Các phép toán lôgic cơ bản

Để dễ dàng trong phân tích mệnh đề, ta quy mong như sau:

Nếu mệnh đề xúc tích và ngắn gọn có giá trị đúng, kí hiệu là một trong những hoặc G(a)=1Nếu mệnh đề lô ghích có giá trị sai, kí hiệu là 0 hoặc G(a)=0

1.Phép che định

a) Mệnh đề lấp định: Mệnh đề đậy định của mệnh đề a là mệnh đề có giá trị trái lập với mệnh đề a, kí hiệu là$overline a $.

Bạn đang xem: Các phép toán logic cơ bản

b) lấp địnhmệnh đềalà lập một mệnh đề$overline a $.$overline a$ đúng khiasai với $overline a $ sai khiađúng.

c) bao phủ định của che định:$overlineoverline a = a$

*
*
*
*
*

Chú ý:

1. Vào thực tế, mệnh đề“a tương tự b”thường được miêu tả dưới nhiều hiệ tượng khác nhau. Chẳng hạn:

“a khi và chỉ còn khi b” “a nếu còn chỉ nếu b” “a cùng b là hai mệnh đề tương đương” “a tương đương b”2. Nhì mệnh đề a, b tương đương với nhau trọn vẹn không có nghĩa là nội dung của chúng như nhau, mà nó chỉ thể hiện rằng chúng bao gồm cùng giá chỉ trị chân lý (cùng đúng hoặc thuộc sai).

Ví dụ 1:

A=”6 phân chia hết mang đến 2 tương tự Trái Đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề tương đương.

bởi vì a=”6 phân chia hết cho 2″ là mệnh đề đúng

b= ” Trái đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề đúng

=> A=ab nhận giá trị đúng.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 7 Bài 6 Thực Hành Mẫu Báo Cáo, Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 7 Bài 6

Ví dụ 2:

“3 phân chia hết đến 2 nếu còn chỉ nếu 3 là số chẵn” là mệnh đề tương đương có giá trị Đúng.“Số chẵn chia hết mang lại 2 khi và chỉ còn khi 100 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có giá trịSai.” Số 6 phân chia hết mang lại 5 khi còn chỉ khi 2 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có mức giá trị Sai.

——————————————–