Theo nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban hay vụ Quốc hội về vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chủ yếu cấp xã, tp hà tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 216 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp xã (80 đơn vị hành thiết yếu cấp thôn được thu xếp thành 34 buôn bản mới, sút 46 xã). Báo tỉnh hà tĩnh thông tin cụ thể 34 xã, phường, thị xã mới của tỉnh sau thời điểm sắp xếp.

Bạn đang xem: Các huyện ở hà tĩnh

*

Theo nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã, tp. Hà tĩnh có 13 đơn vị hành bao gồm cấp huyện, 216 đơn vị hành chính cấp xóm (80 đơn vị chức năng hành bao gồm cấp thôn được sắp xếp thành 34 xóm mới, bớt 46 xã). Báo hà tĩnh thông tin chi tiết 34 xã, phường, thị trấn mới của tỉnh sau khoản thời gian sắp xếp.

*

HUYỆN NGHI XUÂN

Sắp xếp những đơn vị hành bao gồm cấp làng thuộc huyện Nghi Xuân như sau:

1) thành lập xã Đan ngôi trường trên đại lý nhập cục bộ 6,48 km2 diện tích s tự nhiên, 2.639 bạn của thôn Xuân Đan và toàn thể 7,20 km2 diện tích tự nhiên, 4.662 người của làng mạc Xuân Trường. Sau thời điểm thành lập, làng mạc Đan Trường bao gồm 13,68 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 7.301 người.

Xã Đan Trường giáp xã Xuân Hội, làng Xuân Phổ; tỉnh tỉnh nghệ an và hải dương Đông;

2) thành lập và hoạt động thị trấn Tiên Điền trên cơ sở nhập toàn cục 3,64 km2 diện tích s tự nhiên, 3.086 fan của xóm Tiên Điền và tổng thể 1,41 km2 diện tích s tự nhiên, 2.570 tín đồ của thị trấn Nghi Xuân. Sau khoản thời gian thành lập, thị xã Tiên Điền bao gồm 5,05 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 5.656 người.

Thị trấn Tiên Điền giáp các xã Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Mỹ, Xuân Yên cùng tỉnh Nghệ An.

Sau khi sắp đến xếp, thị trấn Nghi Xuân có 17 đơn vị hành thiết yếu cấp xã, bao gồm 15 xã cùng 02 thị trấn.

*

HUYỆN CAN LỘC

Sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Can Lộc như sau:

1) Nhập toàn bộ 6,81 km2 diện tích s tự nhiên, 3.276 bạn của xóm Tiến Lộc vào thị xã Nghèn. Sau khi nhập, thị xã Nghèn bao gồm 18,33 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 16.913 người.

Thị trấn Nghèn giáp những xã Khánh Vĩnh Yên, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Tùng Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc và huyện Thạch Hà;

2) thành lập và hoạt động xã Khánh Vĩnh lặng trên đại lý nhập cục bộ 6,43 km2 diện tích tự nhiên, 3.790 tín đồ của xã Khánh Lộc; cục bộ 6,33 km2 diện tích tự nhiên, 2.866 bạn của buôn bản Vĩnh Lộc và toàn bộ 5,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.588 fan của xã lặng Lộc. Sau khoản thời gian thành lập, xóm Khánh Vĩnh Yên tất cả 18,63 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 10.244 người.

Xã Khánh Vĩnh yên ổn giáp những xã Gia Hanh, Kim song Trường, Thanh Lộc, Thượng Lộc, Trung Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc và thị trấn Nghèn;

3) thành lập và hoạt động xã Kim song Trường trên cơ sở nhập toàn thể 6,24 km2 diện tích tự nhiên, 3.013 người của làng Kim Lộc; toàn cục 5,13 km2 diện tích s tự nhiên, 3.774 tín đồ của xã tuy nhiên Lộc và tổng thể 4,57 km2 diện tích tự nhiên, 2.118 fan của làng Trường Lộc. Sau khi thành lập, làng mạc Kim tuy nhiên Trường có 15,94 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 8.905 người.

Xã Kim tuy nhiên Trường giáp những xã Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Phú Lộc, Thanh Lộc, thường xuyên Nga; thị trấn Đức Thọ cùng thị xóm Hồng Lĩnh;

Sau khi sắp tới xếp, thị trấn Can Lộc gồm 18 đơn vị hành bao gồm cấp xã, tất cả 16 xã cùng 02 thị trấn.

*

HUYỆN ĐỨC THỌ

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xóm thuộc thị trấn Đức thọ như sau:

1) Nhập toàn cục 3,26 km2 diện tích tự nhiên, 4.167 tín đồ của làng Đức im vào thị xã Đức Thọ. Sau thời điểm nhập, thị xã Đức Thọ có 6,70 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 11.728 người.

Thị trấn Đức thọ giáp những xã Bùi La Nhân, Liên Minh, Tân Dân, ngôi trường Sơn cùng Tùng Ảnh;

2) ra đời xã Tùng Châu trên cơ sở nhập toàn cục 4,80 km2 diện tích s tự nhiên, 1.717 tín đồ của xóm Đức Tùng và toàn cục 4,81 km2 diện tích tự nhiên, 1.654 tín đồ của làng mạc Đức Châu. Sau thời điểm thành lập, buôn bản Tùng Châu bao gồm 9,61 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 3.371 người.

Xã Tùng Châu giáp những xã Bùi La Nhân, Liên Minh, quang Vĩnh và tỉnh Nghệ An;

3) thành lập xã quang quẻ Vĩnh trên các đại lý nhập toàn thể 5,45 km2 diện tích tự nhiên, 1.928 người của buôn bản Đức quang và toàn thể 3,82 km2 diện tích tự nhiên, 1.201 bạn của thôn Đức Vĩnh. Sau khi thành lập, làng Quang Vĩnh tất cả 9,27 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.129 người.

Xã quang Vĩnh giáp các xã Bùi La Nhân, Tùng Châu, yên ổn Hồ; thị xóm Hồng Lĩnh và tỉnh Nghệ An;

4) thành lập xã Bùi La Nhân trên cửa hàng nhập tổng thể 6,05 km2 diện tích tự nhiên, 2.899 tín đồ của thôn Bùi Xá; toàn bộ 3,32 km2 diện tích s tự nhiên, 1.486 tín đồ của thôn Đức La và cục bộ 4,24 km2 diện tích tự nhiên, 2.249 tín đồ của làng mạc Đức Nhân. Sau khoản thời gian thành lập, làng mạc Bùi La Nhân tất cả 13,61 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 6.634 người.

Xã Bùi La Nhân giáp các xã Lâm Trung Thủy, Liên Minh, quang Vĩnh, Tân Dân, thanh thản Thịnh, Tùng Châu, Yên hồ nước và thị trấn Đức Thọ;

5) thành lập và hoạt động xã Lâm Trung Thủy trên đại lý nhập toàn thể 6,22 km2 diện tích tự nhiên, 4.800 người của xã Đức Lâm; tổng thể 4,05 km2 diện tích tự nhiên, 2.937 người của làng Trung Lễ và toàn cục 4,75 km2 diện tích s tự nhiên, 2.900 tín đồ của làng Đức Thủy. Sau khi thành lập, xóm Lâm Trung Thủy có 15,02 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 10.637 người.

Xã Lâm Trung Thủy giáp những xã An Dũng, Bùi La Nhân, Tân Dân và thanh thản Thịnh;

6) ra đời xã thanh bình Thịnh trên cơ sở nhập cục bộ 5,74 km2 diện tích tự nhiên, 3.584 fan của làng Đức Thanh; toàn thể 3,72 km2 diện tích tự nhiên, 3.927 bạn của thôn Đức Thịnh và toàn cục 4,18 km2 diện tích s tự nhiên, 6.550 người của xã Thái Yên. Sau khoản thời gian thành lập, xã thanh thản Thịnh gồm 13,64 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 14.061 người.

Xã thanh bình Thịnh giáp các xã An Dũng, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, yên Hồ; thị xã Can Lộc với thị xóm Hồng Lĩnh;

7) ra đời xã An Dũng trên đại lý nhập toàn bộ 13,22 km2 diện tích tự nhiên, 4.822 người của xã Đức An và toàn cục 11,49 km2 diện tích s tự nhiên, 3.544 fan của buôn bản Đức Dũng. Sau khoản thời gian thành lập, thôn An Dũng tất cả 24,71 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 8.366 người.

Xã An Dũng giáp những xã Đức Đồng, Lâm Trung Thủy, Tân Dân, Tân Hương, thanh bình Thịnh cùng huyện Can Lộc;

8) ra đời xã Hòa Lạc trên các đại lý nhập toàn cục 7,87 km2 diện tích s tự nhiên, 3.121 bạn của thôn Đức Lạc và cục bộ 8,44 km2 diện tích s tự nhiên, 2.542 fan của làng Đức Hòa. Sau khi thành lập, xã Hòa Lạc bao gồm 16,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.663 người.

Xã Hòa Lạc giáp các xã Đức Đồng, Tân Dân, Tùng Ảnh; huyện hương thơm Sơn và huyện Vũ Quang;

9) thành lập và hoạt động xã Tân Dân trên đại lý nhập toàn bộ 9,99 km2 diện tích tự nhiên, 4.838 tín đồ của xã Đức Long và tổng thể 7,23 km2 diện tích tự nhiên, số lượng dân sinh 2.557 tín đồ của thôn Đức Lập. Sau thời điểm thành lập, làng Tân Dân có 17,22 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 7.395 người.

Xã Tân Dân giáp những xã An Dũng, Bùi La Nhân, Đức Đồng, Hòa Lạc, Lâm Trung Thủy, Tùng Ảnh và thị xã Đức Thọ;

Sau khi sắp tới xếp, thị trấn Đức Thọ tất cả 16 đơn vị chức năng hành chính, gồm 15 xã với 01 thị trấn.

*

HUYỆN HƯƠNG SƠN

Sắp xếp những đơn vị hành bao gồm cấp làng thuộc huyện hương thơm Sơn như sau:

1) ra đời xã Kim Hoa trên các đại lý nhập tổng thể 6,22 km2 diện tích s tự nhiên, 2.060 fan của làng Sơn Phúc; toàn bộ 19,16 km2 diện tích s tự nhiên, 1.937 bạn của xóm Sơn Mai và cục bộ 21,11 km2 diện tích s tự nhiên, 3.701 tín đồ của xóm Sơn Thủy. Sau khoản thời gian thành lập, làng mạc Kim Hoa có 46,49 km2¬ diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 7.698 người.

Xã Kim Hoa giáp những xã sơn Bằng, sơn Bình, tô Châu, tô Ninh, tô Phú, đánh Trường với huyện Vũ Quang;

2) thành lập xã Tân Mỹ Hà trên các đại lý nhập cục bộ 3,50 km2 diện tích s tự nhiên, 2.083 người của làng Sơn Hà; toàn cục 7,21 km2 diện tích s tự nhiên, 1.593 fan của xã Sơn Tân và cục bộ 3,27 km2 diện tích s tự nhiên, 1.708 bạn của xã Sơn Mỹ. Sau thời điểm thành lập, thôn Tân Mỹ Hà có 13,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 5.384 người.

Xã Tân Mỹ Hà giáp các xã An Hòa Thịnh, sơn Bình, đánh Châu, sơn Long, sơn Ninh, tô Trà; thị xã Đức Thọ với tỉnh Nghệ An;

3) ra đời xã An Hòa Thịnh trên các đại lý nhập toàn bộ 4,30 km2 diện tích s tự nhiên, 1.996 bạn của xóm Sơn An; tổng thể 3,86 km2 diện tích tự nhiên, 2.057 fan của buôn bản Sơn Hòa và toàn thể 5,88 km2 diện tích tự nhiên, 2.180 bạn của làng Sơn Thịnh. Sau khi thành lập, làng An Hòa Thịnh có 14,04 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân số 6.233 người.

Xã An Hòa Thịnh giáp các xã sơn Lễ, tô Ninh, đánh Tiến, Tân Mỹ Hà cùng tỉnh Nghệ An;

4) thành lập và hoạt động xã quang quẻ Diệm trên các đại lý nhập cục bộ 15,53 km2 diện tích tự nhiên, 2.418 người của làng Sơn quang đãng và cục bộ 18,79 km2 diện tích s tự nhiên, 4.148 fan của xóm Sơn Diệm. Sau khoản thời gian thành lập, thôn Quang Diệm có 34,32 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 6.566 người.

Xã quang đãng Diệm giáp các xã tô Giang, đánh Hàm, tô Lâm, sơn Lĩnh, sơn Tây và thị xã Phố Châu;

Sau khi sắp xếp, huyện hương Sơn gồm 25 đơn vị hành chủ yếu cấp xã, bao gồm 23 xã cùng 02 thị trấn.

*

HUYỆN VŨ QUANG

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xóm thuộc thị xã Vũ quang như sau:

1) thành lập xã quang đãng Thọ trên đại lý nhập cục bộ 44,10 km2 diện tích s tự nhiên, 2.350 bạn của xã hương thơm Thọ và toàn cục 213,84 km2 diện tích s tự nhiên, 594 người của xã hương Quang sau khoản thời gian điều chỉnh địa giới đơn vị hành chủ yếu quy định trên điểm a khoản này. Sau khi thành lập, làng Quang Thọ gồm 257,94 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 2.944 người.

Xã quang quẻ Thọ giáp các xã Đức Hương, Đức Liên, hương Minh, thọ Điền, thị xã Vũ Quang; huyện hương Khê với nước cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

2) thành lập xã thọ Điền trên đại lý nhập toàn bộ 45,91 km2 diện tích s tự nhiên, 2.910 tín đồ của làng Sơn lâu và toàn bộ 152,38 km2 diện tích tự nhiên, 369 fan của xã hương Điền sau khoản thời gian điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính quy định tại điểm a khoản này. Sau khoản thời gian thành lập, thôn Thọ Điền có 198,29 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 3.279 người.

Xã lâu Điền sát xã Đức Lĩnh, buôn bản Quang Thọ, thị trấn Vũ Quang; huyện hương thơm Sơn với nước cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

3) Điều chỉnh 9,80 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên của xã hương Minh vào xã mùi hương Quang; kiểm soát và điều chỉnh 121,74 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên của xã hương thơm Quang vào xã mùi hương Điền. Sau khi điều chỉnh, xã mùi hương Quang gồm 213,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 594 người; xã hương Điền gồm 152,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 369 người; xã hương thơm Minh có 39,84 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 2.589 người.

Xã mùi hương Minh giáp các xã Đức Bồng, Đức Hương, quang đãng Thọ và thị xã Vũ Quang;

Sau khi sắp đến xếp, huyện Vũ Quang bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, tất cả 09 xã với 01 thị trấn.

*

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Sắp xếp những đơn vị hành chủ yếu cấp xã thuộc huyện hương thơm Khê như sau:

1) thành lập và hoạt động xã Điền Mỹ trên các đại lý nhập cục bộ 49,80 km2 diện tích tự nhiên, 2.732 bạn của làng mạc Phương Mỹ và toàn bộ 14,00 km2 diện tích tự nhiên, 2.031 tín đồ của thôn Phương Điền. Sau khoản thời gian thành lập, buôn bản Điền Mỹ tất cả 63,80 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 4.763 người.

Xã Điền Mỹ giáp các xã Hà Linh, Hòa Hải, Phúc Đồng, các huyện Can Lộc, Đức Thọ và Vũ Quang;

Sau khi chuẩn bị xếp, huyện mùi hương Khê có 21 đơn vị hành chủ yếu cấp xã, gồm đôi mươi xã và 01 thị trấn.

*

HUYỆN CẨM XUYÊN

Sắp xếp các đơn vị hành bao gồm cấp thôn thuộc huyện Cẩm Xuyên như sau:

1) Nhập cục bộ 8,90 km2 diện tích tự nhiên, 3.918 người của thôn Cẩm Huy vào thị trấn Cẩm Xuyên. Sau khi nhập, thị xã Cẩm Xuyên tất cả 15,53 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 12.857 người.

Thị trấn Cẩm Xuyên giáp những xã Cẩm Hưng, Cẩm Quan, Cẩm Quang, phái nam Phúc Thăng cùng Yên Hòa;

2) ra đời xã im Hòa trên cửa hàng nhập tổng thể 8,54 km2 diện tích tự nhiên, 3.915 người của làng Cẩm im và toàn bộ 14,46 km2 diện tích s tự nhiên, 4.314 fan của buôn bản Cẩm Hòa. Sau thời điểm thành lập, xã im Hòa có 23,00 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 8.229 người.

Xã yên Hòa giáp các xã Cẩm Bình, Cẩm Dương, Cẩm Quang, nam Phúc Thăng, thị trấn Cẩm Xuyên; huyện Thạch Hà và biển lớn Đông;

3) thành lập xã nam giới Phúc Thăng trên cơ sở nhập toàn cục 8,63 km2 diện tích tự nhiên, 3.713 bạn của làng Cẩm Nam; toàn bộ 7,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.158 fan của xóm Cẩm Phúc và toàn thể 6,84 km2 diện tích s tự nhiên, 3.926 bạn của thôn Cẩm Thăng. Sau khoản thời gian thành lập, làng Nam Phúc Thăng tất cả 23,27 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 11.797 người.

Xã phái mạnh Phúc Thăng giáp các xã Cẩm Dương, Cẩm Hà, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, lặng Hòa, thị xã Thiên thay và thị xã Cẩm Xuyên;

4) sau thời điểm sắp xếp, thị xã Cẩm Xuyên có 23 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp xã, có 21 xã và 02 thị trấn.

*

HUYỆN LỘC HÀ

Sắp xếp các đơn vị hành bao gồm cấp xóm thuộc thị trấn Lộc Hà như sau:

1) thành lập thị trấn Lộc Hà bên trên cơ sở toàn bộ 9,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 9.624 bạn của buôn bản Thạch Bằng.

Thị trấn Lộc Hà giáp những xã Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc; huyện Thạch Hà và hải dương Đông;

2) ra đời xã bình yên trên cửa hàng nhập toàn thể 4,93 km2 diện tích s tự nhiên, 3.150 tín đồ của buôn bản An Lộc và cục bộ 4,35 km2 diện tích s tự nhiên, 4.885 tín đồ của làng Bình Lộc. Sau khoản thời gian thành lập, xã bình an có 9,28 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 8.035 người.

Xã bình an giáp những xã Tân Lộc, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc cùng Phù Lưu;

Sau khi sắp đến xếp, huyện Lộc Hà bao gồm 12 đơn vị hành thiết yếu cấp xã, có 11 xã và 01 thị trấn.

*

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Sắp xếp những đơn vị hành thiết yếu cấp xóm thuộc thành phố hà tĩnh như sau:

1) ra đời xã Đồng Môn trên cửa hàng nhập cục bộ 3,40 km2 diện tích tự nhiên, 3.749 tín đồ của thôn Thạch Đồng và cục bộ 5,53 km2 diện tích s tự nhiên, 3.185 bạn của xã Thạch Môn. Sau thời điểm thành lập, làng Đồng Môn tất cả 8,93 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.934 người.

Xã Đồng Môn tiếp giáp xã Thạch Hạ, làng Thạch Hưng, phường Thạch Quý với huyện Thạch Hà;

Sau khi chuẩn bị xếp, thành phố tp hà tĩnh có 15 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã, bao gồm 05 xã và 10 phường.

*

HUYỆN THẠCH HÀ

Sắp xếp các đơn vị hành bao gồm cấp xã thuộc huyện Thạch Hà như sau:

1) Nhập toàn thể 6,31 km2 diện tích s tự nhiên, 3.578 fan của làng Thạch Thanh vào thị xã Thạch Hà. Sau khi nhập, thị xã Thạch Hà bao gồm 14,93 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 13.647 người.

Thị trấn Thạch Hà giáp các xã lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Long, Việt Tiến; thị trấn Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh;

2) thành lập xã Việt Tiến trên đại lý nhập cục bộ 6,68 km2 diện tích s tự nhiên, 3.767 fan của làng Phù Việt; toàn cục 6,07 km2 diện tích s tự nhiên, 3.394 fan của buôn bản Việt Xuyên và toàn bộ 7,26 km2 diện tích tự nhiên, 2.065 fan của xã Thạch Tiến. Sau thời điểm thành lập, xã Việt Tiến bao gồm 20,01 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô số lượng dân sinh 9.226 người.

Xã Việt Tiến giáp những xã giữ Vĩnh Sơn, Thạch Ngọc, Thạch Sơn, Thạch Long, Thạch Kênh, Thạch Liên, thị trấn Thạch Hà cùng huyện Can Lộc;

3) ra đời xã lưu giữ Vĩnh đánh trên các đại lý nhập toàn thể 6,64 km2 diện tích s tự nhiên, 3.492 bạn của xóm Thạch Lưu; cục bộ 11,77 km2 diện tích s tự nhiên, 6.092 bạn của xã Thạch Vĩnh và tổng thể 22,59 km2 diện tích s tự nhiên, 3.176 người của xã Bắc Sơn. Sau thời điểm thành lập, xã lưu giữ Vĩnh Sơn gồm 41,00 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân sinh 12.760 người.

Xã giữ Vĩnh tô giáp những xã Ngọc Sơn, Thạch Đài, Thạch Ngọc, Thạch Xuân, Việt Tiến, thị xã Thạch Hà và huyện hương thơm Khê;

4) thành lập xã Tân Lâm mùi hương trên các đại lý nhập tổng thể 9,40 km2 diện tích s tự nhiên, 7.203 người của thôn Thạch Tân; toàn cục 5,06 km2 diện tích s tự nhiên, 2.845 fan của xóm Thạch Lâm và toàn bộ 6,13 km2 diện tích tự nhiên, 4.166 tín đồ của xóm Thạch Hương. Sau khoản thời gian thành lập, buôn bản Tân Lâm Hương có 20,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sinh 14.214 người.

Xã Tân Lâm hương giáp những xã nam giới Điền, Thạch Đài, Thạch Xuân; thị xã Cẩm Xuyên và tp Hà Tĩnh;

5) thành lập xã phái nam Điền trên các đại lý nhập tổng thể 21,05 km2 diện tích s tự nhiên, 1.959 người của xóm Nam hương và toàn thể 26,13 km2 diện tích s tự nhiên, 5.262 tín đồ của xóm Thạch Điền. Sau thời điểm thành lập, buôn bản Nam Điền tất cả 47,18 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.221 người.

Xã phái nam Điền liền kề xã Tân Lâm Hương và xã Thạch Xuân; thị trấn Cẩm Xuyên và huyện hương Khê;

6) thành lập xã Đỉnh Bàn trên đại lý nhập cục bộ 8,84 km2 diện tích tự nhiên, 3.563 tín đồ của buôn bản Thạch Đỉnh và toàn cục 13,62 km2 diện tích tự nhiên, 3.332 bạn của thôn Thạch Bàn. Sau thời điểm thành lập, xã Đỉnh Bàn có 22,46 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 6.895 người.

Xã Đỉnh Bàn gần kề xã Thạch Hải và xã Thạch Khê; thị trấn Lộc Hà, thành phố thành phố hà tĩnh và hải dương Đông;

Sau khi sắp tới xếp, huyện Thạch Hà tất cả 22 đơn vị chức năng hành chính cấp xã, tất cả 21 xã và 01 thị trấn.

*

HUYỆN KỲ ANH

Sắp xếp những đơn vị hành chính cấp buôn bản thuộc huyện Kỳ Anh như sau:

1) thành lập và hoạt động xã Lâm hợp trên đại lý nhập tổng thể 36,32 km2 diện tích tự nhiên, 4.905 tín đồ của làng mạc Kỳ Lâm và toàn bộ 25,33 km2 diện tích tự nhiên, 2.302 fan của làng mạc Kỳ Hợp. Sau thời điểm thành lập, làng mạc Lâm Hợp bao gồm 61,65 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái và quy mô dân số 7.207 người.

Xã Lâm hợp giáp các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Văn cùng thị xã Kỳ Anh;

Sau khi sắp đến xếp, huyện Kỳ Anh tất cả 20 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã.

*

TX KỲ ANH

Sắp xếp những đơn vị hành bao gồm cấp xóm thuộc thị xã Kỳ Anh như sau:

1) thành lập và hoạt động phường Hưng Trí trên đại lý nhập toàn bộ 14,78 km2 diện tích tự nhiên, 1.748 tín đồ của xóm Kỳ Hưng và toàn bộ 5,18 km2 diện tích s tự nhiên, 11.665 tín đồ của phường Sông Trí. Sau khoản thời gian thành lập, phường Hưng Trí có 19,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô số lượng dân sinh 13.413 người.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số ( Đề 2), Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

Phường Hưng Trí liền kề phường Kỳ Trinh, làng Kỳ Hà, thôn Kỳ Hoa với huyện Kỳ Anh;

Sau khi sắp xếp, thị xóm Kỳ Anh có 11 đơn vị chức năng hành bao gồm cấp xã, bao gồm 06 phường với 05 xã.