Để xác xác định trí của người sử dụng khi dấn chỉ đường, tùy chỉnh thiết lập cuộc hứa và các tính năng khác, Dịch vụ định vị sử dụng tin tức (khi tất cả sẵn) từ những mạng lưới GPS, liên kết Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn bộ và mạng di động của bạn. Lúc một ứng dụng vẫn sử dụng dịch vụ định vị, mở ra trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Cách bật định vị iphone

Khi bạn tùy chỉnh iPhone, chúng ta được hỏi xem vẫn muốn bật Dịch vụ xác định không. Sau đó, bạn có thể bật hoặc tắt thương mại & dịch vụ định vị bất kỳ lúc nào.

Lần trước tiên ứng dụng có dữ liệu vị trí trường đoản cú iPhone, chúng ta nhận được một yêu ước với giải mã thích. Một số trong những ứng dụng có thể yêu mong vị trí của người tiêu dùng chỉ một lượt duy nhất. Những ứng dụng khác hoàn toàn có thể yêu cầu bạn chia sẻ vị trí của mình bây chừ và trong tương lai. Dù chúng ta cấp phép hoặc khước từ quyền truy cập đang ra mắt vào địa điểm của mình, chúng ta cũng có thể thay thay đổi quyền truy vấn của vận dụng sau này.

*

Nếu các bạn không bật Dịch vụ định vị khi thiết lập cấu hình iPhone thứ nhất tiên, hãy đi tới thiết lập  >Quyền riêng tư và Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị, kế tiếp bật dịch vụ định vị.


Đi tới cài đặt  > Quyền riêng tư & Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị.

*

Để xem lại hoặc chuyển đổi cài đặt quyền truy vấn cho một vận dụng hoặc coi lời lý giải cho câu hỏi yêu cầu dịch vụ định vị, hãy đụng vào ứng dụng.

Để có thể chấp nhận được một ứng dụng áp dụng vị trí cụ thể của bạn, hãy để Vị trí đúng đắn ở tâm trạng bật. Để chỉ chia sẻ vị trí ngay sát đúng của người sử dụng – rất có thể đủ cho áp dụng không buộc phải vị trí đúng mực của chúng ta – hãy tắt Vị trí chủ yếu xác.


Ghi chú: Nếu chúng ta đặt quyền truy cập cho một vận dụng thành Hỏi trong lượt tiếp theo, các bạn được yêu thương cầu bật lại Dịch vụ định vị trong lần tiếp sau ứng dụng nỗ lực sử dụng tính năng.


Để khám phá cách ứng dụng thứ ba áp dụng thông tin đang yêu cầu, hãy xem lại các quy định và cơ chế quyền riêng tư của ứng dụng. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của firmitebg.com giới thiệu về quyền riêng tư và thương mại & dịch vụ định vị.


Khi bạn có thể chấp nhận được một ứng dụng luôn luôn sử dụng vị trí của người tiêu dùng trong nền, bạn có thể nhận được chú ý về vấn đề sử dụng tin tức đó của ứng dụng. (Những cảnh báo này có thể chấp nhận được bạn chuyển đổi quyền, nếu như khách hàng muốn). Trong các cảnh báo, một bản đồ hiển thị các vị trí cách đây không lâu mà ứng dụng đã tróc nã cập.

Để ẩn bạn dạng đồ, hãy đi tới cài đặt  > Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > dịch vụ thương mại định vị > lưu ý vị trí, kế tiếp tắt bạn dạng đồ trong lưu ý vị trí.

Với thiết đặt được tắt, bạn tiếp tục nhận được những cảnh báo vị trí, nhưng bạn dạng đồ không hiển thị.


Một số dịch vụ thương mại hệ thống, ví dụ điển hình như nhắc nhở dựa trên vị trí và quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng thương mại & dịch vụ định vị.

Xem thêm: Tính Nhanh Nguyên Hàm - Tìm Nguyên Hàm Của Một Hàm Số Bằng Casio Fx

Để xem tinh thần của từng dịch vụ, để bật hoặc tắt Dịch vụ xác định cho từng dịch vụ thương mại hoặc để hiển thị vào thanh trạng thái khi những dịch vụ hệ thống đã bật thực hiện vị trí của bạn, hãy đi tới thiết đặt  > Quyền riêng tư & Bảo mật > dịch vụ định vị > dịch vụ hệ thống.