Tùy theo phương thức phương trình mà họ có giải pháp giải riêng. Dưới đó là cách giải các dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, đựng ẩn làm việc mẫu.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình lớp 8

Cách tốt nhất để có tác dụng toán là các em phải làm, học theo những ví dụ sau đó làm thiệt nhiều các bài tập tương tự cho quen.


⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2. Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình cất ẩn ở mẫu

 Bài 1 :

*

phân tích mẫu thành nhân tử :

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức phổ biến : (x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 với x – 1 ≠ 0

x ≠ -1 với x ≠ 1

x ≠ ±1

*

=> 2(x – 1) -3(x+1) =x + 5

⇔ 2x – 2 – 3x – 3 = x + 5

⇔ 2x – x – 3x = 5 + 2 + 3

⇔ -2x = 10

⇔ x = -5

Vậy : S = -5.

Xem thêm: Giải Bài 11: Hình Thoi Lớp 8 Bài 11: Hình Thoi, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 11: Hình Thoi

 Bài 2 :

*

*
(2)

phân tích chủng loại thành nhân tử :

2x – 2 = 2(x – 1)

2x + 2 = 2(x + 1)

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức phổ biến : 2(x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 cùng x – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ -1 và x ≠ 1

⇔ x ≠ ±1

(2) vươn lên là :

*

*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.


Từ khóa:phương trình, phương trình chứa ẩn làm việc mẫu, phương trình cơ bản, phương trình tích
← bài xích trước đó
Bài tiếp theo sau →

2 Comments

add a Comment

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website


Kho tài liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tư liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều fan đọc

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

tàng trữ Chọn mon Tháng tư 2020 (57) Tháng bố 2020 (8) Tháng hai 2020 (5) tháng Một 2020 (20) mon Mười nhì 2019 (93) mon Mười Một 2019 (12) tháng Mười 2019 (36) mon Chín 2019 (11) tháng Tám 2019 (31) mon Bảy 2019 (1) tháng Sáu 2019 (36) tháng Năm 2019 (71) Tháng tư 2019 (70) Tháng tía 2019 (49) Tháng nhị 2019 (11) tháng Một 2019 (16) tháng Mười hai 2018 (95) tháng Mười Một 2018 (44) mon Mười 2018 (62) tháng Chín 2018 (140) tháng Sáu 2018 (34) tháng Năm 2018 (10) Tháng tư 2018 (23) Tháng bố 2018 (13) Tháng nhị 2018 (34) tháng Một 2018 (64) tháng Mười hai 2017 (222) mon Mười Một 2017 (103) mon Mười 2017 (70) mon Chín 2017 (26) mon Tám 2017 (35) mon Bảy 2017 (265) mon Sáu 2017 (28)

Toán trung học cơ sở © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học