Bạn đang xem: Cách đọc tên ancol

I - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP$1.$ Định nghĩaAncol là đông đảo hợp hóa học hữu nhưng phân tử bao gồm nhóm hiđroxyl ($OH$) link trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.Ancol thân quen với họ là $C_2H_5-OH$, được gọi là ancol etylic hoặc etanol. Những ancol no, 1-1 chức, mạch hở đúng theo thành dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức tầm thường là $C_nH_2n+1OH (n geq 1)$$2.$ Phân loạiAncol được phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon với theo con số nhóm hiđroxyl trong phân tử như ví dụ bảng bên dưới đây.Bảng . Phân loại ancol
*
$3$ Đồng phân và danh phápa) Đồng phânNgoài đồng phân đội chức (chẳng hạn $CH_3CH_2OH$ với $CH_3OCH_3$), ancol bao gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức. Thí dụ$CH_3CH_2CH_2CH_2OH CH_3CH_2CH(OH)CH_3 (CH_3)_2CHCH_2OH (CH_3)_3COH$ ancol butylic ancol sec-butylic ancol isobutylic ancol tert-butylicb) Danh phápTên thông thường: Ancol + tên gốc hiđrocacbon + icThí dụ:$CH_3OH$ $(CH_3)_2CHOH $ $CH_2=CHCH_2OH$ $C_6H_5CH_2OH$ancol metylic ancol isopropylic ancol anlyric ancol benzylicTên chũm thế: Tên hiđrocacbon khớp ứng theo mạch chủ yếu + số chỉ địa điểm + ol Mạch thiết yếu được nguyên tắc là mạch cacbon lâu năm nhất gồm chứa team $OH$.Số chỉ địa điểm được bắt đầu từ phía gần nhóm $OH$ hơn. Thí dụ:
*

*

*Xem thêm: Nhà Cấp 1 2 3 4 Là Gì - Phân Loại Nhà Ở Việt Nam

*