14. Chứng tỏ trọng tâm, trực tâm, trọng tâm đường tròn nước ngoài tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác.

Bạn đang xem: Cách chứng minh hình học

15. Minh chứng tam giác là tam giác cân, đều, vuông.

16. Minh chứng các tứ giác quánh biệt: hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

17. Chứng minh hai cung bằng nhau, minh chứng đường thẳng là tiếp đường với mặt đường tròn.

18. Minh chứng tứ giác nội tiếp được mặt đường tròn.

19. Sơ đồ tứ duy chứng tỏ hình học.

20. Minh chứng các bất đẳng thức hình học.

1. Minh chứng hai đoạn thẳng bằng nhau

*

2. Chứng tỏ hai góc bởi nhau.

*

3. Chứng tỏ một đoạn thẳng bằng một nửa đoạn trực tiếp khác.

*

4. Chứng minh một góc bằng một nửa góc khác.

*

5. Chứng minh hai mặt đường thẳng vuông góc.

*

6. Chứng tỏ ba điểm thẳng hàng.

*

7. Minh chứng tia $Oz$ là tia phân giác của góc $xOy$.

*

8. Minh chứng M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

*

9. Chứng minh hai đường thẳng song song.

*

10. Chứng minh ba con đường thẳng đồng quy.

*

11. Minh chứng $d$ lad con đường trung trực của đoạn trực tiếp $AB$.

*

12. Chứng minh hai tam giác bằng nhau.

*

13. Minh chứng hai tam giác đồng dạng.

*

14. Chứng tỏ trọng tâm, trực tâm, trung khu đường tròn nước ngoài tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác.

*

15. Chứng minh tam giác là tam giác cân, đều, vuông.

*

16. Minh chứng các tứ giác quánh biệt: hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

Xem thêm: Sự Nghiệp Của 4 Thành Viên Nhóm T Ara, Sự Nghiệp Của 4 Thành Viên T

*

17. Minh chứng hai cung bởi nhau, chứng minh đường trực tiếp là tiếp tuyến đường với mặt đường tròn.

*