả của phép tính

*
là :

*

Câu 2: (0,5 điểm) tứ và tía phần năm viết là

*

Câu 3: (1điểm) Trong hội thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. Sinh hoạt lần bắn thứ tứ sạ thủ đó phải đạt bao nhiêu điểm nhằm qua 4 lần bắn điểm trung bình có được là 145.

A. 580 điểm B. 303 điểm

C. 293 điểm D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một trong những có bố chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 9 vào phía bên trái số đó ta được một trong những lớn gấp 26 lần số đề xuất tìm.

Xem thêm: Khu Vực Chính Của Bàn Phím Có Mấy Hàng Phím Máy Tính Có Mấy Hàng Phím

A. 306 B. 360

C. 630 D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

A. A = 20 B. A = 200

C. A = 10 D. A = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức

*
:

*

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm) hiện thời trung bình cùng tuổi của chị em và bé là 24 tuổi . Biết 5 năm ngoái mẹ hơn nhỏ 26 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhị số tự nhiên bằng 535. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng có 12 số thoải mái và tự nhiên khác

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DCDBAB

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: 2 điểm

tổng thể tuổi mẹ và tuổi con bây chừ là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

vày mỗi năm mỗi cá nhân tăng 1 tuổi nên hiện thời mẹ vẫn hơn bé 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi mẹ là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi bé là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: bà mẹ 37 tuổi; nhỏ 11 tuổi ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa hai số thoải mái và tự nhiên có 12 số tự nhiên, phải giữa chúng có 13 khoảng cách. Vậy hiệu nhì số là 13. ( 0,5 điểm)

Số bự là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số nhỏ xíu là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số mập 274; số bé bỏng 261 ( 0,5 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính nào đúng :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) biện pháp viết nào đúng ?

A. 1ha =

*
hm2

B. 1ha =

*
km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học sinh nam câu được 5 nhỏ cá trong 5 phút. Hỏi thuộc với vận tốc câu như vậy thì 100 học viên nam câu đ¬ược 100 bé cá trong bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) nên nhân 45 cùng với số nào để được kết quả là một trong những có chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x:

*
*

Câu 6: ( 0,5 điểm) tra cứu phân số bé dại nhất trong những phân số sau:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Để làm một công việc, nếu như người trước tiên làm riêng 1 mình thì yêu cầu mất 7 giờ bắt đầu xong. Nếu fan thứ hai làm cho riêng 1 mình thì đề xuất mất 3 giờ mới xong. Hỏi trường hợp cả hai người cùng làm các bước đó thì sau bao lâu sẽ ngừng ?

Câu 3: (3điểm) bác bỏ An mua 3 cái bàn và 7 dòng ghế với tổng thể tiền yêu cầu trả là 1598000 đồng. Giá chỉ một chiếc bàn đắt hơn một cái ghế là 226000đồng. Hỏi tổng giá bán một bộ bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CDACBC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( từng phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

1 giờ đồng hồ người đầu tiên làm được số phần các bước là :

(công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ tín đồ thứ hai làm được số phần các bước là :

(công việc) ( 0,25 điểm)

1 giờ cả hai bạn làm được số phần các bước là :

*
(công việc) ( 0,5 điểm)

giả dụ cả hai tín đồ cùng làm công việc đó thì nên số thời hạn để ngừng là :

*
(giờ) = 2 tiếng 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài ra ta tất cả : sở hữu 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

giá bán 1 bàn giá thành cao hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Thay mua 3 bàn bằng mua 3 ghế ta bao gồm :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

chũm (2) vào (1) ta có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: cài 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

giá chỉ tiền download 1 cái ghế là: