Tích phân từng phần (tptp) với phương pháp đổi biến hóa số là nhị trong các phương pháp tính tích phân. TPTP được thực hiện khi biểu thức dưới dấu tích phân đựng 2 nhiều loại hàm số không giống nhau trong 4 các loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có thể có khi phương pháp này được dùng trong các bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề cạnh tranh như họ tưởng phải không nào. Hãy cụ chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm để xử nhanh dạng toán này nhé.